Khác biệt giữa các bản “Jesus Ôi! Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: Je­su dul­cis me­mor­ia *Tựa đề: Jêsus Ôi, Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài *Nguyên tác: Ber­nard of Clair­va…”)
 
(Added mp3 and pdf)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác: Je­su dul­cis me­mor­ia
 
*Nguyên tác: Je­su dul­cis me­mor­ia
 
 
*Tựa đề:  Jêsus Ôi, Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài
 
*Tựa đề:  Jêsus Ôi, Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài
 
 
*Nguyên tác: Ber­nard of Clair­vaux, 12th Cen­tu­ry  
 
*Nguyên tác: Ber­nard of Clair­vaux, 12th Cen­tu­ry  
 
 
*Lời Anh: Edward Caswall, 1849
 
*Lời Anh: Edward Caswall, 1849
 
 
*Nhạc: John B. Dykes, 1823-1876
 
*Nhạc: John B. Dykes, 1823-1876
 
 
*Tài Liệu: John B. Dykes, in Hymn­al for Use in the Eng­lish Church, by John Grey, 1866
 
*Tài Liệu: John B. Dykes, in Hymn­al for Use in the Eng­lish Church, by John Grey, 1866
 
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
 
 
:'''Jesus, the Very Thought of Thee'''
 
:'''Jesus, the Very Thought of Thee'''
 
 
:1. Jesus, the very thought of Thee
 
:1. Jesus, the very thought of Thee
 
:With sweetness fills the breast;
 
:With sweetness fills the breast;
 
:But sweeter far Thy face to see,
 
:But sweeter far Thy face to see,
 
:And in Thy presence rest.
 
:And in Thy presence rest.
 
 
:2. Nor voice can sing, nor heart can frame,
 
:2. Nor voice can sing, nor heart can frame,
 
:Nor can the memory find
 
:Nor can the memory find
 
:A sweeter sound than Thy blest Name,
 
:A sweeter sound than Thy blest Name,
 
:O Savior of mankind!
 
:O Savior of mankind!
 
 
:3. O hope of every contrite heart,
 
:3. O hope of every contrite heart,
 
:O joy of all the meek,
 
:O joy of all the meek,
 
:To those who fall, how kind Thou art!
 
:To those who fall, how kind Thou art!
 
:How good to those who seek!
 
:How good to those who seek!
 
 
:4. But what to those who find? Ah, this
 
:4. But what to those who find? Ah, this
 
:Nor tongue nor pen can show;
 
:Nor tongue nor pen can show;
 
:The love of Jesus, what it is,
 
:The love of Jesus, what it is,
 
:None but His loved ones know.
 
:None but His loved ones know.
 
 
:5. Jesus, our only joy be Thou,
 
:5. Jesus, our only joy be Thou,
 
:As Thou our prize will be;
 
:As Thou our prize will be;
 
:Jesus be Thou our glory now,
 
:Jesus be Thou our glory now,
 
:And through eternity.
 
:And through eternity.
 
 
:6. O Jesus, King most wonderful
 
:6. O Jesus, King most wonderful
 
:Thou Conqueror renowned,
 
:Thou Conqueror renowned,
 
:Thou sweetness most ineffable
 
:Thou sweetness most ineffable
 
:In Whom all joys are found!
 
:In Whom all joys are found!
 
 
:7. When once Thou visitest the heart,
 
:7. When once Thou visitest the heart,
 
:Then truth begins to shine,
 
:Then truth begins to shine,
 
:Then earthly vanities depart,
 
:Then earthly vanities depart,
 
:Then kindles love divine.
 
:Then kindles love divine.
 
 
:8. O Jesus, light of all below,
 
:8. O Jesus, light of all below,
 
:Thou fount of living fire,
 
:Thou fount of living fire,
 
:Surpassing all the joys we know,
 
:Surpassing all the joys we know,
 
:And all we can desire.
 
:And all we can desire.
 
 
:9. Jesus, may all confess Thy Name,
 
:9. Jesus, may all confess Thy Name,
 
:Thy wondrous love adore,
 
:Thy wondrous love adore,
 
:And, seeking Thee, themselves inflame
 
:And, seeking Thee, themselves inflame
 
:To seek Thee more and more.
 
:To seek Thee more and more.
 
 
:10. Thee, Jesus, may our voices bless,
 
:10. Thee, Jesus, may our voices bless,
 
:Thee may we love alone,
 
:Thee may we love alone,
 
:And ever in our lives express
 
:And ever in our lives express
 
:The image of Thine own.
 
:The image of Thine own.
 
 
:11. O Jesus, Thou the beauty art
 
:11. O Jesus, Thou the beauty art
 
:Of angel worlds above;
 
:Of angel worlds above;
 
:Thy Name is music to the heart,
 
:Thy Name is music to the heart,
 
:Inflaming it with love.
 
:Inflaming it with love.
 
 
:12. Celestial Sweetness unalloyed,
 
:12. Celestial Sweetness unalloyed,
 
:Who eat Thee hunger still;
 
:Who eat Thee hunger still;
 
:Who drink of Thee still feel a void
 
:Who drink of Thee still feel a void
 
:Which only Thou canst fill.
 
:Which only Thou canst fill.
 
 
:13. O most sweet Jesus, hear the sighs
 
:13. O most sweet Jesus, hear the sighs
 
:Which unto Thee we send;
 
:Which unto Thee we send;
 
:To Thee our inmost spirit cries;
 
:To Thee our inmost spirit cries;
 
:To Thee our prayers ascend.
 
:To Thee our prayers ascend.
 
 
:14. Abide with us, and let Thy light
 
:14. Abide with us, and let Thy light
 
:Shine, Lord, on every heart;
 
:Shine, Lord, on every heart;
 
:Dispel the darkness of our night;
 
:Dispel the darkness of our night;
 
:And joy to all impart.
 
:And joy to all impart.
 
 
:15. Jesus, our love and joy to Thee,
 
:15. Jesus, our love and joy to Thee,
 
:The virgin’s holy Son,
 
:The virgin’s holy Son,
 
:All might and praise and glory be,
 
:All might and praise and glory be,
 
:While endless ages run.
 
:While endless ages run.
 
 
 
==Lời Việt==
 
==Lời Việt==
 
 
:'''Jêsus Ôi, Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài'''
 
:'''Jêsus Ôi, Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài'''
 
 
:1.  Jêsus ôi, dầu nay chỉ niệm Ngài
 
:1.  Jêsus ôi, dầu nay chỉ niệm Ngài
 
:Mà lòng còn thỏa vui thay
 
:Mà lòng còn thỏa vui thay
 
:Huống đến lúc vô thiên cung gặp Ngài
 
:Huống đến lúc vô thiên cung gặp Ngài
 
:Lại càng vui thỏa chi tày.
 
:Lại càng vui thỏa chi tày.
 
 
:2.  Không văn chương nào, không ký lực ai
 
:2.  Không văn chương nào, không ký lực ai
 
:Tường thuật được Chúa vinh oai
 
:Tường thuật được Chúa vinh oai
 
:Quyết chẳng có danh chi so danh Ngài
 
:Quyết chẳng có danh chi so danh Ngài
 
:Jêsus, Chân Chúa nhân loại.
 
:Jêsus, Chân Chúa nhân loại.
 
 
:3.  Ôi Sông vui mừng, ôi Suối cậy trông
 
:3.  Ôi Sông vui mừng, ôi Suối cậy trông
 
:Gội lòng từ tốn bi thương
 
:Gội lòng từ tốn bi thương
 
:Với kẻ sẩy chân ra ơn khoan hồng
 
:Với kẻ sẩy chân ra ơn khoan hồng
 
:Cùng người kêu kiếm, đoái thương.
 
:Cùng người kêu kiếm, đoái thương.
 
 
:4.  Ai hoan nghinh Ngài, ơn phước dường bao
 
:4.  Ai hoan nghinh Ngài, ơn phước dường bao
 
:Đời đời miệng, bút nan miêu
 
:Đời đời miệng, bút nan miêu
 
:Ái đức Chúa tôi cao sâu mực nào
 
:Ái đức Chúa tôi cao sâu mực nào
 
:Tường tận duy kẻ Chúa yêu.
 
:Tường tận duy kẻ Chúa yêu.
 
 
:5.  Duy Jêsus nguồn vui vẻ lòng tôi
 
:5.  Duy Jêsus nguồn vui vẻ lòng tôi
 
:Ngài là phần thưởng tương lai
 
:Ngài là phần thưởng tương lai
 
:Chỉ Chúa hiển vinh cho tôi hiện thời
 
:Chỉ Chúa hiển vinh cho tôi hiện thời
 
:Đời đời vinh hiển không hai.
 
:Đời đời vinh hiển không hai.
 
+
==Ca Khúc==
 +
==Nhạc Đệm==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/beat/296.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/296.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số 296
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số 296
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 296
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 296
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành

Bản hiện tại lúc 02:46, ngày 9 tháng 1 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác: Je­su dul­cis me­mor­ia
  • Tựa đề: Jêsus Ôi, Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài
  • Nguyên tác: Ber­nard of Clair­vaux, 12th Cen­tu­ry
  • Lời Anh: Edward Caswall, 1849
  • Nhạc: John B. Dykes, 1823-1876
  • Tài Liệu: John B. Dykes, in Hymn­al for Use in the Eng­lish Church, by John Grey, 1866

Lời Anh

Jesus, the Very Thought of Thee
1. Jesus, the very thought of Thee
With sweetness fills the breast;
But sweeter far Thy face to see,
And in Thy presence rest.
2. Nor voice can sing, nor heart can frame,
Nor can the memory find
A sweeter sound than Thy blest Name,
O Savior of mankind!
3. O hope of every contrite heart,
O joy of all the meek,
To those who fall, how kind Thou art!
How good to those who seek!
4. But what to those who find? Ah, this
Nor tongue nor pen can show;
The love of Jesus, what it is,
None but His loved ones know.
5. Jesus, our only joy be Thou,
As Thou our prize will be;
Jesus be Thou our glory now,
And through eternity.
6. O Jesus, King most wonderful
Thou Conqueror renowned,
Thou sweetness most ineffable
In Whom all joys are found!
7. When once Thou visitest the heart,
Then truth begins to shine,
Then earthly vanities depart,
Then kindles love divine.
8. O Jesus, light of all below,
Thou fount of living fire,
Surpassing all the joys we know,
And all we can desire.
9. Jesus, may all confess Thy Name,
Thy wondrous love adore,
And, seeking Thee, themselves inflame
To seek Thee more and more.
10. Thee, Jesus, may our voices bless,
Thee may we love alone,
And ever in our lives express
The image of Thine own.
11. O Jesus, Thou the beauty art
Of angel worlds above;
Thy Name is music to the heart,
Inflaming it with love.
12. Celestial Sweetness unalloyed,
Who eat Thee hunger still;
Who drink of Thee still feel a void
Which only Thou canst fill.
13. O most sweet Jesus, hear the sighs
Which unto Thee we send;
To Thee our inmost spirit cries;
To Thee our prayers ascend.
14. Abide with us, and let Thy light
Shine, Lord, on every heart;
Dispel the darkness of our night;
And joy to all impart.
15. Jesus, our love and joy to Thee,
The virgin’s holy Son,
All might and praise and glory be,
While endless ages run.

Lời Việt

Jêsus Ôi, Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài
1. Jêsus ôi, dầu nay chỉ niệm Ngài
Mà lòng còn thỏa vui thay
Huống đến lúc vô thiên cung gặp Ngài
Lại càng vui thỏa chi tày.
2. Không văn chương nào, không ký lực ai
Tường thuật được Chúa vinh oai
Quyết chẳng có danh chi so danh Ngài
Jêsus, Chân Chúa nhân loại.
3. Ôi Sông vui mừng, ôi Suối cậy trông
Gội lòng từ tốn bi thương
Với kẻ sẩy chân ra ơn khoan hồng
Cùng người kêu kiếm, đoái thương.
4. Ai hoan nghinh Ngài, ơn phước dường bao
Đời đời miệng, bút nan miêu
Ái đức Chúa tôi cao sâu mực nào
Tường tận duy kẻ Chúa yêu.
5. Duy Jêsus nguồn vui vẻ lòng tôi
Ngài là phần thưởng tương lai
Chỉ Chúa hiển vinh cho tôi hiện thời
Đời đời vinh hiển không hai.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo