Hoa Hồng Sa-rôn

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Jesus, Rose of Sharon
  • Lời: Ida A. Guirey
  • Nhạc: Charles H. Gabriel

Jesus, Rose of Sharon

1. Jesus, Rose of Sharon, bloom within my heart;
Beauties of Thy truth and holiness impart,
That where’er I go my life may shed abroad
Fragrance of the knowledge of the love of God.
Refrain:
Jesus, Rose of Sharon,
Bloom in radiance and in love within my heart.
2. Jesus, Rose of Sharon, sweeter far to see
Than the fairest flow’rs of earth could ever be,
Fill my life completely, adding more each day
Of Thy grace divine and purity, I pray.
3. Jesus, Rose of Sharon, balm for every ill,
May Thy tender mercy’s healing pow’r distil
For afflicted souls of weary burdened men,
Giving needy mortals health and hope again.
4. Jesus, Rose of Sharon, bloom forevermore;
Be Thy glory seen on earth from shore to shore,
Till the nations own Thy sov’reignty complete,
Lay their honors down and worship at Thy feet.

Hoa Hồng Sa-rôn

1. Đóa hoa hồng nơi Sa-rôn nở trong lòng tôi đây
Luôn đẹp xinh tinh khiết là Giê-xu chân thật này
Hương thơm về tình yêu của Chúa được tỏa khắp nơi
Hễ nơi nào có tôi, nơi bày tỏ Đức Chúa Trời.
Điệp Khúc:
Giê-xu, đóa hoa Sa-rôn
Sáng tươi thay!
Chính đóa hoa hồng nở trong tâm này.
2. Đóa hoa hồng nơi Sa-rôn, thuốc cho mọi cơn đau
Linh diệu thay quyền Chúa ơn xót thương luôn tuôn trào
Cho linh hồn buồn đau, cho mỗi nhược điểm của ta
Có Giê-xu sức dẫu không còn, Chúa ban kia mà.

Tài Liệu Tham Khảo