Khác biệt giữa các bản “Jêsus Là Tất Cả Cho Tôi”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: *Tựa đề: Jêsus Là Tất Cả Cho Tôi *Lời: M. Dunlop *Nhạc: Merrill Dunlop *Tài Liệu: ==Lời Anh== …”)
 
(Added mp3 and pdf)
 
(Không hiển thị phiên bản của cùng người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác:  
 
*Nguyên tác:  
 
 
*Tựa đề:  Jêsus Là Tất Cả Cho Tôi
 
*Tựa đề:  Jêsus Là Tất Cả Cho Tôi
 
+
*Lời: Merrill Dunlop
*Lời: M. Dunlop
 
 
 
 
*Nhạc: Merrill Dunlop
 
*Nhạc: Merrill Dunlop
 
 
*Tài Liệu:
 
*Tài Liệu:
 
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
 
 
 
 
==Lời Việt==
 
==Lời Việt==
 
 
:'''Jêsus Là Tất Cả Cho Tôi'''
 
:'''Jêsus Là Tất Cả Cho Tôi'''
 
 
:Jêsus ý nghĩa cuộc đời tôi sống
 
:Jêsus ý nghĩa cuộc đời tôi sống
 
:Jêsus tất cả cho tôi mãi mãi
 
:Jêsus tất cả cho tôi mãi mãi
Dòng 27: Dòng 16:
 
:Rồi tôi lên nơi vinh hiển
 
:Rồi tôi lên nơi vinh hiển
 
:Vì Jêsus Christ chính lẽ sống đời tôi.
 
:Vì Jêsus Christ chính lẽ sống đời tôi.
 
+
==Ca Khúc==
 +
==Nhạc Đệm==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/beat/653.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/653.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 653
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 653
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành

Bản hiện tại lúc 02:50, ngày 9 tháng 1 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Jêsus Là Tất Cả Cho Tôi
  • Lời: Merrill Dunlop
  • Nhạc: Merrill Dunlop
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Jêsus Là Tất Cả Cho Tôi
Jêsus ý nghĩa cuộc đời tôi sống
Jêsus tất cả cho tôi mãi mãi
Tôi sẽ nhận được một nơi trước ngai
Chúa sẽ đưa tôi vào nơi thánh kia lúc xong công việc
Vì Jêsus ý nghĩa cuộc đời tôi sống
Jêsus tất cả cho tôi mãi mãi
Rồi tôi lên nơi vinh hiển
Vì Jêsus Christ chính lẽ sống đời tôi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo