Hỡi Những Kẻ Mệt Mỏi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Hỡi Những Kẻ Mệt Mỏi
  • Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 11:28-29
  • Lời: Paul E. Carlson
  • Nhạc: Paul E. Carlson

Lời Việt

Hỡi Những Kẻ Mệt Mỏi
Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng,
Hãy đến, hãy đến cùng Ta.
Hãy đến, hãy đến cùng Ta, thì Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.
Ta có lòng nhu mì khiêm nhường,
Ta có lòng nhu mì khiêm nhường;
Nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta, học theo Ta,
Thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, yên nghỉ của Ta đời đời.
Ta có lòng nhu mì khiêm nhường,
Ta có lòng nhu mì khiêm nhường;
Nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta, học theo Ta,
Thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, yên nghỉ của Ta đời đời.
Được yên nghỉ. A-men!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo