Ha-lê-lu-gia! Chúa Cứu Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Ha-lê-lu-gia! Chúa Cứu Tôi
  • Lời: C. M. Pennington
  • Nhạc: Charles M. Pennington
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Ha-lê-lu-gia! Chúa Cứu Tôi
1. Chúa cứu tôi rồi! Ha-lê-lu-gia!
Jêsus mua chuộc chính tôi
Sống trong ô tội hồn bị giam giữa
Huyết Ngài cứu tôi tự do rồi.
Điệp Khúc:
Jêsus đã cứu, tôi tự do mãi
Tuy Sa-tan giam giữ tôi
Jêsus mua tôi bởi huyết hồng kia
Đáng thờ kính danh Ngài muôn đời.
2. Chúa cứu tôi rồi! Ha-lê-lu-gia!
Chính Jêsus Ngài giúp tôi
Cứu tôi ra từ bùn lầy tăm tối
Để đời sống tôi tự do rồi.
3. Chúa cứu tôi rồi! Ha-lê-lu-gia!
Jêsus đang gìn giữ tôi
Dẫu cho muôn tội tình đang vây hãm
Huyết Ngài đã bảo bọc tôi rồi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo