Hướng Lên Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 04:14, ngày 10 tháng 1 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added mp3 and pdf)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Unto Thee, O Lord
  • Lời: Charles Monroe
  • Nhạc: Charles Monroe
  • Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái

Lời Anh

Unto Thee, O Lord
Unto Thee, O Lord,
Do I lift up my soul;
Unto Thee, O Lord,
Do I lift up my soul;
O my God I trust in Thee,
Let me not be ashamed,
Let not my enemies triumph over me.

Lời Việt

Hướng Lên Chúa - Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái
1. Hướng lên Chúa trên trời,
Con xin dâng hết tâm linh;
Hướng lên Chúa trên trời,
Xin dâng lên Cha tâm hồn.
Điệp Khúc:
Chúa Thánh trên trời:
Con quyết tin Ngài;
Giữa lúc thù nghịch vây hãm,
Lòng nguyện cầu ơn trên che chở con bao bọc con.
2. Ai chờ mong nơi Ngài,
Không lo lắng không nao lòng;
Ai chờ mong nơi Ngài,
Không đau thương hay âu sầu.
3. Xin dạy con nẻo đường;
Đi trong ánh sáng yêu thương;
Xin dạy con nẻo đường,
Đi trong ánh sáng hy vọng.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo