Hỡi Người Ít Đức Tin

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 22:46, ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Ca Khúc

Lời Việt

Hỡi Người Ít Đức Tin
1. Hãy nhìn chăm Jêsus dù biển đời sóng xô,
Hãy nhìn chăm Ngài, dẫu gió lay thuyền chao!
Hãy nhìn chăm Jêsus, dù đời đầy bảo tố,
Duy nhìn chăm Chúa, bước chân không hề sờn nao!
Có tay quyền năng Ngài, hằng dìu đưa mỗi nơi,
Không còn lo sợ mãi thỏa vui cười tươi,
Cho dù bao hiểm nguy, dồi dập đời bối rối,
Thì lòng nguyện cứ ngắm Ngài thôi.
Điệp Khúc:
Jêsus hằng chăn dắt đêm ngày
Ban cho nguồn ơn mới tuôn đầy tâm tôi
Dựa nương nơi Chúa mãi mãi bình an thay!
Hãy luôn nhìn chăm Ngài, dù đường đời chông gai,
Vững lòng xin nài, Chúa sẵn lo liệu ngay.
Cứ nhìn chăm Jêsus, gìn lòng mình với Chúa,
Vì Ngài hằng giúp đỡ dìu đưa.
2. Sao lòng ta đớn đau, và lệ trào oán than,
Sao còn nghi ngờ, bám víu nơi trần gian!
Danh vọng đâu giúp ta, bạc vàng nào quí giá,
Không gì nơi thế đổi thay tâm hồn trầm luân!
Hãy mau quì bên Ngài, trình bày mọi khúc nôi,
Trao mọi gánh nặng, phó thác muôn hồn thân,
Ðâu còn vương đớn đau lệ ngừng trào khoé mắt
Ðời được Ngài dẫn dắt đẹp tươi.

Nhạc

load PDF

Nhạc

Tài Liệu Tham Khảo