III Giăng: Chương 1

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 01:04, ngày 31 tháng 5 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added audio)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Trưởng lão gửi đến Gai-út thân mến, người mà tôi yêu cách chân thành.

2. Anh thân mến! Tôi cầu nguyện cho anh được tốt đẹp trong mọi sự, để anh được khỏe mạnh trong thể chất cũng như trong tâm hồn. 3. Tôi rất vui khi một số anh em đến đây đã làm chứng rằng anh luôn trung thành với chân lý và anh vẫn sống trong chân lý. 4. Không có gì làm cho tôi vui hơn là nghe các con tôi sống trong chân lý.

5. Anh thân mến! Anh làm cách trung tín trong bất cứ điều gì anh làm cho các anh em, dầu họ là những người xa lạ với anh. 6. Họ đã làm chứng về lòng yêu thương của anh trước Hội Thánh. Anh sẽ làm điều tốt đẹp là tiễn họ ra đi trong phẩm cách của Đức Chúa Trời; 7. bởi vì họ bắt đầu cuộc hành trình vì danh Ngài và không nhận gì từ những người ngoại hết; 8. do đó, chúng ta phải giúp đỡ những người như vậy, để chúng ta có thể trở thành những người cùng làm việc với họ cho chân lý.

9. Tôi đã viết đôi điều cho Hội Thánh; nhưng Đi-ô-trép, người thích đứng đầu, không chấp nhận thẩm quyền của chúng tôi. 10. Vì thế, nếu tôi đến, tôi sẽ nhắc lại những việc anh ta đang làm là loan truyền những lời vu khống chống chúng tôi. Như thế vẫn chưa thỏa lòng, anh ta từ chối tiếp rước các anh em, và thậm chí ngăn cản những người muốn tiếp rước, và đuổi họ khỏi Hội Thánh.

11. Anh thân mến! Xin đừng bắt chước điều xấu, nhưng hãy bắt chước điều tốt. Ai làm điều tốt thì thuộc về Đức Chúa Trời; còn ai làm điều xấu thì chưa thấy Đức Chúa Trời.

12. Mọi người đều làm chứng tốt về Đê-mê-triu, và sự thật cũng xác minh như vậy. Chúng tôi cũng làm chứng cho anh ấy, và anh biết rằng lời chứng của chúng tôi là xác thực.

13. Tôi còn nhiều điều để viết cho anh nhưng tôi không muốn viết bằng bút và mực. 14. Tôi hy vọng sớm gặp anh và chúng ta sẽ trò chuyện với nhau mặt đối mặt.

15. Cầu xin sự bình an ở với anh. Những người bạn chào thăm anh. Xin gửi lời chào đến những người bạn tại đó, đích danh từng người.

Bản Dịch 1925

1. Trưởng lão đạt cho Gai-út là người yêu dấu, mà tôi thật thương yêu.

2. Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy. 3. Vì tôi rất lấy làm vui vẻ mà thấy mấy anh em đến đây, làm chứng về anh yêu mến lẽ thật, và về cách anh làm theo lẽ thật ấy là thể nào. 4. Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa.

5. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh ăn ở trung tín trong mọi điều làm cho các anh em, và cũng cho các anh em ở trọ nữa. 6. Các anh em đã làm chứng về sự nhơn từ của anh ở trước mặt Hội thánh. Anh sẽ giúp đỡ sự đi đường cho các anh em một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời thì tốt lắm. 7. Ấy vì danh Đức Chúa Jêsus Christ mà các anh em ra đi, và không nhận lãnh vật chi của người ngoại hết. 8. Chúng ta cũng nên tiếp đãi những người thể ấy, hầu cho chúng ta với họ đồng làm việc cho lẽ thật.

9. Tôi đã viết mấy chữ cho Hội thánh rồi, nhưng Đi-ô-trép là kẻ ưng đứng đầu Hội thánh không muốn tiếp rước chúng ta. 10. Cho nên, nếu tôi đến, tôi sẽ bới việc xấu người làm, là lấy lời luận độc ác mà nghịch cùng chúng ta. Điều đó còn chưa đủ, người lại không tiếp rước anh em nữa, mà ai muốn tiếp rước, thì người ngăn trở và đuổi ra khỏi Hội thánh. 11. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời; còn kẻ làm điều dữ, chẳng hề thấy Đức Chúa Trời.

12. Mọi người đều làm chứng tốt cho Đê-mê-triu, và chính lẽ thật cũng chứng cho; chúng tôi cũng làm chứng riêng cho người, anh biết rằng lời chứng của chúng ta là hiệp với lẽ thật.

13. Tôi còn nhiều điều muốn viết cho anh, nhưng không muốn viết bằng mực và bút: 14. tôi ước ao tới thăm anh cho sớm và chúng ta sẽ đối mặt nói chuyện với nhau! 15. Nguyền xin sự bình an ở với anh! Các bạn hữu chào thăm anh. Hãy chào thăm các bạn hữu theo đích danh từng người.

Bản Dịch 2011

Lời Mở Ðầu

1 Trưởng lão kính gởi anh Gai-út quý mến, là người tôi thương mến trong chân lý.

2 Anh thương mến, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng trong mọi sự, được mạnh khỏe trong thân xác cũng như được mạnh mẽ trong tâm hồn.

Khen Ngợi Lòng Nhân Hậu và Hào Phóng của Gai-út

3 Tôi rất vui mừng vì anh chị em đến đây đã làm chứng về anh rằng anh luôn trung thành với chân lý và vẫn bước đi trong chân lý. 4 Không gì làm cho tôi vui mừng hơn là nghe các con mình bước đi trong chân lý.

5 Anh thương mến, anh đã làm cách trung tín trong những gì anh đã làm cho anh chị em, mặc dù lúc đó họ còn xa lạ đối với anh. 6 Họ đã làm chứng về tình thương của anh trước hội thánh. Xin anh tiếp tục hỗ trợ họ ra đi một cách xứng đáng là những người hầu việc Ðức Chúa Trời. 7 Bởi họ ra đi vì danh Chúa và không nhận sự trợ giúp nào của người ngoài. 8 Do đó chúng ta phải ủng hộ những người như thế, để chúng ta cũng trở thành bạn đồng lao với họ trong nỗ lực truyền bá chân lý.

Ði-ô-trép và Ðê-mê-triu

9 Tôi đã viết thư cho hội thánh, nhưng Ði-ô-trép, người thích làm đầu trong hội thánh, không chấp nhận cho hội thánh được nghe lời khuyên bảo của chúng tôi. 10 Vì thế nếu tôi đến được, tôi sẽ lưu ý mọi người về những việc ông ấy đã làm; đặc biệt là vu khống chúng tôi bằng những lời thâm độc. Ðã vậy, ông ấy vẫn chưa hài lòng; chính ông ấy đã không tiếp đãi anh chị em, nhưng ai muốn tiếp đãi, ông ấy lại cấm cản, thậm chí còn loại họ ra khỏi hội thánh!

11 Anh thương mến, xin anh đừng bắt chước điều xấu, nhưng hãy bắt chước điều tốt. Ai làm điều tốt là thuộc về Ðức Chúa Trời, còn kẻ làm điều xấu quả là chưa thấy Ðức Chúa Trời.

12 Mọi người đều làm chứng tốt về anh Ðê-mê-triu, và sự thật cũng đã xác minh như vậy; chúng tôi cũng làm chứng nữa, và anh biết rằng lời chứng của chúng tôi là thật.

Lời Chào Cuối Thư

13 Còn nhiều điều tôi muốn viết cho anh, nhưng tôi không muốn viết bằng bút và mực. 14 Tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại anh, và chúng ta sẽ hàn huyên tâm sự với nhau mặt tận mặt.

15 Kính chúc anh luôn được bình an. Các bạn hữu ở đây gởi lời thăm anh. Xin cho tôi gởi lời thăm các bạn hữu ở đó đích danh từng người.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành