Giờ Danh Sách Tuyên Đọc

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 02:47, ngày 9 tháng 1 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added mp3 and pdf)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: When the Roll Is Called up Yonder
  • Tựa đề: Giờ Danh Sách Tuyên Đọc
  • Lời: James M. Black
  • Nhạc: James M. Black, 1893
  • Tài Liệu:

Lời Anh

When the Roll Is Called up Yonder
1. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more,
And the morning breaks, eternal, bright and fair;
When the saved of earth shall gather over on the other shore,
And the roll is called up yonder, I’ll be there.
Refrain
When the roll, is called up yon-der,
When the roll, is called up yon-der,
When the roll, is called up yon-der,
When the roll is called up yonder I’ll be there.
2. On that bright and cloudless morning when the dead in Christ shall rise,
And the glory of His resurrection share;
When His chosen ones shall gather to their home beyond the skies,
And the roll is called up yonder, I’ll be there.
3. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun,
Let us talk of all His wondrous love and care;
Then when all of life is over, and our work on earth is done,
And the roll is called up yonder, I’ll be there.

Lời Việt

Giờ Danh Sách Tuyên Đọc
1. Thời gian sẽ chấm dứt lúc tiếng loa rao tin Chúa lai lâm từ trời
Bình minh sẽ chiếu ánh mãi mãi sáng choang đẹp tươi
Mọi dân đắc cứu dưới đất, lúc bay lên vui nhóm bên kia bờ rồi
Giờ danh sách khởi xướng, mừng nghe Jêsus gọi tôi.
Điệp Khúc:
Giờ danh sách tuyên đọc vui quá vui!
Khi danh sách tuyên đọc vui quá vui!
Giờ danh sách xướng lên thật mừng vui!
Lúc danh sách khởi xướng mừng nghe Jêsus gọi tôi.
2. Bình minh sáng rỡ lúc kẻ chết trong Jêsus sống bước ra mộ phần
Được vinh hiển giống Chúa đã sống chẳng sai một phân
Mọi con cái Chúa cứu, thảy nhóm nhau hân hoan ở thiên cung rạng ngời
Giờ danh sách khởi xướng, mừng nghe Jêsus gọi tôi.
3. Từ mai sớm đến lúc sẩm tối ta luôn hăng hái chăm lo việc Ngài
Truyền ra ái đức Chúa đoái đến chúng ta lạ thay
Đời nay kết thúc, ấy lúc chấm dứt công lao khiến bao phen lệ nhòa
Giờ danh sách khởi xướng, mừng nghe Jêsus gọi tôi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo