Hoa Hồng Sa-Rôn

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 03:37, ngày 5 tháng 9 năm 2014 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: *Tựa đề: Hoa Hồng Sa-rôn *Lời: Ida A. Guirey *Nhạc: Charles H. Gabriel *Tài Liệu: ==Lời Anh== ==…”)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Hoa Hồng Sa-rôn
  • Lời: Ida A. Guirey
  • Nhạc: Charles H. Gabriel
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Hoa Hồng Sa-rôn
1. Đóa hoa hồng nơi Sa-rôn, nở trong lòng tôi đây
Luôn đẹp xinh tinh khiết, là Jêsus chân thật này
Hương thơm về tình yêu của Chúa được tỏa khắp nơi
Hễ nơi nào có tôi, nơi bày tỏ Đức Chúa Trời.
Điệp Khúc:
Jêsus, đóa hoa Sa-rôn
Sáng tươi thay!
Chính đóa hoa hồng nở trong tâm này.
2. Đóa hoa hồng nơi Sa-rôn, thuốc cho mọi cơn đau
Linh diệu thay quyền Chúa, ơn xót thương luôn tuôn trào
Cho linh hồn buồn đau, cho mỗi nhược điểm của ta
Có Jêsus sức dẫu không còn, Chúa ban kia mà.


Tài Liệu Tham Khảo