Hãy Cầu Xin

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Hãy Cầu Xin
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Hòa Âm: Herbert G. Tovey
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Hãy Cầu Xin
1. Hãy cầu xin khi ánh dương đang lên
Hãy cầu xin khi giữa trưa
Hãy cầu xin khi bóng đêm lan tràn
Jêsus sẽ nghe anh cầu.
2. Chúa Ngài đang nghe tiếng anh kêu xin
Khi hừng đông hay giữa trưa
Lúc chiều hay khi bóng đêm bao trùm
Ngài luôn giữ anh an bình.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo