Hoa Hồng Sa-Rôn

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 02:49, ngày 9 tháng 1 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added mp3 and pdf)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Hoa Hồng Sa-rôn
  • Lời: Ida A. Guirey
  • Nhạc: Charles H. Gabriel
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Hoa Hồng Sa-rôn
1. Đóa hoa hồng nơi Sa-rôn, nở trong lòng tôi đây
Luôn đẹp xinh tinh khiết, là Jêsus chân thật này
Hương thơm về tình yêu của Chúa được tỏa khắp nơi
Hễ nơi nào có tôi, nơi bày tỏ Đức Chúa Trời.
Điệp Khúc:
Jêsus, đóa hoa Sa-rôn
Sáng tươi thay!
Chính đóa hoa hồng nở trong tâm này.
2. Đóa hoa hồng nơi Sa-rôn, thuốc cho mọi cơn đau
Linh diệu thay quyền Chúa, ơn xót thương luôn tuôn trào
Cho linh hồn buồn đau, cho mỗi nhược điểm của ta
Có Jêsus sức dẫu không còn, Chúa ban kia mà.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo