James R. Murray

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

James Ramsey Murray (1841-1905)

Gia Đình

James Murray sinh ngày 7/3/1841 tại Ball­ard Vale, An­do­ver, Mass­a­chu­setts.

Âm Nhạc

Từ năm 1856-1859, lúc còn trong tuổi thiếu niên, James Murray đã ghi danh theo học âm nhạc tại Mu­sic­al In­sti­tute in North Read­ing, Mas­sa­chu­setts. Tại đây, James Murray có dịp học với những nhà biên soạn thánh ca nổi tiếng như Low­ell Ma­son, George Root, Wil­liam Brad­bu­ry, and George Webb.

Năm 1862, James Murray bị động viên và trở thành nhạc sĩ trong quân đội. Tác phẩm đầu tiên của ông là bài Dai­sy Deane được sáng tác tại một trại lính ở Virginia vào năm 1863.

Nội chiến kết thúc, James Murray trở về dạy nhạc sinh sống. Sau đó ông làm việc cho Nhà Xuất Bản Root & Ca­dy tại Chicago, chịu trách nhiệm biên tập cuốn thánh ca The Song Mes­sen­ger.

Sau trận hỏa hoạn tại Chicago, năm 1871, James Murray dọn về Cin­cin­na­ti, Ohio. Ông làm trưởng ban xuất bản của John Church Com­pa­ny và chịu trách nhiệm biên tập cuốn The Mu­sic­al Vis­i­tor.

Bài Ca Máng Cỏ

Trong thời gian làm việc tại John Church Com­pa­ny, James Murray đã xuất bản tuyển tập Dainty songs for little lads and lasses for use in the kindergarten, school and home, trong đó in lại bài Away in a Manger với phần nhạc do ông sáng tác. Bài hát được xuất bản với tên là Luther’s Cradel Hymn.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng dòng nhạc đầu tiên của bài thánh ca này trùng với phần mở đầu của giai điệu thứ hai trong bài Waltz #4 G’schichten aus dem Wienerwald, của Johann Strauss Jr. đã được sáng tác 19 năm trước đó. Một số khác cho rằng có lẽ cả Johann Strauss Jr. và James Murray cùng trích dẫn một điệu hát ru của người Đức thuở xưa nên câu nhạc giống nhau.

Tham Khảo