Hát Lên, Hỡi Lữ Khách

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Hát Lên, Hỡi Lữ Khách
  • Lời: Carrie Wilson
  • Nhạc: John R. Sweeney
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Hát Lên, Hỡi Lữ Khách
1. Hãy hát lên, hỡi lữ khách ơi
Đừng lo đường xa ngại bước
Ta hướng đức tin nơi thiên đàng
Với bài hát thánh du dương
Trên núi vinh quang nơi vững an
Núi phước lành xưa Ngài ban
Nhìn qua Giô-đanh phía xa
Thấy đất hứa chính nơi quê nhà.
Điệp Khúc:
Hát lên ô ca khúc vui mừng
Muôn lời nên hát tung hô Ngài
Lòng đầy sung sướng thỏa vui
Lớn tiếng hát hỡi linh hồn ơi!
Hát lên ô ca khúc vui mừng
Muôn lời nên khá tung hô Ngài
Lòng này luôn luôn hát khen!
Chúc tôn Vua, Vua muôn đời nay.
2. Hãy hát lên, hỡi lữ khách ơi
Dầu ta đang ở trần thế
Xin hát khúc ca nơi quê trời
Khi ngày Chúa sắp đến nơi
Xin hãy ca lên truyện tích hay
Nói đến tình yêu Ngài nay
Làm nên thiên ca hiển vang
Hát chúc tán Chúa trên thiên đàng.
3. Hãy hát lên, hỡi lữ khách ơi
Thời gian đang đến hồi kết
Khi đến ở thiên cung huy hoàng
Sẽ cùng sứ thánh hát vang
Nơi đó muôn ba đào biến tan
Chỉ có tình yêu tràn lan
Từ bên kia sông đón ta
Nước sáng láng sống vui muôn nhà.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo