Jêsus Sẽ Đến

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Jêsus Sẽ Đến
  • Lời: Phạm Xuân Hiển & Ngô Văn Bửu
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Jêsus Sẽ Đến
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia!
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia!
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia!
Jêsus Christ sẽ đến ngay kíp lai hồi.
1. Nguyện cứ tỉnh thức, cứ thức canh hỡi anh em
Nguyện cứ tỉnh thức, cứ thức canh hỡi anh em
Nguyện cứ tỉnh thức, cứ thức canh các bạn thanh niên hỡi
Jêsus Christ sẽ đến ngay kíp lai hồi.
2. Cầu Chúa Cứu Thế ban cho con Thánh Linh Ngài
Cầu Chúa Cứu Thế ban cho con Thánh Linh Ngài
Cùng sống mãi mãi với Chúa Cha trên trời cao vinh hiển
Jêsus Christ sẽ đến ngay kíp lai hồi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo