Khác biệt giữa các bản “I Phi-e-rơ: Chương 4”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
(Không hiển thị 6 phiên bản của cùng người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
==Bản Dịch 1926==
+
==Bản Dịch Việt Ngữ==
 +
 
 +
1. Do đó, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong thân xác cho nên anh em cũng hãy trang bị cho mình cùng một tư tưởng như vậy; bởi vì người nào đã chịu khổ trong thân xác thì đã đoạn tuyệt với tội lỗi, 2. để bao lâu còn sống trong thân xác thì không sống theo những ham muốn của con người nhưng theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
 +
 
 +
3. Bởi vì trong quá khứ, anh em đã làm đủ những ham muốn của những người bên ngoài như: phóng đãng, tham dục, say sưa, nhậu nhẹt, trác táng, thờ những thần tượng kinh tởm. 4. Bây giờ họ cảm thấy kỳ lạ khi anh em không nhập cuộc với họ trong nếp sống trác tán trụy lạc như thế nữa, cho nên đã nói xấu anh em; 5. tuy nhiên họ sẽ phải khai trình với Đấng đang sẵn sàng để phán xét người sống và người chết. 6. Cũng chính vì lý do này, Phúc Âm đã được rao giảng ngay cả cho những người đã chết, để dù họ có thể bị phán xét như nhiều người còn trong thân xác, nhưng sống theo Đức Chúa Trời về phần tâm linh.
 +
 
 +
7. Sự cuối cùng của mọi vật đã gần. Vì vậy, hãy minh mẫn và tỉnh táo để cầu nguyện. 8. Trên tất cả mọi sự, hãy yêu thương nhau nhiệt thành; bởi vì tình yêu thương che đậy rất nhiều tội lỗi; 9. hãy tiếp đãi nhau, đừng phàn nàn; 10. mỗi người đã nhận được ân tứ, hãy dùng ân tứ để phục vụ những người khác, như những người quản lý giỏi sử dụng những ân điển của Đức Chúa Trời: 11. Nếu có ai giảng, hãy giảng như rao truyền sứ điệp của Đức Chúa Trời; nếu có ai phục vụ, hãy phục vụ bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho, để trong mọi sự Đức Chúa Trời được tôn vinh qua Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện vinh quang và quyền năng thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.
 +
 
 +
12. Anh em yêu dấu!  Đừng ngạc nhiên khi lửa thử thách xảy ra ở giữa anh em - dường như là một việc khác thường xảy đến cho anh em. 13. Nhưng anh em đã dự phần trong những đau khổ của Đấng Christ thì hãy vui mừng; để khi vinh quang của Ngài được bày tỏ, anh em cũng được vui mừng hoan hỉ.
 +
 
 +
14. Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh của Đấng Christ, anh em được phước, bởi vì Thánh Linh vinh quang của Đức Chúa Trời ngự trên anh em. Thật vậy, về phần của họ, Ngài bị xúc phạm; nhưng về phần anh em, Ngài được tôn vinh. 
 +
 
 +
15. Đừng có ai trong anh em chịu khổ như là kẻ giết người, kẻ trộm cắp, kẻ làm những điều gian ác, hoặc kẻ xen vào chuyện người khác. 16. Nhưng nếu ai chịu khổ vì là Cơ Đốc nhân, người đó đừng hổ thẹn, nhưng người đó hãy vì danh ấy mà tôn vinh Đức Chúa Trời.
 +
 
 +
17. Vì thời kỳ phán xét, khởi đầu từ nhà của Đức Chúa Trời, đã bắt đầu; nếu khởi đầu từ chúng ta thì kết cuộc của những kẻ không vâng phục Phúc Âm của Đức Chúa Trời sẽ thế nào? 18. Và
 +
 
 +
“Nếu người công chính còn khó được cứu rỗi,
 +
 
 +
Thì những người vô tín và kẻ có tội sẽ ra sao?”
 +
 
 +
19. Vì vậy, những ai chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy phó thác linh hồn mình cho Đấng Tạo Hóa thành tín và tiếp tục làm điều tốt lành.
 +
 
 +
==Bản Dịch Đại Chúng==
 +
 
 +
Do đó, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong thân xác cho nên anh em cũng hãy trang bị cho mình cùng một tư tưởng như vậy; bởi vì người nào đã chịu khổ trong thân xác thì đã đoạn tuyệt với tội lỗi, để bao lâu còn sống trong thân xác thì không sống theo những ham muốn của con người nhưng theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
 +
 
 +
Bởi vì trong quá khứ, anh em đã làm đủ những ham muốn của những người bên ngoài như: phóng đãng, tham dục, say sưa, nhậu nhẹt, trác táng, thờ những thần tượng kinh tởm. Bây giờ họ cảm thấy kỳ lạ khi anh em không nhập cuộc với họ trong nếp sống trác tán trụy lạc như thế nữa, cho nên đã nói xấu anh em; tuy nhiên họ sẽ phải khai trình với Đấng đang sẵn sàng để phán xét người sống và người chết. Cũng chính vì lý do này, Phúc Âm đã được rao giảng ngay cả cho những người đã chết, để dù họ có thể bị phán xét như nhiều người còn trong thân xác, nhưng sống theo Đức Chúa Trời về phần tâm linh.
 +
 
 +
Sự cuối cùng của mọi vật đã gần. Vì vậy, hãy minh mẫn và tỉnh táo để cầu nguyện. Trên tất cả mọi sự, hãy yêu thương nhau nhiệt thành; bởi vì tình yêu thương che đậy rất nhiều tội lỗi; hãy tiếp đãi nhau, đừng phàn nàn; mỗi người đã nhận được ân tứ, hãy dùng ân tứ để phục vụ những người khác như những người quản lý giỏi sử dụng những ân điển của Đức Chúa Trời: Nếu có ai giảng, hãy giảng như rao truyền sứ điệp của Đức Chúa Trời; nếu có ai phục vụ, hãy phục vụ bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho, để trong mọi sự Đức Chúa Trời được tôn vinh qua Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện vinh quang và quyền năng thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.
 +
 
 +
Anh em yêu dấu!  Đừng ngạc nhiên khi lửa thử thách xảy ra ở giữa anh em - dường như là một việc khác thường xảy đến cho anh em. Nhưng anh em đã dự phần trong những đau khổ của Đấng Christ thì hãy vui mừng; để khi vinh quang của Ngài được bày tỏ, anh em cũng được vui mừng hoan hỉ.
 +
 
 +
Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh của Đấng Christ, anh em được phước, bởi vì Thánh Linh vinh quang của Đức Chúa Trời ngự trên anh em. Thật vậy, về phần họ, Ngài bị xúc phạm; nhưng về phần anh em, Ngài được tôn vinh. 
 +
 
 +
Đừng có ai trong anh em chịu khổ như là kẻ giết người, kẻ trộm cắp, kẻ làm những điều gian ác, hoặc kẻ xen vào chuyện người khác. Nhưng nếu ai chịu khổ vì là Cơ Đốc nhân, người đó đừng hổ thẹn, nhưng người đó hãy vì danh ấy mà tôn vinh Đức Chúa Trời.
 +
 
 +
Vì thời kỳ phán xét, khởi đầu từ nhà của Đức Chúa Trời, đã bắt đầu; nếu khởi đầu từ chúng ta thì kết cuộc của những kẻ không vâng phục Phúc Âm của Đức Chúa Trời sẽ thế nào? Và
 +
 
 +
“Nếu người công chính còn khó được cứu rỗi,
 +
 
 +
Thì những người vô tín và kẻ có tội sẽ ra sao?”
 +
 
 +
Vì vậy, những ai chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy phó thác linh hồn mình cho Đấng Tạo Hóa thành tín và tiếp tục làm điều tốt lành.
 +
 
 +
==Bản Dịch Ngữ Căn==
 +
 
 +
1. Do đó, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong thân xác, cho nên anh em cũng hãy trang bị cho mình cùng một tư tưởng như vậy; bởi vì người nào đã chịu khổ trong thân xác thì đã đoạn tuyệt với tội lỗi, 2. để bao lâu còn sống trong thân xác thì không sống theo những ham muốn của con người, nhưng theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
 +
 
 +
3. Bởi vì trong quá khứ, anh em đã làm đủ những ham muốn của những người bên ngoài, như phóng đãng, tham dục, say sưa, nhậu nhẹt, trác táng, thờ những thần tượng kinh tởm. 4. Bây giờ họ cảm thấy kỳ lạ khi anh em không nhập cuộc với họ trong nếp sống trụy lạc phóng đãng như thế nữa, cho nên đã nói xấu anh em; 5. tuy nhiên họ sẽ phải khai trình với Đấng đang sẵn sàng để phán xét người sống và người chết. 6. Cũng chính vì lý do này, Phúc Âm đã được rao giảng ngay cả cho những người đã chết, để dù họ có thể bị xét đoán như nhiều người còn trong thân xác, nhưng sống theo Đức Chúa Trời về phần tâm linh.
 +
 
 +
7. Sự cuối cùng của mọi vật đã gần. Vì vậy, hãy minh mẫn và tỉnh táo để cầu nguyện. 8. Trên tất cả mọi sự, hãy yêu thương nhau nhiệt thành; bởi vì tình yêu thương che đậy rất nhiều tội lỗi; 9. hãy tiếp đãi nhau, đừng phàn nàn; 10. mỗi người đã nhận được ân tứ, hãy dùng để phục vụ những người khác, như những người quản lý giỏi sử dụng những ân điển của Đức Chúa Trời: 11. Nếu có ai giảng, hãy giảng như rao truyền sứ điệp của Đức Chúa Trời; nếu có ai phục vụ, hãy phục vụ bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho, để trong mọi sự Đức Chúa Trời được tôn vinh qua Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện vinh quang và quyền năng thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.
 +
 
 +
12. Anh em yêu dấu!  Đừng ngạc nhiên khi lửa thử thách xảy ra ở giữa anh em - như là một việc khác thường xảy đến cho anh em. 13. Nhưng anh em đã dự phần trong những đau khổ của Đấng Christ, hãy vui mừng; để khi vinh quang của Ngài được bày tỏ, anh em cũng được vui mừng, hoan hỉ.
 +
 
 +
14. Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh của Đấng Christ thì anh em được phước, bởi vì Thánh Linh vinh quang của Đức Chúa Trời ngự trên anh em. Thật vậy, về phía của họ, Ngài bị xúc phạm; nhưng về phía anh em, Ngài được tôn vinh.  15. Đừng có ai trong anh em chịu khổ như là kẻ giết người, kẻ trộm cắp, kẻ làm những điều gian ác, hoặc kẻ xen vào chuyện người khác. 16. Nhưng nếu ai chịu khổ vì là Cơ Đốc nhân, người đó đừng hổ thẹn, nhưng người đó hãy vì danh ấy mà tôn vinh Đức Chúa Trời.
 +
 
 +
17. Vì thời kỳ phán xét, khởi đầu từ nhà của Đức Chúa Trời, đã bắt đầu; nếu bắt đầu từ chúng ta thì kết cuộc của những kẻ không vâng phục Phúc Âm của Đức Chúa Trời sẽ thế nào? 18. Và
 +
 
 +
“Nếu người công chính còn khó được cứu rỗi,
 +
 
 +
Thì những người vô tín và kẻ có tội sẽ ra sao?”
 +
 
 +
19. Vì vậy, những ai chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy phó thác linh hồn mình cho Đấng Tạo Hóa thành tín và tiếp tục làm điều tốt.
 +
 
 +
==Bản Dịch 1925==
  
 
1.  Vậy, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng phải lấy sự đó làm giáp trụ, vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt, thì đã dứt khỏi tội lỗi, 2.  hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích, một phải theo ý muốn Đức Chúa Trời. 3.  Ngày trước cũng đã đủ làm theo ý muốn người ngoại đạo rồi, mà ăn ở theo tà tịch, tư dục, say rượu, ăn uống quá độ, chơi bời, và thờ hình tượng đáng gớm ghiếc. 4.  Họ thấy anh em chẳng cùng họ theo sự dâm dật bậy bạ ấy, thì họ lấy làm lạ và gièm chê. 5.  Nhưng họ sẽ khai trình với Đấng đã sẵn sàng xét đoán kẻ sống và kẻ chết. 6.  Vì ấy bởi điều đó mà Tin Lành cũng đã giảng ra cho kẻ chết, hầu cho sau khi chịu xét đoán theo loài người về phần xác, thì họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần hồn.  
 
1.  Vậy, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng phải lấy sự đó làm giáp trụ, vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt, thì đã dứt khỏi tội lỗi, 2.  hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích, một phải theo ý muốn Đức Chúa Trời. 3.  Ngày trước cũng đã đủ làm theo ý muốn người ngoại đạo rồi, mà ăn ở theo tà tịch, tư dục, say rượu, ăn uống quá độ, chơi bời, và thờ hình tượng đáng gớm ghiếc. 4.  Họ thấy anh em chẳng cùng họ theo sự dâm dật bậy bạ ấy, thì họ lấy làm lạ và gièm chê. 5.  Nhưng họ sẽ khai trình với Đấng đã sẵn sàng xét đoán kẻ sống và kẻ chết. 6.  Vì ấy bởi điều đó mà Tin Lành cũng đã giảng ra cho kẻ chết, hầu cho sau khi chịu xét đoán theo loài người về phần xác, thì họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần hồn.  
Dòng 6: Dòng 70:
  
 
12.  Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. 13.  Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. 14.  Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước; vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. 15.  Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thày lay việc người khác. 16.  Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. 17.  Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời; vả, nếu khởi từ chúng ta, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo Tin Lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào? 18.  Lại nếu người công bình còn khó được rỗi, thì những kẻ nghịch đạo và có tội sẽ trở nên thế nào? 19.  Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng Tạo hóa thành tín. <br/>
 
12.  Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. 13.  Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. 14.  Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước; vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. 15.  Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thày lay việc người khác. 16.  Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. 17.  Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời; vả, nếu khởi từ chúng ta, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo Tin Lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào? 18.  Lại nếu người công bình còn khó được rỗi, thì những kẻ nghịch đạo và có tội sẽ trở nên thế nào? 19.  Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng Tạo hóa thành tín. <br/>
 +
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://thuvientinlanh.org/audio/Bible/read/V02\B60\V02B60C004.mp3</html5media>
 +
 
==Bản Dịch 2011==
 
==Bản Dịch 2011==
'''Ðời Sống Ðược Biến Ðổi'''<br/>1Vậy, vì Ðấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, anh chị em cũng hãy lấy tư tưởng ấy làm khí giới trang bị cho mình. Vì ai đã chịu khổ trong xác thịt thì đã đoạn tuyệt với tội lỗi, 2để hễ còn sống trong xác thịt bao lâu sẽ không sống theo dục vọng của con người nhưng theo ý muốn của Ðức Chúa Trời bấy lâu. 3Vì trước kia anh chị em đã sống theo dục vọng như các dân ngoại đủ rồi, tức là sống phóng đãng, đam mê nhục dục, say sưa, chè chén, nhậu nhẹt, và thờ các thần tượng gớm ghiếc. 4Bây giờ họ thấy anh chị em không nhập cuộc với họ trong nếp sống truy hoan cuồng loạn như thế nữa, họ gièm chê anh chị em. 5Nhưng họ sẽ phải khai trình với Ðấng sẵn sàng xét đoán kẻ sống và kẻ chết. 6Vì lý do đó Tin Mừng đã được rao giảng ngay cả cho những người chết, để dù họ có thể bị xét đoán như mọi người về phần xác, họ có thể sống theo Ðức Chúa Trời về phần linh. <br/>'''Quản Lý Ân Tứ của Ðức Chúa Trời'''<br/>7Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy minh mẫn và tỉnh táo để cầu nguyện. 8Trước hết, hãy yêu thương nhau nhiệt thành, vì tình yêu che lấp vô số tội lỗi. 9Hãy tiếp đãi nhau niềm nở, không một lời than phiền. 10Mỗi người hãy lấy ơn mình đã nhận phục vụ lẫn nhau, như những người quản lý giỏi, khéo sử dụng các ân tứ của Ðức Chúa Trời. 11Ai giảng dạy, hãy giảng dạy như rao truyền sấm ngôn của Ðức Chúa Trời; ai phục vụ, hãy lấy hết sức Ðức Chúa Trời ban mà phục vụ, để trong mọi sự Ðức Chúa Trời có thể được vinh hiển qua Ðức Chúa Jesus Christ. Nguyện vinh hiển và quyền bính đều thuộc về Ðức Chúa Jesus Christ đời đời vô cùng. A-men. <br/>'''Chịu Khổ vì Theo Chúa'''<br/>12Thưa anh chị em yêu dấu, khi lửa thử thách đến với anh chị em, đừng ngạc nhiên và cũng đừng xem đó như việc bất thường; 13nhưng hãy vui mừng vì được dự phần những đau khổ của Ðấng Christ, để khi vinh hiển của Ngài lộ ra, anh chị em có thể vui mừng hớn hở. 14Nếu anh chị em bị sỉ nhục vì danh Ðấng Christ, anh chị em được phước, vì Ðức Thánh Linh của sự vinh hiển và của Ðức Chúa Trời đang ngự trên anh chị em. 15Ðừng ai trong anh chị em chịu khổ như kẻ sát nhân, hoặc kẻ trộm cắp, hoặc kẻ gian ác, hoặc kẻ xen vào việc người khác; 16nhưng nếu có ai chịu khổ vì làm người của Ðấng Christ, xin đừng hổ thẹn, nhưng hãy tôn vinh Ðức Chúa Trời vì được mang danh ấy. 17Vì thời phán xét đã đến, bắt đầu từ nhà của Ðức Chúa Trời, và nếu chúng ta bị phán xét trước nhất, thì số phận cuối cùng của những người không vâng phục Tin Mừng của Ðức Chúa Trời sẽ ra sao? 18<br/>“Nếu những người công chính còn khó được cứu, <br/>Thì những kẻ gian ác và những kẻ tội lỗi sẽ như thế nào?” <br/>19Vậy hỡi những ai chịu khổ theo ý muốn Ðức Chúa Trời, hãy phó thác linh hồn mình cho Ðấng Tạo Hóa thành tín và cứ tiếp tục làm điều thiện. <br/>
+
 
 +
'''Ðời Sống Ðược Biến Ðổi'''
 +
 
 +
1 Vậy vì Ðấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, anh chị em cũng hãy lấy tư tưởng ấy làm khí giới để trang bị cho mình; vì ai chịu khổ trong xác thịt thì đoạn tuyệt với tội lỗi, 2 để hễ còn sống trong xác thịt bao lâu thì không sống theo dục vọng con người nhưng theo ý muốn Ðức Chúa Trời bấy lâu. 3 Vì trước kia anh chị em đã sống theo dục vọng như các dân ngoại đủ rồi, ấy là sống phóng đãng, đam mê nhục dục, say sưa, chè chén, nhậu nhẹt, và thờ các thần tượng gớm ghiếc. 4 Bây giờ họ lấy làm lạ vì anh chị em không nhập cuộc với họ trong nếp sống truy hoan cuồng loạn như thế nữa, nên họ gièm chê anh chị em. 5 Nhưng họ sẽ phải khai trình với Ðấng sẵn sàng xét đoán kẻ sống và kẻ chết. 6 Vì lý do đó Tin Mừng được giảng ngay cả cho những người chết, để dù họ có thể bị xét đoán theo loài người về phần xác, thì họ cũng có thể sống theo Ðức Chúa Trời về phần linh.
 +
 
 +
'''Quản Lý Ân Tứ của Ðức Chúa Trời'''
 +
 
 +
7 Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy minh mẫn và tỉnh táo để cầu nguyện. 8 Trước hết hãy yêu thương nhau nhiệt thành, vì tình yêu che lấp vô số tội lỗi. 9 Hãy tiếp đãi nhau niềm nở, không than phiền. 10 Mỗi người hãy lấy ơn mình đã nhận phục vụ lẫn nhau, như những người quản lý giỏi, khéo sử dụng các ân tứ của Ðức Chúa Trời. 11 Ai giảng dạy, hãy giảng dạy như rao truyền sấm ngôn của Ðức Chúa Trời; ai phục vụ, hãy lấy hết sức Ðức Chúa Trời ban cho mà phục vụ, để trong mọi sự Ðức Chúa Trời được vinh hiển qua Ðức Chúa Jesus Christ. Nguyện vinh hiển và quyền bính đều thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.
 +
 
 +
'''Chịu Khổ vì Theo Chúa'''
 +
 
 +
12 Thưa anh chị em yêu dấu, khi lửa thử thách đến với anh chị em, đừng ngạc nhiên và đừng xem đó như việc bất thường; 13 nhưng hãy vui mừng vì được dự phần những đau khổ của Ðấng Christ, để khi vinh hiển của Ngài lộ ra, anh chị em cũng có thể vui mừng hết mực. 14 Nếu anh chị em bị sỉ nhục vì danh Ðấng Christ, anh chị em được phước, vì Ðức Thánh Linh của sự vinh hiển và của Ðức Chúa Trời đang ngự trên anh chị em. 15 Ðừng ai trong anh chị em chịu khổ như kẻ sát nhân, hoặc kẻ trộm cắp, hoặc kẻ làm điều ác, hoặc kẻ xen vào việc người khác; 16 nhưng nếu có ai chịu khổ vì làm người của Ðấng Christ, thì đừng hổ thẹn, nhưng hãy tôn vinh Ðức Chúa Trời vì được mang danh ấy. 17 Vì thời điểm đã đến để bắt đầu cuộc phán xét từ nhà Ðức Chúa Trời, và nếu chúng ta bị phán xét trước nhất, thì số phận cuối cùng của những người không vâng phục Tin Mừng của Ðức Chúa Trời sẽ ra sao? 18 Và
 +
 
 +
“Nếu những người công chính còn khó được cứu,
 +
 
 +
Thì những kẻ gian ác và những kẻ tội lỗi sẽ như thế nào?”
 +
 
 +
19 Vậy hỡi những ai chịu khổ theo ý muốn Ðức Chúa Trời, hãy cứ phó thác linh hồn mình cho Ðấng Tạo Hóa thành tín và tiếp tục làm điều lành.
 +
 
 
==Tài Liệu==
 
==Tài Liệu==
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
+
 
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 +
 
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 +
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
 +
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
 +
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
 +
 
:* [[I Phi-e-rơ]]
 
:* [[I Phi-e-rơ]]
 +
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]

Bản hiện tại lúc 14:46, ngày 13 tháng 5 năm 2021

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Do đó, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong thân xác cho nên anh em cũng hãy trang bị cho mình cùng một tư tưởng như vậy; bởi vì người nào đã chịu khổ trong thân xác thì đã đoạn tuyệt với tội lỗi, 2. để bao lâu còn sống trong thân xác thì không sống theo những ham muốn của con người nhưng theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

3. Bởi vì trong quá khứ, anh em đã làm đủ những ham muốn của những người bên ngoài như: phóng đãng, tham dục, say sưa, nhậu nhẹt, trác táng, thờ những thần tượng kinh tởm. 4. Bây giờ họ cảm thấy kỳ lạ khi anh em không nhập cuộc với họ trong nếp sống trác tán trụy lạc như thế nữa, cho nên đã nói xấu anh em; 5. tuy nhiên họ sẽ phải khai trình với Đấng đang sẵn sàng để phán xét người sống và người chết. 6. Cũng chính vì lý do này, Phúc Âm đã được rao giảng ngay cả cho những người đã chết, để dù họ có thể bị phán xét như nhiều người còn trong thân xác, nhưng sống theo Đức Chúa Trời về phần tâm linh.

7. Sự cuối cùng của mọi vật đã gần. Vì vậy, hãy minh mẫn và tỉnh táo để cầu nguyện. 8. Trên tất cả mọi sự, hãy yêu thương nhau nhiệt thành; bởi vì tình yêu thương che đậy rất nhiều tội lỗi; 9. hãy tiếp đãi nhau, đừng phàn nàn; 10. mỗi người đã nhận được ân tứ, hãy dùng ân tứ để phục vụ những người khác, như những người quản lý giỏi sử dụng những ân điển của Đức Chúa Trời: 11. Nếu có ai giảng, hãy giảng như rao truyền sứ điệp của Đức Chúa Trời; nếu có ai phục vụ, hãy phục vụ bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho, để trong mọi sự Đức Chúa Trời được tôn vinh qua Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện vinh quang và quyền năng thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.

12. Anh em yêu dấu! Đừng ngạc nhiên khi lửa thử thách xảy ra ở giữa anh em - dường như là một việc khác thường xảy đến cho anh em. 13. Nhưng anh em đã dự phần trong những đau khổ của Đấng Christ thì hãy vui mừng; để khi vinh quang của Ngài được bày tỏ, anh em cũng được vui mừng hoan hỉ.

14. Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh của Đấng Christ, anh em được phước, bởi vì Thánh Linh vinh quang của Đức Chúa Trời ngự trên anh em. Thật vậy, về phần của họ, Ngài bị xúc phạm; nhưng về phần anh em, Ngài được tôn vinh.

15. Đừng có ai trong anh em chịu khổ như là kẻ giết người, kẻ trộm cắp, kẻ làm những điều gian ác, hoặc kẻ xen vào chuyện người khác. 16. Nhưng nếu ai chịu khổ vì là Cơ Đốc nhân, người đó đừng hổ thẹn, nhưng người đó hãy vì danh ấy mà tôn vinh Đức Chúa Trời.

17. Vì thời kỳ phán xét, khởi đầu từ nhà của Đức Chúa Trời, đã bắt đầu; nếu khởi đầu từ chúng ta thì kết cuộc của những kẻ không vâng phục Phúc Âm của Đức Chúa Trời sẽ thế nào? 18. Và

“Nếu người công chính còn khó được cứu rỗi,

Thì những người vô tín và kẻ có tội sẽ ra sao?”

19. Vì vậy, những ai chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy phó thác linh hồn mình cho Đấng Tạo Hóa thành tín và tiếp tục làm điều tốt lành.

Bản Dịch Đại Chúng

Do đó, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong thân xác cho nên anh em cũng hãy trang bị cho mình cùng một tư tưởng như vậy; bởi vì người nào đã chịu khổ trong thân xác thì đã đoạn tuyệt với tội lỗi, để bao lâu còn sống trong thân xác thì không sống theo những ham muốn của con người nhưng theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

Bởi vì trong quá khứ, anh em đã làm đủ những ham muốn của những người bên ngoài như: phóng đãng, tham dục, say sưa, nhậu nhẹt, trác táng, thờ những thần tượng kinh tởm. Bây giờ họ cảm thấy kỳ lạ khi anh em không nhập cuộc với họ trong nếp sống trác tán trụy lạc như thế nữa, cho nên đã nói xấu anh em; tuy nhiên họ sẽ phải khai trình với Đấng đang sẵn sàng để phán xét người sống và người chết. Cũng chính vì lý do này, Phúc Âm đã được rao giảng ngay cả cho những người đã chết, để dù họ có thể bị phán xét như nhiều người còn trong thân xác, nhưng sống theo Đức Chúa Trời về phần tâm linh.

Sự cuối cùng của mọi vật đã gần. Vì vậy, hãy minh mẫn và tỉnh táo để cầu nguyện. Trên tất cả mọi sự, hãy yêu thương nhau nhiệt thành; bởi vì tình yêu thương che đậy rất nhiều tội lỗi; hãy tiếp đãi nhau, đừng phàn nàn; mỗi người đã nhận được ân tứ, hãy dùng ân tứ để phục vụ những người khác như những người quản lý giỏi sử dụng những ân điển của Đức Chúa Trời: Nếu có ai giảng, hãy giảng như rao truyền sứ điệp của Đức Chúa Trời; nếu có ai phục vụ, hãy phục vụ bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho, để trong mọi sự Đức Chúa Trời được tôn vinh qua Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện vinh quang và quyền năng thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.

Anh em yêu dấu! Đừng ngạc nhiên khi lửa thử thách xảy ra ở giữa anh em - dường như là một việc khác thường xảy đến cho anh em. Nhưng anh em đã dự phần trong những đau khổ của Đấng Christ thì hãy vui mừng; để khi vinh quang của Ngài được bày tỏ, anh em cũng được vui mừng hoan hỉ.

Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh của Đấng Christ, anh em được phước, bởi vì Thánh Linh vinh quang của Đức Chúa Trời ngự trên anh em. Thật vậy, về phần họ, Ngài bị xúc phạm; nhưng về phần anh em, Ngài được tôn vinh.

Đừng có ai trong anh em chịu khổ như là kẻ giết người, kẻ trộm cắp, kẻ làm những điều gian ác, hoặc kẻ xen vào chuyện người khác. Nhưng nếu ai chịu khổ vì là Cơ Đốc nhân, người đó đừng hổ thẹn, nhưng người đó hãy vì danh ấy mà tôn vinh Đức Chúa Trời.

Vì thời kỳ phán xét, khởi đầu từ nhà của Đức Chúa Trời, đã bắt đầu; nếu khởi đầu từ chúng ta thì kết cuộc của những kẻ không vâng phục Phúc Âm của Đức Chúa Trời sẽ thế nào? Và

“Nếu người công chính còn khó được cứu rỗi,

Thì những người vô tín và kẻ có tội sẽ ra sao?”

Vì vậy, những ai chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy phó thác linh hồn mình cho Đấng Tạo Hóa thành tín và tiếp tục làm điều tốt lành.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Do đó, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong thân xác, cho nên anh em cũng hãy trang bị cho mình cùng một tư tưởng như vậy; bởi vì người nào đã chịu khổ trong thân xác thì đã đoạn tuyệt với tội lỗi, 2. để bao lâu còn sống trong thân xác thì không sống theo những ham muốn của con người, nhưng theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

3. Bởi vì trong quá khứ, anh em đã làm đủ những ham muốn của những người bên ngoài, như phóng đãng, tham dục, say sưa, nhậu nhẹt, trác táng, thờ những thần tượng kinh tởm. 4. Bây giờ họ cảm thấy kỳ lạ khi anh em không nhập cuộc với họ trong nếp sống trụy lạc phóng đãng như thế nữa, cho nên đã nói xấu anh em; 5. tuy nhiên họ sẽ phải khai trình với Đấng đang sẵn sàng để phán xét người sống và người chết. 6. Cũng chính vì lý do này, Phúc Âm đã được rao giảng ngay cả cho những người đã chết, để dù họ có thể bị xét đoán như nhiều người còn trong thân xác, nhưng sống theo Đức Chúa Trời về phần tâm linh.

7. Sự cuối cùng của mọi vật đã gần. Vì vậy, hãy minh mẫn và tỉnh táo để cầu nguyện. 8. Trên tất cả mọi sự, hãy yêu thương nhau nhiệt thành; bởi vì tình yêu thương che đậy rất nhiều tội lỗi; 9. hãy tiếp đãi nhau, đừng phàn nàn; 10. mỗi người đã nhận được ân tứ, hãy dùng để phục vụ những người khác, như những người quản lý giỏi sử dụng những ân điển của Đức Chúa Trời: 11. Nếu có ai giảng, hãy giảng như rao truyền sứ điệp của Đức Chúa Trời; nếu có ai phục vụ, hãy phục vụ bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho, để trong mọi sự Đức Chúa Trời được tôn vinh qua Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện vinh quang và quyền năng thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.

12. Anh em yêu dấu! Đừng ngạc nhiên khi lửa thử thách xảy ra ở giữa anh em - như là một việc khác thường xảy đến cho anh em. 13. Nhưng anh em đã dự phần trong những đau khổ của Đấng Christ, hãy vui mừng; để khi vinh quang của Ngài được bày tỏ, anh em cũng được vui mừng, hoan hỉ.

14. Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh của Đấng Christ thì anh em được phước, bởi vì Thánh Linh vinh quang của Đức Chúa Trời ngự trên anh em. Thật vậy, về phía của họ, Ngài bị xúc phạm; nhưng về phía anh em, Ngài được tôn vinh. 15. Đừng có ai trong anh em chịu khổ như là kẻ giết người, kẻ trộm cắp, kẻ làm những điều gian ác, hoặc kẻ xen vào chuyện người khác. 16. Nhưng nếu ai chịu khổ vì là Cơ Đốc nhân, người đó đừng hổ thẹn, nhưng người đó hãy vì danh ấy mà tôn vinh Đức Chúa Trời.

17. Vì thời kỳ phán xét, khởi đầu từ nhà của Đức Chúa Trời, đã bắt đầu; nếu bắt đầu từ chúng ta thì kết cuộc của những kẻ không vâng phục Phúc Âm của Đức Chúa Trời sẽ thế nào? 18. Và

“Nếu người công chính còn khó được cứu rỗi,

Thì những người vô tín và kẻ có tội sẽ ra sao?”

19. Vì vậy, những ai chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy phó thác linh hồn mình cho Đấng Tạo Hóa thành tín và tiếp tục làm điều tốt.

Bản Dịch 1925

1. Vậy, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng phải lấy sự đó làm giáp trụ, vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt, thì đã dứt khỏi tội lỗi, 2. hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích, một phải theo ý muốn Đức Chúa Trời. 3. Ngày trước cũng đã đủ làm theo ý muốn người ngoại đạo rồi, mà ăn ở theo tà tịch, tư dục, say rượu, ăn uống quá độ, chơi bời, và thờ hình tượng đáng gớm ghiếc. 4. Họ thấy anh em chẳng cùng họ theo sự dâm dật bậy bạ ấy, thì họ lấy làm lạ và gièm chê. 5. Nhưng họ sẽ khai trình với Đấng đã sẵn sàng xét đoán kẻ sống và kẻ chết. 6. Vì ấy bởi điều đó mà Tin Lành cũng đã giảng ra cho kẻ chết, hầu cho sau khi chịu xét đoán theo loài người về phần xác, thì họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần hồn.

7. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. 8. Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. 9. Người nầy người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn rằn. 10. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. 11. Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Jêsus Christ; là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. A-men.

12. Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. 13. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. 14. Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước; vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. 15. Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thày lay việc người khác. 16. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. 17. Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời; vả, nếu khởi từ chúng ta, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo Tin Lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào? 18. Lại nếu người công bình còn khó được rỗi, thì những kẻ nghịch đạo và có tội sẽ trở nên thế nào? 19. Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng Tạo hóa thành tín.

Bản Dịch 2011

Ðời Sống Ðược Biến Ðổi

1 Vậy vì Ðấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, anh chị em cũng hãy lấy tư tưởng ấy làm khí giới để trang bị cho mình; vì ai chịu khổ trong xác thịt thì đoạn tuyệt với tội lỗi, 2 để hễ còn sống trong xác thịt bao lâu thì không sống theo dục vọng con người nhưng theo ý muốn Ðức Chúa Trời bấy lâu. 3 Vì trước kia anh chị em đã sống theo dục vọng như các dân ngoại đủ rồi, ấy là sống phóng đãng, đam mê nhục dục, say sưa, chè chén, nhậu nhẹt, và thờ các thần tượng gớm ghiếc. 4 Bây giờ họ lấy làm lạ vì anh chị em không nhập cuộc với họ trong nếp sống truy hoan cuồng loạn như thế nữa, nên họ gièm chê anh chị em. 5 Nhưng họ sẽ phải khai trình với Ðấng sẵn sàng xét đoán kẻ sống và kẻ chết. 6 Vì lý do đó Tin Mừng được giảng ngay cả cho những người chết, để dù họ có thể bị xét đoán theo loài người về phần xác, thì họ cũng có thể sống theo Ðức Chúa Trời về phần linh.

Quản Lý Ân Tứ của Ðức Chúa Trời

7 Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy minh mẫn và tỉnh táo để cầu nguyện. 8 Trước hết hãy yêu thương nhau nhiệt thành, vì tình yêu che lấp vô số tội lỗi. 9 Hãy tiếp đãi nhau niềm nở, không than phiền. 10 Mỗi người hãy lấy ơn mình đã nhận mà phục vụ lẫn nhau, như những người quản lý giỏi, khéo sử dụng các ân tứ của Ðức Chúa Trời. 11 Ai giảng dạy, hãy giảng dạy như rao truyền sấm ngôn của Ðức Chúa Trời; ai phục vụ, hãy lấy hết sức Ðức Chúa Trời ban cho mà phục vụ, để trong mọi sự Ðức Chúa Trời được vinh hiển qua Ðức Chúa Jesus Christ. Nguyện vinh hiển và quyền bính đều thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.

Chịu Khổ vì Theo Chúa

12 Thưa anh chị em yêu dấu, khi lửa thử thách đến với anh chị em, đừng ngạc nhiên và đừng xem đó như việc bất thường; 13 nhưng hãy vui mừng vì được dự phần những đau khổ của Ðấng Christ, để khi vinh hiển của Ngài lộ ra, anh chị em cũng có thể vui mừng hết mực. 14 Nếu anh chị em bị sỉ nhục vì danh Ðấng Christ, anh chị em được phước, vì Ðức Thánh Linh của sự vinh hiển và của Ðức Chúa Trời đang ngự trên anh chị em. 15 Ðừng ai trong anh chị em chịu khổ như kẻ sát nhân, hoặc kẻ trộm cắp, hoặc kẻ làm điều ác, hoặc kẻ xen vào việc người khác; 16 nhưng nếu có ai chịu khổ vì làm người của Ðấng Christ, thì đừng hổ thẹn, nhưng hãy tôn vinh Ðức Chúa Trời vì được mang danh ấy. 17 Vì thời điểm đã đến để bắt đầu cuộc phán xét từ nhà Ðức Chúa Trời, và nếu chúng ta bị phán xét trước nhất, thì số phận cuối cùng của những người không vâng phục Tin Mừng của Ðức Chúa Trời sẽ ra sao? 18 Và

“Nếu những người công chính mà còn khó được cứu,

Thì những kẻ gian ác và những kẻ tội lỗi sẽ như thế nào?”

19 Vậy hỡi những ai chịu khổ theo ý muốn Ðức Chúa Trời, hãy cứ phó thác linh hồn mình cho Ðấng Tạo Hóa thành tín và tiếp tục làm điều lành.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành