Hạt Giống Sau Khi Gieo

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 02:05, ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Admin3 (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Giăng 12:24''' 24. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi g…”)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nội Dung

Giăng 12:24

24. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều.

Tài Liệu