Hứa Ngôn Nghìn Xưa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Hứa Ngôn Nghìn Xưa
  • Lời: Pearl Spencer Smith
  • Nhạc: Pearl Spencer Smith
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Hứa Ngôn Nghìn Xưa
Từng lời Chúa đã hứa với thánh đồ xưa
Được nghiệm ứng không dấu không vết nào sai
Hà hơi linh quyền do tình thương tuyệt đối
Mỗi hứa ngôn Chúa hứa hằng ghi trong lòng.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo