Jêsus Là Tất Cả Cho Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 03:49, ngày 13 tháng 9 năm 2014 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: *Tựa đề: Jêsus Là Tất Cả Cho Tôi *Lời: M. Dunlop *Nhạc: Merrill Dunlop *Tài Liệu: ==Lời Anh== …”)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Jêsus Là Tất Cả Cho Tôi
  • Lời: M. Dunlop
  • Nhạc: Merrill Dunlop
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Jêsus Là Tất Cả Cho Tôi
Jêsus ý nghĩa cuộc đời tôi sống
Jêsus tất cả cho tôi mãi mãi
Tôi sẽ nhận được một nơi trước ngai
Chúa sẽ đưa tôi vào nơi thánh kia lúc xong công việc
Vì Jêsus ý nghĩa cuộc đời tôi sống
Jêsus tất cả cho tôi mãi mãi
Rồi tôi lên nơi vinh hiển
Vì Jêsus Christ chính lẽ sống đời tôi.

Tài Liệu Tham Khảo