Khác biệt giữa các bản “Hoa Hồng Sa-Rôn”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: *Tựa đề: Hoa Hồng Sa-rôn *Lời: Ida A. Guirey *Nhạc: Charles H. Gabriel *Tài Liệu: ==Lời Anh== ==…”)
 
(Added mp3 and pdf)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác:  
 
*Nguyên tác:  
 
 
*Tựa đề:  Hoa Hồng Sa-rôn
 
*Tựa đề:  Hoa Hồng Sa-rôn
 
 
*Lời: Ida A. Guirey
 
*Lời: Ida A. Guirey
 
 
*Nhạc: Charles H. Gabriel
 
*Nhạc: Charles H. Gabriel
 
 
*Tài Liệu:
 
*Tài Liệu:
 
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
 
 
 
 
==Lời Việt==
 
==Lời Việt==
 
 
:'''Hoa Hồng Sa-rôn'''
 
:'''Hoa Hồng Sa-rôn'''
 
 
:1.  Đóa hoa hồng nơi Sa-rôn, nở trong lòng tôi đây
 
:1.  Đóa hoa hồng nơi Sa-rôn, nở trong lòng tôi đây
 
:Luôn đẹp xinh tinh khiết, là Jêsus chân thật này
 
:Luôn đẹp xinh tinh khiết, là Jêsus chân thật này
 
:Hương thơm về tình yêu của Chúa được tỏa khắp nơi
 
:Hương thơm về tình yêu của Chúa được tỏa khắp nơi
 
:Hễ nơi nào có tôi, nơi bày tỏ Đức Chúa Trời.
 
:Hễ nơi nào có tôi, nơi bày tỏ Đức Chúa Trời.
 
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:Jêsus, đóa hoa Sa-rôn
 
:Jêsus, đóa hoa Sa-rôn
 
:Sáng tươi thay!
 
:Sáng tươi thay!
 
:Chính đóa hoa hồng nở trong tâm này.
 
:Chính đóa hoa hồng nở trong tâm này.
 
 
:2.  Đóa hoa hồng nơi Sa-rôn, thuốc cho mọi cơn đau
 
:2.  Đóa hoa hồng nơi Sa-rôn, thuốc cho mọi cơn đau
 
:Linh diệu thay quyền Chúa, ơn xót thương luôn tuôn trào
 
:Linh diệu thay quyền Chúa, ơn xót thương luôn tuôn trào
 
:Cho linh hồn buồn đau, cho mỗi nhược điểm của ta
 
:Cho linh hồn buồn đau, cho mỗi nhược điểm của ta
 
:Có Jêsus sức dẫu không còn, Chúa ban kia mà.
 
:Có Jêsus sức dẫu không còn, Chúa ban kia mà.
 
+
==Ca Khúc==
 
+
==Nhạc Đệm==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/beat/577.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/577.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 577
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 577
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành

Bản hiện tại lúc 02:49, ngày 9 tháng 1 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Hoa Hồng Sa-rôn
  • Lời: Ida A. Guirey
  • Nhạc: Charles H. Gabriel
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Hoa Hồng Sa-rôn
1. Đóa hoa hồng nơi Sa-rôn, nở trong lòng tôi đây
Luôn đẹp xinh tinh khiết, là Jêsus chân thật này
Hương thơm về tình yêu của Chúa được tỏa khắp nơi
Hễ nơi nào có tôi, nơi bày tỏ Đức Chúa Trời.
Điệp Khúc:
Jêsus, đóa hoa Sa-rôn
Sáng tươi thay!
Chính đóa hoa hồng nở trong tâm này.
2. Đóa hoa hồng nơi Sa-rôn, thuốc cho mọi cơn đau
Linh diệu thay quyền Chúa, ơn xót thương luôn tuôn trào
Cho linh hồn buồn đau, cho mỗi nhược điểm của ta
Có Jêsus sức dẫu không còn, Chúa ban kia mà.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo