Ha-lê-lu-gia! Ngợi Khen Thập Tự

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Halelujah for the Cross
  • Lời: Ho­ra­ti­us Bo­nar (1808-1889)
  • Nhạc: James Mc­Gran­a­han, (1882)
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Halelujah for the Cross
1. The cross, it standeth fast—
Hallelujah, hallelujah!
Defying every blast—
Hallelujah, hallelujah!
The winds of hell have blown,
The world its hate hath shown,
Yet it is not overthrown—
Hallelujah for the cross!
Refrain
Hallelujah, hallelujah,
Hallelujah for the cross;
Hallelujah, hallelujah,
It shall never suffer loss!
2. It is the old cross still—
Hallelujah, hallelujah!
Its triumph let us tell—
Hallelujah, hallelujah!
The grace of God here shone
Thru Christ, the blessèd Son,
Who did for sin atone—
Hallelujah for the cross!
3. ’Twas here the debt was paid—
Hallelujah, hallelujah!
Our sins on Jesus laid—
Hallelujah, hallelujah!
So round the cross we sing
Of Christ, our offering,
Of Christ, our living King—
Hallelujah for the cross!

Lời Việt

Ha-lê-lu-gia! Ngợi Khen Thập Tự
1. Đáng ngợi thập tự bàn an,
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Chống cự nộ đào cuồng lan,
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Dầu âm ty phun tố giông,
Trần gian ghen tuông tấn công,
Thập giá chẳng chút nao núng,
Ha-lê-lu-gia, khen thập tự!
Điệp Khúc:
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia,
Ngày đêm luôn ca xướng thập giá!
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia,
Đắc thắng luôn luôn giữa chúng ta!
2. Muôn đời thập tự còn nguyên,
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Chỗ này rạng ngời hồng ân,
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Thần tử đổ huyết cứu ta,
Vậy ta nên rao giảng ra,
Sự đắc thắng của thập giá,
Ha-lê-lu-gia, khen thập tự!
3. Chốn này nợ đền tội tha,
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Gánh tội Ngài chịu vì ta,
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Tại đây ta nay đứng quanh,
Tụng ca Chiên con tế sinh,
Là Chúa sống, chính Vua Thánh,
Ha-lê-lu-gia, khen thập tự!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo