Khác biệt giữa các bản “Hê-bơ-rơ”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 27: Dòng 27:
 
</ul>
 
</ul>
 
|}
 
|}
 
  
 
==Tài Liệu==
 
==Tài Liệu==

Phiên bản lúc 07:30, ngày 5 tháng 11 năm 2014

Khái Quát

Nội Dung

Sách Hê-bơ-rơ gồm 13 chương. Nội dung của các chương như sau:

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)
  • Bách Khoa Từ Điển Tin Lành