Hãy Tin Nơi Ngài

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Hãy Tin Nơi Ngài
  • Lời: M. Agnew
  • Nhạc: May Agnew
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Hãy Tin Nơi Ngài
1. Bạn ơi! Có khi nào nghe lòng vỡ tan bao hy vọng?
Và bao công việc như qua đi vô ích không còn?
Rồi muôn gánh đau buồn quay cuồng khiến tâm linh hao mòn?
Bạn lo âu không chiến thắng khi thử thách tràn tuôn?
Điệp Khúc:
Hãy tin nơi Ngài
Nắng lên ngày mai
Dù trời nhiều mây
Mưa không rơi mãi
Chúa có chương trình
Dành cho bạn đấy
Bền tin nơi Chúa
Đừng bao giờ phai.
2. Màn đêm khiếp kinh thường bao trùm trước khi ban mai về
Rồi trên không bừng lên vinh quang soi sáng muôn bề
Vì Chúa hứa đêm ngày đưa bạn suốt trong cuộc hành trình
Mọi đau thương luôn giúp nâng cao đời sống thuộc linh.
3. Bạn ơi! Đức tin thường đem toàn thắng trong mọi thì giờ
Ngài là Cha toàn năng đầy lòng thương xót nhân từ
Niềm kinh hãi, lo buồn, ô tội sẽ tan theo mây mờ
Nhờ ơn Vua chiến thắng vinh quang từ muôn ngàn xưa.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo