I Sa-mu-ên

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 18:42, ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Khái Quát

Nội Dung

Sách I Sa-mu-ên gồm 31 chương. Nội dung của các chương như sau:

Tài Liệu