Khác biệt giữa các bản “Hê-bơ-rơ”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Khái Quát== ==Nội Dung== Sách Hê-bơ-rơ gồm 13 chương. Nội dung của các chương như sau: :* Chương 1. :* KTB5…”)
 
 
(Không hiển thị 3 phiên bản của cùng người dùng ở giữa)
Dòng 6: Dòng 6:
 
Sách Hê-bơ-rơ gồm 13 chương.  Nội dung của các chương như sau:
 
Sách Hê-bơ-rơ gồm 13 chương.  Nội dung của các chương như sau:
  
 +
{| valign="top"|
 +
<ul>
 +
| valign="top" |
 
:* [[KTB58C001 | Chương 1]].
 
:* [[KTB58C001 | Chương 1]].
 
:* [[KTB58C002 | Chương 2]].
 
:* [[KTB58C002 | Chương 2]].
 
:* [[KTB58C003 | Chương 3]].
 
:* [[KTB58C003 | Chương 3]].
 
:* [[KTB58C004 | Chương 4]].
 
:* [[KTB58C004 | Chương 4]].
 +
| valign="top" |
 
:* [[KTB58C005 | Chương 5]].
 
:* [[KTB58C005 | Chương 5]].
 
:* [[KTB58C006 | Chương 6]].
 
:* [[KTB58C006 | Chương 6]].
 
:* [[KTB58C007 | Chương 7]].
 
:* [[KTB58C007 | Chương 7]].
 
:* [[KTB58C008 | Chương 8]].
 
:* [[KTB58C008 | Chương 8]].
 +
| valign="top" |
 
:* [[KTB58C009 | Chương 9]].
 
:* [[KTB58C009 | Chương 9]].
 
:* [[KTB58C0010 | Chương 10]].
 
:* [[KTB58C0010 | Chương 10]].
 
:* [[KTB58C0011 | Chương 11]].
 
:* [[KTB58C0011 | Chương 11]].
 
:* [[KTB58C0012 | Chương 12]].
 
:* [[KTB58C0012 | Chương 12]].
 +
| valign="top" |
 
:* [[KTB58C0013 | Chương 13]].
 
:* [[KTB58C0013 | Chương 13]].
 
+
</ul>
 +
|}
  
 
==Tài Liệu==
 
==Tài Liệu==
  
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
:* Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
+
:* [[Kinh Thánh]] - [[Bản Dịch 2011]] - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
 +
:* [[Hê-bơ-rơ]]
 
:* Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)
 
:* Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]

Bản hiện tại lúc 22:39, ngày 15 tháng 5 năm 2020

Khái Quát

Nội Dung

Sách Hê-bơ-rơ gồm 13 chương. Nội dung của các chương như sau:

Tài Liệu