Jêsus Sẽ Tái Lâm

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Jêsus Sẽ Tái Lâm
  • Lời: J.W. Peterson
  • Nhạc: John W. Peterson
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Jêsus Sẽ Tái Lâm
1. Chúng tôi đem tin mừng vui đến
Hát vang khúc ca tràn niềm tin
Chúa sẽ tái lâm ngày vinh hiển
Giữa những đám mây trong uy quyền.
Điệp Khúc:
Lòng tôi luôn tin Jêsus sẽ đến
Lúc ban mai hoặc giữa ban ngày
Lúc đêm sang hoặc khi nắng chưa tan
Lòng tôi luôn tin Jêsus sẽ đến
Một ngày đầy vinh quang muôn hướng vang cung đàn
Jêsus sẽ tái lâm huy hoàng.
2.Lá hoa với cây rừng vang tiếng
Núi cao bể sâu cùng reo lên
Khắp đất, khắp khung trời loan tin
Cứu Chúa tái lâm trong uy quyền.
3. Khắp nơi sẽ không còn chinh chiến
Đớn đau qua đi niềm vui đến
Chúng tôi sống muôn đời bình yên
Lúc Chúa tái lâm trong uy quyền.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo