Hãy Ca Hát Lên

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Hãy Ca Hát Lên!
  • Nhạc: Sam Hardy

Hãy Ca Hát Lên!

1. Ngợi danh Cứu Chúa Giê-xu Christ mua chuộc thân hồn tôi
Lòng an thái bấy có Chúa sống mãi trong tôi nay
Chính Giê-xu thay tâm linh hoàn toàn được trong trắng nay
Lòng vui ca hát mãi khen ngợi danh Ngài thôi.
Điệp Khúc:
Ô vui mừng thay hát hát lên
Chúc tán Giê-xu luôn mỗi phút
Tình yêu Giê-xu quí báu thay
Lòng vui ca hát mãi khen ngợi danh Ngài thôi.
2. Tội tôi Chúa đã thứ tha hết, tâm linh nay sạch trong
Nhờ ơn Cứu Chúa dắt dẫn mỗi bước tôi không nao
Chính hôm nay tôi dâng thân hồn phục sự danh Chúa luôn
Lòng vui ca hát mãi khen ngợi danh Ngài thôi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo