Khác biệt giữa các bản “Jêsus Là Tất Cả Cho Tôi”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: *Tựa đề: Jêsus Là Tất Cả Cho Tôi *Lời: M. Dunlop *Nhạc: Merrill Dunlop *Tài Liệu: ==Lời Anh== …”)
 
Dòng 5: Dòng 5:
 
*Tựa đề:  Jêsus Là Tất Cả Cho Tôi
 
*Tựa đề:  Jêsus Là Tất Cả Cho Tôi
  
*Lời: M. Dunlop
+
*Lời: Merrill Dunlop
  
 
*Nhạc: Merrill Dunlop
 
*Nhạc: Merrill Dunlop

Phiên bản lúc 03:50, ngày 13 tháng 9 năm 2014

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Jêsus Là Tất Cả Cho Tôi
  • Lời: Merrill Dunlop
  • Nhạc: Merrill Dunlop
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Jêsus Là Tất Cả Cho Tôi
Jêsus ý nghĩa cuộc đời tôi sống
Jêsus tất cả cho tôi mãi mãi
Tôi sẽ nhận được một nơi trước ngai
Chúa sẽ đưa tôi vào nơi thánh kia lúc xong công việc
Vì Jêsus ý nghĩa cuộc đời tôi sống
Jêsus tất cả cho tôi mãi mãi
Rồi tôi lên nơi vinh hiển
Vì Jêsus Christ chính lẽ sống đời tôi.

Tài Liệu Tham Khảo