Giăng: Chương 8

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 14:32, ngày 6 tháng 2 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added audio)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Nhưng Đức Chúa Jesus đi lên núi Ô-liu.

Người phụ nữ ngoại tình

2. Đến tảng sáng, Ngài trở lại đền thờ, và rồi cả đoàn dân đến với Ngài. Ngài ngồi xuống và giảng dạy cho họ.

3. Các thầy dạy giáo luật và những người Pha-ri-si đem đến cho Ngài một phụ nữ, đã bị bắt gặp đang ngoại tình, và đặt người nầy ở giữa, 4. rồi nói với Ngài: “Thưa Thầy! Người đàn bà nầy bị bắt quả tang đang ngoại tình. 5. Trong luật pháp, Môi-se truyền cho chúng ta phải ném đá những người như vậy. Còn Thầy, Thầy dạy thế nào?”

6. Họ nói như vậy để thử Ngài, để có cớ tố cáo Ngài. Tuy nhiên, Đức Chúa Jesus cúi xuống, dùng ngón tay viết trên đất. 7. Nhưng vì họ cứ tiếp tục hỏi nên Ngài ngước lên và nói với họ: “Ai trong các ngươi là người không có tội, hãy là người đầu tiên ném đá vào bà đó.” 8. Và rồi Ngài lại cúi xuống, tiếp tục viết trên đất.

9. Nghe như vậy, họ bỏ đi, lần lượt từng người một - bắt đầu từ những người cao tuổi cho tới người cuối cùng - và rồi chỉ còn Đức Chúa Jesus với người phụ nữ đang đứng ở giữa đó.

10. Sau đó, Đức Chúa Jesus ngước lên không thấy ai, ngoại trừ người phụ nữ, Ngài nói với bà: “Này bà! Họ đâu rồi? Không ai kết án bà hay sao?” 11. Người phụ nữ đáp: “Thưa Chúa! Không ai cả.” Đức Chúa Jesus nói với bà: “Ta cũng không kết án bà đâu. Hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.”

Đức Chúa Jesus là ánh sáng của thế gian

12. Đức Chúa Jesus lại nói với họ rằng: “Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống.” 13. Do đó, những người Pha-ri-si đã nói với Ngài: “Thầy tự làm chứng cho chính mình, cho nên lời chứng của Thầy không xác thực.” 14. Đức Chúa Jesus trả lời và nói với họ: “Cho dù Ta tự làm chứng cho mình, thì lời chứng của Ta vẫn xác thực, bởi vì Ta biết mình từ đâu đến và sẽ đi đâu. Nhưng các ngươi không biết Ta đến từ đâu và sẽ đi đâu. 15. Các ngươi xét đoán theo xác thịt, còn Ta không xét đoán ai. 16. Tuy nhiên, nếu Ta xét đoán thì sự xét đoán của Ta vẫn xác thực, bởi vì Ta không phải chỉ có một mình, nhưng Ta cùng với Cha, là Đấng đã sai Ta. 17. Hơn nữa, trong luật pháp của các ngươi có chép rằng: Lời chứng của hai người là xác thực. 18. Ta, là người làm chứng cho chính mình, và Cha, là Đấng đã sai Ta, cũng làm chứng cho Ta.” 19. Vì vậy, họ nói với Ngài: “Cha của Thầy ở đâu?” Đức Chúa Jesus trả lời: “Các ngươi không biết Ta, cũng không biết Cha của Ta. Nếu các ngươi biết Ta, thì cũng biết Cha của Ta nữa.”

20. Ngài phán những lời nầy tại nơi thu ngân, lúc đang giảng dạy trong đền thờ. Tuy nhiên không ai bắt Ngài, bởi vì giờ của Ngài chưa đến.

21. Ngài lại nói cùng họ rằng: “Ta sẽ đi, rồi các ngươi sẽ tìm kiếm Ta, nhưng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi của mình. Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến được.” 22. Do đó, những người Do Thái đã nói: “Ông ấy nói: ‘Nơi Ta đi, các ngươi không đến được’, Không lẽ ông ấy sẽ tự tử?” 23. Sau đó, Đức Chúa Jesus nói với họ: “Các ngươi ra từ dưới, còn Ta đến từ trên. Các ngươi thuộc về thế giới nầy, còn Ta không thuộc về thế giới nầy. 24. Vì vậy, Ta đã bảo với các ngươi rằng: Các ngươi sẽ chết trong tội lỗi của mình; bởi vì nếu các ngươi không tin Ta là Đấng Hằng Hữu, thì các ngươi sẽ chết trong tội lỗi của mình.” 25. Vì vậy, họ hỏi Ngài: “Thầy là ai?” Đức Chúa Jesus nói với họ: “Là Đấng mà Ta đã nói với các ngươi từ ban đầu. 26. Ta có nhiều điều liên hệ đến các ngươi để nói và để phán xét; nhưng Đấng đã sai Ta đến là thật, và Ta công bố cho thế giới những gì Ta đã nghe nơi Ngài.” 27. Họ không hiểu rằng Ngài đang nói về Đức Chúa Cha cho họ. 28. Vì vậy, Đức Chúa Jesus nói rằng: “Khi các ngươi treo Con Người lên, lúc ấy các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đấng Hằng Hữu, và biết Ta không tự mình làm điều gì, nhưng chỉ công bố những điều Cha truyền cho Ta. 29. Đấng đã sai Ta vẫn ở với Ta, không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn luôn làm những điều đẹp lòng Ngài.” 30. Khi Ngài nói những điều nầy, thì nhiều người tin Ngài.

Chân lý đem đến tự do

31. Vì vậy, Đức Chúa Jesus nói với những người Do Thái đã tin Ngài: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời của Ta, thì các ngươi thật là môn đồ của Ta. 32. Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ ban cho các ngươi tự do.” 33. Họ nói với Ngài: “Chúng tôi là dòng dõi của Áp-ra-ham, chưa từng làm nô lệ của ai, tại sao Thầy lại nói: ‘Các ngươi sẽ được tự do’?”

34. Đức Chúa Jesus trả lời họ: “Thật vậy, thật vậy, Ta nói với các ngươi. Ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi. 35. Nô lệ thì không ở trong nhà mãi mãi, nhưng con trai thì ở đó mãi mãi. 36. Vì vậy, nếu Con ban cho các ngươi sự tự do, thì các ngươi thật sự sẽ được tự do. 37. Ta biết các ngươi là dòng dõi của Áp-ra-ham, nhưng các ngươi lại tìm giết Ta, bởi vì lời của Ta không có chỗ trong các ngươi. 38. Ta nói những điều Ta thấy nơi Cha của Ta, cũng vậy các ngươi làm những điều các ngươi nghe nơi cha của mình.”

39. Họ đã trả lời và nói với Ngài: “Cha của chúng tôi là Áp-ra-ham.” Đức Chúa Jesus nói với họ: “Nếu các ngươi là con của Áp-ra-ham, các ngươi nên làm những công việc của Áp-ra-ham. 40. Nhưng hiện nay các ngươi tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi về chân lý mà Ta đã nghe từ Đức Chúa Trời. Áp-ra-ham đã không làm những việc như vậy. 41. Các ngươi làm những công việc của cha các ngươi.” Do đó họ nói với Ngài: “Chúng tôi không phải là con ngoại tình; chúng tôi chỉ có một Cha, là Đức Chúa Trời.”

Con Cái Của Ma Quỷ

42. Đức Chúa Jesus nói họ: “Nếu Đức Chúa Trời là Cha của các ngươi, các ngươi phải yêu mến Ta; vì Ta đến từ Đức Chúa Trời và Ta đang ở đây, bởi vì Ta không tự mình đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta. 43. Lý do tại sao các ngươi không thể hiểu điều Ta đang nói? Bởi vì các ngươi không thể lắng nghe lời của Ta. 44. Các ngươi thuộc về cha của mình, là ma quỷ, và các ngươi muốn làm theo những ước muốn của cha của các ngươi. Ngay từ ban đầu, nó đã là kẻ giết người, và không đứng về phía sự thật, bởi vì sự thật không có ở trong nó. Khi nó nói dối, nó nói theo bản chất của mình, bởi vì nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. 45. Nhưng vì Ta nói sự thật, cho nên các ngươi không tin Ta. 46. Có ai trong các ngươi kết tội Ta được không? Nếu Ta nói sự thật, tại sao các ngươi không tin Ta? 47. Ai thuộc về Đức Chúa Trời thì lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Sở dĩ các ngươi không lắng nghe điều nầy, bởi vì các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời.”

Đức Chúa Jesus và Áp-ra-ham

48. Những người Do Thái trả lời và nói với Ngài: “Chúng tôi nói Thầy là người Sa-ma-ri và bị quỷ ám, không đúng hay sao?” 49. Đức Chúa Jesus đã trả lời: “Ta không bị quỷ ám, nhưng Ta tôn vinh Cha của Ta, còn các ngươi làm nhục Ta. 50. Ta không tìm vinh quang cho riêng mình; có một Đấng đang tìm kiếm và phán xét. 51. Thật vậy, thật vậy, Ta nói cùng các ngươi. Nếu người nào giữ lời của Ta, người đó sẽ không bao giờ thấy sự chết.” 52. Do đó, những người Do Thái đã nói với Ngài: “Bây giờ thì chúng tôi biết rõ Thầy bị quỷ ám. Áp-ra-ham và các tiên tri đã chết, còn Thầy thì nói rằng: ‘Nếu người nào giữ lời của Ta sẽ không bao giờ nếm trải sự chết.’ 53. Không lẽ Thầy lớn hơn Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng tôi, là người đã chết, hay sao? Các tiên tri cũng đã chết! Thầy tự cho mình là ai?”

54. Đức Chúa Jesus đáp: “Nếu Ta tự tôn vinh mình, thì vinh quang của Ta chẳng ra gì. Chính Cha của Ta tôn vinh Ta, Ngài là Đấng mà các ngươi gọi là Đức Chúa Trời của chúng tôi. 55. Các ngươi không biết Ngài, nhưng Ta biết Ngài. Nếu Ta nói Ta không biết Ngài thì Ta cũng giống như các ngươi, là kẻ nói dối. Nhưng Ta thật sự biết Ngài và giữ lời của Ngài. 56. Cha của các ngươi là Áp-ra-ham vui mừng để thấy được ngày của Ta; người đã thấy và vui mừng.” 57. Vì vậy, những người Do Thái đã nói với Ngài: “Thầy chưa đầy năm mươi tuổi mà đã thấy Áp-ra-ham!” 58. Đức Chúa Jesus đáp: “Thật vậy, thật vậy, Ta nói cùng các ngươi. Trước khi Áp-ra-ham hiện hữu, Ta hằng hữu.” 59. Vì vậy, họ lấy đá để ném Ngài, nhưng Đức Chúa Jesus lánh đi, và ra khỏi đền thờ.

Bản Dịch Đại Chúng

Nhưng Đức Chúa Jesus đi lên núi Ô-liu.

Người phụ nữ ngoại tình

Đến tảng sáng, Ngài trở lại đền thờ, và rồi cả đoàn dân đến với Ngài. Ngài ngồi xuống và giảng dạy cho họ.

Các thầy dạy giáo luật và những người Pha-ri-si đem đến cho Ngài một phụ nữ, đã bị bắt gặp đang ngoại tình, và đặt người nầy ở giữa, rồi nói với Ngài: “Thưa Thầy! Người đàn bà nầy bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong luật pháp, Môi-se truyền cho chúng ta phải ném đá những người như vậy. Còn Thầy, Thầy dạy thế nào?”

Họ nói như vậy để thử Ngài, để có cớ tố cáo Ngài. Tuy nhiên, Đức Chúa Jesus cúi xuống, dùng ngón tay viết trên đất. Nhưng vì họ cứ tiếp tục hỏi nên Ngài ngước lên và nói với họ: “Ai trong các ngươi là người không có tội, hãy là người đầu tiên ném đá vào bà đó.” Và rồi Ngài lại cúi xuống, tiếp tục viết trên đất.

Nghe như vậy, họ bỏ đi, lần lượt từng người một - bắt đầu từ những người cao tuổi cho tới người cuối cùng - và rồi chỉ còn Đức Chúa Jesus với người phụ nữ đang đứng ở giữa đó.

Sau đó, Đức Chúa Jesus ngước lên không thấy ai, ngoại trừ người phụ nữ, Ngài nói với bà: “Này bà! Họ đâu rồi? Không ai kết án bà hay sao?”

Người phụ nữ đáp: “Thưa Chúa! Không ai cả.”

Đức Chúa Jesus nói với bà: “Ta cũng không kết án bà đâu. Hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.”

Đức Chúa Jesus là ánh sáng của thế gian

Đức Chúa Jesus lại nói với họ rằng: “Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống.”

Do đó, những người Pha-ri-si đã nói với Ngài: “Thầy tự làm chứng cho chính mình, cho nên lời chứng của Thầy không xác thực.”

Đức Chúa Jesus trả lời và nói với họ: “Cho dù Ta tự làm chứng cho mình, thì lời chứng của Ta vẫn xác thực, bởi vì Ta biết mình từ đâu đến và sẽ đi đâu. Nhưng các ngươi không biết Ta đến từ đâu và sẽ đi đâu. Các ngươi xét đoán theo xác thịt, còn Ta không xét đoán ai. Tuy nhiên, nếu Ta xét đoán thì sự xét đoán của Ta vẫn xác thực, bởi vì Ta không phải chỉ có một mình, nhưng Ta cùng với Cha, là Đấng đã sai Ta. Hơn nữa, trong luật pháp của các ngươi có chép rằng: Lời chứng của hai người là xác thực. Ta, là người làm chứng cho chính mình, và Cha, là Đấng đã sai Ta, cũng làm chứng cho Ta.”

Vì vậy, họ nói với Ngài: “Cha của Thầy ở đâu?” Đức Chúa Jesus trả lời: “Các ngươi không biết Ta, cũng không biết Cha của Ta. Nếu các ngươi biết Ta, thì cũng biết Cha của Ta nữa.”

Ngài phán những lời nầy tại nơi thu ngân, lúc đang giảng dạy trong đền thờ. Tuy nhiên không ai bắt Ngài, bởi vì giờ của Ngài chưa đến.

Ngài lại nói cùng họ rằng: “Ta sẽ đi, rồi các ngươi sẽ tìm kiếm Ta, nhưng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi của mình. Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến được.”

Do đó, những người Do Thái đã nói: “Ông ấy nói: ‘Nơi Ta đi, các ngươi không đến được’, Không lẽ ông ấy sẽ tự tử?”

Sau đó, Đức Chúa Jesus nói với họ: “Các ngươi ra từ dưới, còn Ta đến từ trên. Các ngươi thuộc về thế giới nầy, còn Ta không thuộc về thế giới nầy. Vì vậy, Ta đã bảo với các ngươi rằng: Các ngươi sẽ chết trong tội lỗi của mình; bởi vì nếu các ngươi không tin Ta là Đấng Hằng Hữu, thì các ngươi sẽ chết trong tội lỗi của mình.”

Vì vậy, họ hỏi Ngài: “Thầy là ai?”

Đức Chúa Jesus nói với họ: “Là Đấng mà Ta đã nói với các ngươi từ ban đầu. Ta có nhiều điều liên hệ đến các ngươi để nói và để phán xét; nhưng Đấng đã sai Ta đến là thật, và Ta công bố cho thế giới những gì Ta đã nghe nơi Ngài.”

Họ không hiểu rằng Ngài đang nói về Đức Chúa Cha cho họ. Vì vậy, Đức Chúa Jesus nói rằng: “Khi các ngươi treo Con Người lên, lúc ấy các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đấng Hằng Hữu, và biết Ta không tự mình làm điều gì, nhưng chỉ công bố những điều Cha truyền cho Ta. Đấng đã sai Ta vẫn ở với Ta, không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn luôn làm những điều đẹp lòng Ngài.”

Khi Ngài nói những điều nầy, thì nhiều người tin Ngài.

Chân lý đem đến tự do

Vì vậy, Đức Chúa Jesus nói với những người Do Thái đã tin Ngài: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời của Ta, thì các ngươi thật là môn đồ của Ta. Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ ban cho các ngươi tự do.”

Họ nói với Ngài: “Chúng tôi là dòng dõi của Áp-ra-ham, chưa từng làm nô lệ của ai, tại sao Thầy lại nói: ‘Các ngươi sẽ được tự do’?”

Đức Chúa Jesus trả lời họ: “Thật vậy, thật vậy, Ta nói với các ngươi. Ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi. Nô lệ thì không ở trong nhà mãi mãi, nhưng con trai thì ở đó mãi mãi. Vì vậy, nếu Con ban cho các ngươi sự tự do, thì các ngươi thật sự sẽ được tự do. Ta biết các ngươi là dòng dõi của Áp-ra-ham, nhưng các ngươi lại tìm giết Ta, bởi vì lời của Ta không có chỗ trong các ngươi. Ta nói những điều Ta thấy nơi Cha của Ta, cũng vậy các ngươi làm những điều các ngươi nghe nơi cha của mình.”

Họ đã trả lời và nói với Ngài: “Cha của chúng tôi là Áp-ra-ham.”

Đức Chúa Jesus nói với họ: “Nếu các ngươi là con của Áp-ra-ham, các ngươi nên làm những công việc của Áp-ra-ham. Nhưng hiện nay các ngươi tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi về chân lý mà Ta đã nghe từ Đức Chúa Trời. Áp-ra-ham đã không làm những việc như vậy. Các ngươi làm những công việc của cha các ngươi.”

Do đó họ nói với Ngài: “Chúng tôi không phải là con ngoại tình; chúng tôi chỉ có một Cha, là Đức Chúa Trời.”

Con Cái Của Ma Quỷ

Đức Chúa Jesus nói họ: “Nếu Đức Chúa Trời là Cha của các ngươi, các ngươi phải yêu mến Ta; vì Ta đến từ Đức Chúa Trời và Ta đang ở đây, bởi vì Ta không tự mình đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta. Lý do tại sao các ngươi không thể hiểu điều Ta đang nói? Bởi vì các ngươi không thể lắng nghe lời của Ta. Các ngươi thuộc về cha của mình, là ma quỷ, và các ngươi muốn làm theo những ước muốn của cha của các ngươi. Ngay từ ban đầu, nó đã là kẻ giết người, và không đứng về phía sự thật, bởi vì sự thật không có ở trong nó. Khi nó nói dối, nó nói theo bản chất của mình, bởi vì nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Nhưng vì Ta nói sự thật, cho nên các ngươi không tin Ta. Có ai trong các ngươi kết tội Ta được không? Nếu Ta nói sự thật, tại sao các ngươi không tin Ta? Ai thuộc về Đức Chúa Trời thì lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Sở dĩ các ngươi không lắng nghe điều nầy, bởi vì các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời.”

Đức Chúa Jesus và Áp-ra-ham

Những người Do Thái trả lời và nói với Ngài: “Chúng tôi nói Thầy là người Sa-ma-ri và bị quỷ ám, không đúng hay sao?”

Đức Chúa Jesus đã trả lời: “Ta không bị quỷ ám, nhưng Ta tôn vinh Cha của Ta, còn các ngươi làm nhục Ta. Ta không tìm vinh quang cho riêng mình; có một Đấng đang tìm kiếm và phán xét. Thật vậy, thật vậy, Ta nói cùng các ngươi. Nếu người nào giữ lời của Ta, người đó sẽ không bao giờ thấy sự chết.”

Do đó, những người Do Thái đã nói với Ngài: “Bây giờ thì chúng tôi biết rõ Thầy bị quỷ ám. Áp-ra-ham và các tiên tri đã chết, còn Thầy thì nói rằng: ‘Nếu người nào giữ lời của Ta sẽ không bao giờ nếm trải sự chết.’ Không lẽ Thầy lớn hơn Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng tôi, là người đã chết, hay sao? Các tiên tri cũng đã chết! Thầy tự cho mình là ai?”

Đức Chúa Jesus đáp: “Nếu Ta tự tôn vinh mình, thì vinh quang của Ta chẳng ra gì. Chính Cha của Ta tôn vinh Ta, Ngài là Đấng mà các ngươi gọi là Đức Chúa Trời của chúng tôi. Các ngươi không biết Ngài, nhưng Ta biết Ngài. Nếu Ta nói Ta không biết Ngài thì Ta cũng giống như các ngươi, là kẻ nói dối. Nhưng Ta thật sự biết Ngài và giữ lời của Ngài. Cha của các ngươi là Áp-ra-ham vui mừng để thấy được ngày của Ta; người đã thấy và vui mừng.”

Vì vậy, những người Do Thái đã nói với Ngài: “Thầy chưa đầy năm mươi tuổi mà đã thấy Áp-ra-ham!”

Đức Chúa Jesus đáp: “Thật vậy, thật vậy, Ta nói cùng các ngươi. Trước khi Áp-ra-ham hiện hữu, Ta hằng hữu.”

Vì vậy, họ lấy đá để ném Ngài, nhưng Đức Chúa Jesus lánh đi, và ra khỏi đền thờ.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Nhưng Đức Chúa Jesus đi lên núi Ô-liu.

2. Đến tảng sáng, Ngài trở lại đền thờ, và rồi cả đoàn dân đến với Ngài. Ngài ngồi xuống và giảng dạy cho họ.

3. Các thầy dạy giáo luật và những người Pha-ri-si đem đến cho Ngài một phụ nữ, đã bị bắt gặp đang ngoại tình, và đặt người nầy ở giữa, 4. rồi nói với Ngài: “Thưa Thầy! Người đàn bà nầy bị bắt quả tang đang ngoại tình. 5. Trong luật pháp, Môi-se truyền cho chúng ta phải ném đá những người như vậy. Còn Thầy, Thầy dạy thế nào?”

6. Họ nói như vậy để thử Ngài, để có cớ tố cáo Ngài. Tuy nhiên, Đức Chúa Jesus cúi xuống, dùng ngón tay viết trên đất. 7. Nhưng vì họ cứ tiếp tục hỏi nên Ngài ngước lên và nói với họ: “Ai trong các ngươi là người không có tội, hãy là người đầu tiên ném đá vào bà đó.” 8. Và rồi Ngài lại cúi xuống, tiếp tục viết trên đất.

9. Nghe như vậy, họ bỏ đi, lần lượt từng người một - bắt đầu từ những người cao tuổi cho tới người cuối cùng - và rồi chỉ còn Đức Chúa Jesus với người phụ nữ đang đứng ở giữa đó.

10. Sau đó, Đức Chúa Jesus ngước lên không thấy ai, ngoại trừ người phụ nữ, Ngài nói với bà: “Này bà! Họ đâu rồi? Không ai kết án bà hay sao?” 11. Người phụ nữ đáp: “Thưa Chúa! Không ai cả.” Đức Chúa Jesus nói với bà: “Ta cũng không kết án bà đâu. Hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.”

12. Đức Chúa Jesus lại nói với họ rằng: “Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống.” 13. Do đó, những người Pha-ri-si đã nói với Ngài: “Thầy tự làm chứng cho chính mình, cho nên lời chứng của Thầy không xác thực.” 14. Đức Chúa Jesus trả lời và nói với họ: “Cho dù Ta tự làm chứng cho mình, thì lời chứng của Ta vẫn xác thực, bởi vì Ta biết mình từ đâu đến và sẽ đi đâu. Nhưng các ngươi không biết Ta đến từ đâu và sẽ đi đâu. 15. Các ngươi xét đoán theo xác thịt, còn Ta không xét đoán ai. 16. Tuy nhiên, nếu Ta xét đoán thì sự xét đoán của Ta vẫn xác thực, bởi vì Ta không phải chỉ có một mình, nhưng Ta cùng với Cha, là Đấng đã sai Ta. 17. Hơn nữa, trong luật pháp của các ngươi có chép rằng: Lời chứng của hai người là xác thực. 18. Ta, là người làm chứng cho chính mình, và Cha, là Đấng đã sai Ta, cũng làm chứng cho Ta.” 19. Vì vậy, họ nói với Ngài: “Cha của Thầy ở đâu?” Đức Chúa Jesus trả lời: “Các ngươi không biết Ta, cũng không biết Cha của Ta. Nếu các ngươi biết Ta, thì cũng biết Cha của Ta nữa.”

20. Ngài phán những lời nầy tại nơi thu ngân, lúc đang giảng dạy trong đền thờ. Tuy nhiên không ai bắt Ngài, bởi vì giờ của Ngài chưa đến.

21. Ngài lại nói cùng họ rằng: “Ta sẽ đi, rồi các ngươi sẽ tìm kiếm Ta, nhưng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi của mình. Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến được.” 22. Do đó, những người Do Thái đã nói: “Ông ấy nói: ‘Nơi Ta đi, các ngươi không đến được’, Không lẽ ông ấy sẽ tự tử?” 23. Sau đó, Đức Chúa Jesus nói với họ: “Các ngươi ra từ dưới, còn Ta đến từ trên. Các ngươi thuộc về thế giới nầy, còn Ta không thuộc về thế giới nầy. 24. Vì vậy, Ta đã bảo các ngươi rằng: Các ngươi sẽ chết trong tội lỗi của mình; bởi vì nếu các ngươi không tin Ta là Đấng Hằng Hữu, thì các ngươi sẽ chết trong tội lỗi của mình.” 25. Vì vậy, họ hỏi Ngài: “Thầy là ai?” Đức Chúa Jesus nói với họ: “Là Đấng mà Ta đã nói với các ngươi từ ban đầu. 26. Ta có nhiều điều liên hệ đến các ngươi để nói và để phán xét; nhưng Đấng đã sai Ta đến là thật, và Ta công bố cho thế giới những gì Ta đã nghe nơi Ngài.” 27. Họ không hiểu rằng Ngài đang nói về Đức Chúa Cha cho họ. 28. Vì vậy, Đức Chúa Jesus nói rằng: “Khi các ngươi treo Con Người lên, lúc ấy các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đấng Hằng Hữu, và biết Ta không tự mình làm điều gì, nhưng chỉ công bố những điều Cha truyền cho Ta. 29. Đấng đã sai Ta vẫn ở với Ta, không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn luôn làm những điều đẹp lòng Ngài.” 30. Khi Ngài nói những điều nầy, thì nhiều người tin Ngài.

31. Vì vậy, Đức Chúa Jesus nói với những người Do Thái đã tin Ngài: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời của Ta, thì các ngươi thật là môn đồ của Ta. 32. Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ ban cho các ngươi tự do.” 33. Họ nói với Ngài: “Chúng tôi là dòng dõi của Áp-ra-ham, chưa từng làm nô lệ của ai, tại sao Thầy lại nói: ‘Các ngươi sẽ được tự do’?”

34. Đức Chúa Jesus trả lời họ: “Thật vậy, thật vậy, Ta nói với các ngươi. Ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi. 35. Nô lệ thì không ở trong nhà mãi mãi, nhưng con trai thì ở đó mãi mãi. 36. Vì vậy, nếu Con ban cho các ngươi sự tự do, thì các ngươi thật sự sẽ được tự do. 37. Ta biết các ngươi là dòng dõi của Áp-ra-ham, nhưng các ngươi lại tìm giết Ta, bởi vì lời của Ta không có chỗ trong các ngươi. 38. Ta nói những điều Ta thấy nơi Cha của Ta, cũng vậy các ngươi làm những điều các ngươi nghe nơi cha của mình.”

39. Họ đã trả lời và nói với Ngài: “Cha của chúng tôi là Áp-ra-ham.” Đức Chúa Jesus nói với họ: “Nếu các ngươi là con của Áp-ra-ham, các ngươi nên làm những công việc của Áp-ra-ham. 40. Nhưng hiện nay các ngươi tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi về chân lý mà Ta đã nghe từ Đức Chúa Trời. Áp-ra-ham đã không làm những việc như vậy. 41. Các ngươi làm những công việc của cha các ngươi.” Do đó họ nói với Ngài: “Chúng tôi không được sinh ta từ chuyện ngoại tình; chúng tôi chỉ có một Cha, là Đức Chúa Trời.”

42. Đức Chúa Jesus nói họ: “Nếu Đức Chúa Trời là Cha của các ngươi, các ngươi phải yêu mến Ta; vì Ta đến từ Đức Chúa Trời và Ta đang ở đây, bởi vì Ta không tự mình đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta. 43. Lý do tại sao các ngươi không thể hiểu điều Ta đang nói? Bởi vì các ngươi không thể lắng nghe lời của Ta. 44. Các ngươi thuộc về cha của mình, là ma quỷ, và các ngươi muốn làm theo những ước muốn của cha của các ngươi. Ngay từ ban đầu, nó đã là kẻ giết người, và không đứng về phía sự thật, bởi vì sự thật không có ở trong nó. Khi nó nói dối, nó nói theo bản chất của mình, bởi vì nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. 45. Nhưng vì Ta nói sự thật, cho nên các ngươi không tin Ta. 46. Có ai trong các ngươi kết tội Ta được không? Nếu Ta nói sự thật, tại sao các ngươi không tin Ta? 47. Ai thuộc về Đức Chúa Trời thì lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Sở dĩ các ngươi không lắng nghe điều nầy, bởi vì các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời.”

48. Những người Do Thái trả lời và nói với Ngài: “Chúng tôi nói Thầy là người Sa-ma-ri và bị quỷ ám, không đúng hay sao?” 49. Đức Chúa Jesus đã trả lời: “Ta không bị quỷ ám, nhưng Ta tôn vinh Cha của Ta, còn các ngươi làm nhục Ta. 50. Ta không tìm vinh quang cho riêng mình; có một Đấng đang tìm kiếm và phán xét. 51. Thật vậy, thật vậy, Ta nói cùng các ngươi. Nếu người nào giữ lời của Ta, người đó sẽ không bao giờ thấy sự chết.” 52. Do đó, những người Do Thái đã nói với Ngài: “Bây giờ thì chúng tôi biết rõ Thầy bị quỷ ám. Áp-ra-ham và các tiên tri đã chết, còn Thầy thì nói rằng: ‘Nếu người nào giữ lời của Ta sẽ không bao giờ nếm trải sự chết.’ 53. Không lẽ Thầy lớn hơn Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng tôi, là người đã chết, hay sao? Các tiên tri cũng đã chết! Thầy tự cho mình là ai?”

54. Đức Chúa Jesus đáp: “Nếu Ta tự tôn vinh mình, thì vinh quang của Ta chẳng ra gì. Chính Cha của Ta tôn vinh Ta, Ngài là Đấng mà các ngươi gọi là Đức Chúa Trời của chúng tôi. 55. Các ngươi không biết Ngài, nhưng Ta biết Ngài. Nếu Ta nói Ta không biết Ngài thì Ta cũng giống như các ngươi, là kẻ nói dối. Nhưng Ta thật sự biết Ngài và giữ lời của Ngài. 56. Cha của các ngươi là Áp-ra-ham vui mừng để thấy được ngày của Ta; người đã thấy và vui mừng.” 57. Vì vậy, những người Do Thái đã nói với Ngài: “Thầy chưa đầy năm mươi tuổi mà đã thấy Áp-ra-ham!” 58. Đức Chúa Jesus đáp: “Thật vậy, thật vậy, Ta nói cùng các ngươi. Trước khi Áp-ra-ham hiện hữu, Ta hằng hữu.” 59. Vì vậy, họ lấy đá để ném Ngài, nhưng Đức Chúa Jesus lánh đi, và ra khỏi đền thờ.

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Jêsus lên trên núi ô-li-ve. 2. Nhưng đến tảng sáng, Ngài trở lại đền thờ; cả dân sự đều đến cùng Ngài, Ngài bèn ngồi dạy dỗ họ. 3. Bấy giờ, các thầy thông giáo và các người Pha-ri-si dẫn lại cho Ngài một người đàn bà đã bị bắt đang khi phạm tội tà dâm; họ để người giữa đám đông, 4. mà nói cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Thưa thầy, người đàn bà nầy bị bắt quả tang về tội tà dâm. 5. Vả, trong luật pháp Môi-se có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy; còn thầy, thì nghĩ sao? 6. Họ nói vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện Ngài. Nhưng Đức Chúa Jêsus cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất.

7. Vì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài ngước lên và phán rằng: Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người. 8. Rồi Ngài lại cúi xuống cứ viết trên mặt đất.

9. Khi chúng nghe lời đó, thì kế nhau mà đi ra, những người có tuổi đi trước; Đức Chúa Jêsus ở lại một mình với người đàn bà, người vẫn đang đứng chính giữa đó.

10. Đức Chúa Jêsus bấy giờ lại ngước lên, không thấy ai hết, chỉ có người đàn bà, bèn phán rằng: Hỡi mụ kia, những kẻ cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao?

11. Người thưa rằng: Lạy Chúa, không ai hết. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta cũng không định tội người; hãy đi, đừng phạm tội nữa.]

12. Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.

13. Người Pha-ri-si bèn nói rằng: Thầy tự làm chứng về mình, thì lời chứng thầy không đáng tin.

14. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Dẫu ta tự làm chứng về mình, nhưng lời chứng ta là đáng tin, vì ta biết mình đã từ đâu đến và đi đâu; song các ngươi không biết ta từ đâu mà đến, cũng chẳng hay ta đi đâu. 15. Các ngươi xét đoán theo xác thịt; ta thì không xét đoán người nào hết. 16. Nếu ta xét đoán ai, sự xét đoán của ta đúng với lẽ thật; vì ta không ở một mình, nhưng Cha là Đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta. 17. Vả, có chép trong luật pháp của các ngươi rằng lời chứng hai người là đáng tin: 18. ta tự làm chứng cho ta, và Cha là Đấng đã sai ta đến cũng làm chứng cho ta.

19. Chúng thưa cùng Ngài rằng: Cha của thầy ở đâu? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi chẳng biết ta, và cũng chẳng biết Cha ta. Nếu các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta nữa. 20. Đức Chúa Jêsus phán mọi lời đó tại nơi Kho, đang khi dạy dỗ trong đền thờ; và không ai tra tay trên Ngài, vì giờ Ngài chưa đến.

21. Ngài lại phán cùng chúng rằng: Ta đi, các ngươi sẽ tìm ta, và các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Các ngươi không thể đến được nơi ta đi.

22. Người Giu-đa bèn nói rằng: Người đã nói: Các ngươi không thể đến được nơi ta đi, vậy người sẽ tự tử sao?

23. Ngài phán rằng: Các ngươi bởi dưới mà có; còn ta bởi trên mà có. Các ngươi thuộc về thế gian nầy; còn ta không thuộc về thế gian nầy. 24. Nên ta đã bảo rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình; vì nếu các ngươi chẳng tin ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi.

25. Chúng bèn hỏi Ngài rằng: Vậy thầy là ai? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Như lời ta đã nói với các ngươi từ ban đầu. 26. Ta có người sự nói và đoán xét về các ngươi; nhưng Đấng đã sai ta đến là thật, và điều chi ta nghe bởi Ngài, ta truyền lại cho thế gian.

27. Chúng không hiểu rằng Ngài phán về Cha. 28. Vậy Đức Chúa Jêsus phán rằng: Khi các ngươi treo Con người lên, bấy giờ sẽ biết ta là ai, và biết ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha ta đã dạy ta. 29. Đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta, chẳng để ta ở một mình, vì ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài. 30. Bởi Đức Chúa Jêsus nói như vậy, nên có nhiều kẻ tin Ngài.

31. Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta; 32. các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.

33. Người Giu-đa thưa rằng: Chúng tôi là dòng dõi Áp-ra-ham, chưa hề làm tôi mọi ai, vậy sao thầy nói rằng: Các ngươi sẽ trở nên tự do?

34. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. 35. Vả, tôi mọi không ở luôn trong nhà, mà con thì ở đó luôn. 36. Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do. 37. Ta biết rằng các ngươi là dòng dõi Áp-ra-ham, nhưng các ngươi tìm thế để giết ta, vì đạo ta không được chỗ nào ở trong lòng các ngươi. 38. Ta nói điều ta đã thấy nơi Cha ta; còn các ngươi cứ làm điều đã học nơi cha mình.

39. Chúng trả lời rằng: Cha chúng tôi tức là Áp-ra-ham, Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu các ngươi là con Áp-ra-ham, thì chắc sẽ làm công việc của Áp-ra-ham. 40. Nhưng hiện nay, các ngươi tìm mưu giết ta, là người lấy lẽ thật đã nghe nơi Đức Chúa Trời mà nói với các ngươi; Áp-ra-ham chưa hề làm điều đó! 41. Các ngươi làm công việc của cha mình. Chúng nói rằng: Chúng tôi chẳng phải là con ngoại tình; chúng tôi chỉ có một Cha, là Đức Chúa Trời.

42. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ví bằng Đức Chúa Trời là Cha các ngươi, thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến; bởi chưng ta chẳng phải đã đến tự mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai ta đến. 43. Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta. 44. Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. 45. Nhưng vì ta nói lẽ thật, nên các ngươi không tin ta. 46. Trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Nếu ta nói lẽ thật, sao các ngươi không tin ta? 47. Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời.

48. Người Giu-đa thưa rằng: Chúng tôi nói thầy là người Sa-ma-ri, và bị quỉ ám, há không phải sao?

49. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta chẳng phải bị quỉ ám, nhưng ta tôn kính Cha ta, còn các ngươi làm nhục ta. 50. Ta chẳng tìm sự vinh hiển ta, có một Đấng tìm và đoán xét. 51. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu kẻ nào giữ lời ta, sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ.

52. Người Giu-đa nói rằng: Bây giờ chúng tôi thấy rõ thầy bị quỉ ám; Áp-ra-ham đã chết, các đấng tiên tri cũng vậy, mà thầy nói: Nếu kẻ nào giữ lời ta sẽ chẳng hề chết! 53. Thầy lại trọng hơn cha chúng tôi, Áp-ra-ham, là người đã chết sao? Các đấng tiên tri cũng đã chết; thầy mạo xưng mình là ai?

54. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ta tự tôn vinh, thì sự vinh hiển ta chẳng ra gì; ấy là Cha ta làm vinh hiển ta, là Đấng các ngươi xưng là Đức Chúa Trời của mình. 55. Dầu vậy, các ngươi chưa biết Ngài đâu; còn ta thì biết. Và nếu ta nói rằng ta không biết Ngài, ta sẽ cũng nói dối như các ngươi vậy; song ta biết Ngài, và ta giữ lời Ngài. 56. Cha các ngươi là Áp-ra-ham đã nức lòng nhìn thấy ngày của ta; người đã thấy rồi, và mừng rỡ.

57. Người Giu-đa nói rằng: Thầy chưa đầy năm mươi tuổi, mà đã thấy Áp-ra-ham!

58. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta. 59. Bấy giờ chúng lấy đá đặng quăng vào Ngài; nhưng Đức Chúa Jêsus đi lén trong chúng, ra khỏi đền thờ.

Bản Dịch 2011

Người Phụ Nữ Phạm Tội Ngoại Tình

1 Nhưng Ðức Chúa Jesus đi lên Núi Ô-liu. 2 Ðến tảng sáng Ngài trở lại đền thờ. Dân chúng kéo đến với Ngài. Ngài ngồi xuống và bắt đầu dạy dỗ họ.

3 Bấy giờ các thầy dạy giáo luật và những người Pha-ri-si dẫn đến Ngài một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Họ để bà ấy đứng giữa, 4 rồi nói với Ngài, “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. 5 Trong Luật Pháp Môi-se đã truyền chúng ta phải ném đá hạng người như thế; còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” 6 Họ nói vậy cốt để gài bẫy Ngài, hầu có lý do để tố cáo Ngài. Nhưng Ðức Chúa Jesus cúi xuống và dùng ngón tay viết trên mặt đất. 7 Nhưng vì họ cứ hỏi Ngài mãi, Ngài đứng dậy và nói với họ, “Ai trong các ngươi là người không có tội, hãy làm người đầu tiên ném đá bà ấy đi.”

8 Ngài lại cúi xuống và tiếp tục viết trên mặt đất. 9 Khi nghe những lời ấy, họ lần lượt bỏ đi, bắt đầu với những người lớn tuổi, chỉ còn lại Ðức Chúa Jesus và người đàn bà, vẫn còn đứng đó.

10 Ðức Chúa Jesus đứng dậy và nói với bà ấy, “Này bà, những người tố cáo ngươi đâu rồi? Không ai lên án ngươi sao?”

11 Bà ấy đáp, “Lạy Chúa, không ai cả.”

Ðức Chúa Jesus nói, “Ta cũng không lên án ngươi. Hãy đi và đừng phạm tội nữa.”] ]

Ánh Sáng của Thế Gian

12 Ðức Chúa Jesus lại nói với họ rằng, “Ta là ánh sáng của thế gian. Người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng của sự sống.”

13 Những người Pha-ri-si nói với Ngài, “Thầy tự làm chứng cho mình thì lời chứng ấy đâu có giá trị gì.”

14 Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với họ, “Dẫu Ta tự làm chứng cho mình, nhưng lời chứng của Ta vẫn có giá trị, vì Ta biết Ta từ đâu đến, và Ta sẽ đi đâu, nhưng các ngươi không biết Ta từ đâu đến và không biết Ta sẽ đi đâu. 15 Các ngươi xét đoán theo xác thịt; Ta không xét đoán ai. 16 Nhưng nếu Ta xét đoán, phán quyết của Ta có giá trị; vì Ta không xét đoán một mình, nhưng Ta và Cha, Ðấng đã sai Ta. 17 Trong Luật Pháp các ngươi có chép rằng lời chứng của hai người có giá trị. 18 Ta làm chứng cho Ta, và Cha, Ðấng đã sai Ta, làm chứng cho Ta.”

19 Vậy họ hỏi Ngài, “Cha Thầy ở đâu?”

Ðức Chúa Jesus đáp, “Các ngươi không biết Ta và cũng không biết Cha Ta. Nếu các ngươi biết Ta thì các ngươi cũng biết Cha Ta.”

20 Ðức Chúa Jesus đã nói những lời đó khi Ngài giảng dạy trong đền thờ, gần nơi để thùng tiền dâng. Không ai tra tay trên Ngài, vì giờ Ngài chưa đến.

21 Ðức Chúa Jesus lại nói với họ, “Ta sẽ đi, các ngươi sẽ tìm Ta và sẽ chết trong tội lỗi mình. Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến.”

22 Người Do-thái nói với nhau, “Bộ ông ấy sẽ tự tử sao mà ông ấy bảo, ‘Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến’?”

23 Ngài nói với họ, “Các ngươi từ dưới ra, Ta từ trên xuống. Các ngươi thuộc về thế gian này, Ta không thuộc về thế gian này. 24 Vì thế Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình; vì nếu các ngươi không tin Ta là Ðấng ấy, các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình.”

25 Vậy họ hỏi Ngài, “Thầy là ai?”

Ðức Chúa Jesus trả lời họ, “Là Ðấng Ta đã nói với các ngươi từ ban đầu. 26 Ta còn nhiều điều phải nói và xét đoán liên quan đến các ngươi. Ðấng đã sai Ta là thật, và những gì Ta nghe từ Ngài, Ta nói cho thế gian.”

27 Họ không hiểu rằng Ngài đang nói với họ về Ðức Chúa Cha, 28 nên Ðức Chúa Jesus nói, “Khi các ngươi treo Con Người lên, các ngươi sẽ biết Ta là Ðấng ấy, và Ta không tự mình làm điều gì, nhưng Ta nói những gì Cha đã dạy Ta. 29 Ðấng đã sai Ta ở với Ta; Ngài không bỏ Ta một mình, vì Ta luôn làm những gì đẹp lòng Ngài.” 30 Khi Ngài nói những điều ấy, nhiều người tin Ngài.

Môn Ðồ Thật

31 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus nói với những người Do-thái đã tin Ngài, “Nếu các ngươi tiếp tục vâng giữ lời Ta, các ngươi là môn đồ thật của Ta. 32 Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải thoát các ngươi được tự do.”

33 Họ đáp lời Ngài, “Chúng tôi là dòng dõi của Áp-ra-ham và chưa hề làm nô lệ ai. Làm thế nào Thầy bảo ‘Các ngươi sẽ được tự do’?”

34 Ðức Chúa Jesus trả lời họ, “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, ai phạm tội là nô lệ của tội lỗi. 35 Nô lệ không ở mãi trong gia đình, nhưng con cái ở mãi trong gia đình. 36 Vậy nếu Con giải thoát các ngươi để được tự do, các ngươi sẽ thật sự được tự do. 37 Ta biết các ngươi là dòng dõi của Áp-ra-ham, nhưng các ngươi đã tìm cách giết Ta, vì lời Ta không có chỗ trong các ngươi. 38 Ta nói những gì Ta đã thấy nơi Cha Ta, còn các ngươi làm những gì các ngươi đã nghe nơi cha mình.”

Chúa và Áp-ra-ham

39 Họ trả lời và nói với Ngài, “Áp-ra-ham là cha chúng tôi.”

Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Nếu các ngươi là con cháu Áp-ra-ham, hãy làm những việc Áp-ra-ham làm. 40 Nhưng bây giờ các ngươi tìm cách giết Ta, người đã nói cho các ngươi sự thật nghe từ Ðức Chúa Trời. Áp-ra-ham không làm như vậy. 41 Các ngươi đang làm công việc của cha các ngươi.”

Họ nói với Ngài, “Chúng tôi không phải là con ngoại tình. Chúng tôi chỉ có một cha, đó là Ðức Chúa Trời.”

42 Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Nếu Ðức Chúa Trời là Cha các ngươi, các ngươi đã yêu mến Ta rồi, vì Ta ra từ Ðức Chúa Trời, và Ta từ Ngài đến. Ta không tự mình đến, nhưng Ngài đã sai Ta. 43 Tại sao các ngươi không chịu hiểu những gì Ta nói? Bởi vì các ngươi không thể nghe lời Ta. 44 Các ngươi thuộc về cha các ngươi là Ác Quỷ, và các ngươi muốn làm theo điều cha các ngươi muốn. Nó là kẻ sát nhân từ ban đầu và không đứng về phía sự thật, vì không có sự thật trong nó. Khi nó nói dối, nó nói theo bản chất của nó, vì nó là kẻ nói dối và cha của sự nói dối. 45 Còn Ta, vì Ta nói sự thật nên các ngươi không tin Ta. 46 Ai trong các ngươi có thể chứng minh rằng Ta có tội được chăng? Nếu Ta nói sự thật, tại sao các ngươi không tin Ta? 47 Ai thuộc về Ðức Chúa Trời thì nghe lời Ðức Chúa Trời. Vì lẽ đó nên các ngươi không nghe, bởi các ngươi không thuộc về Ðức Chúa Trời.”

48 Người Do-thái trả lời và nói với Ngài, “Chúng tôi đã chẳng nói rằng Thầy là người Sa-ma-ri và bị quỷ ám, không đúng sao?”

49 Ðức Chúa Jesus đáp, “Ta không bị quỷ ám, nhưng Ta tôn kính Cha Ta, còn các ngươi làm nhục Ta. 50 Ta không tìm vinh hiển cho mình, có một Ðấng tìm và xét đoán. 51 Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, nếu ai vâng giữ lời Ta, người ấy sẽ không bao giờ thấy sự chết.”

52 Bấy giờ người Do-thái nói với Ngài, “Bây giờ chúng tôi biết rằng Thầy đã bị quỷ ám. Áp-ra-ham đã chết, các vị tiên tri cũng thế, vậy mà Thầy lại nói, ‘Nếu ai vâng giữ lời Ta, người ấy sẽ không bao giờ nếm trải sự chết.’ 53 Chẳng lẽ Thầy lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Áp-ra-ham, một người đã chết rồi sao? Các vị tiên tri cũng đã chết rồi. Thầy tự cho mình là ai?”

54 Ðức Chúa Jesus đáp, “Nếu Ta tôn vinh mình thì vinh hiển đó chẳng ra gì, nhưng Cha Ta tôn vinh Ta. Ngài là Ðấng các ngươi vẫn xưng là Ðức Chúa Trời của mình; 55 nhưng các ngươi không biết Ngài, còn Ta biết Ngài. Nếu Ta nói Ta không biết Ngài, Ta sẽ trở thành một kẻ nói dối như các ngươi, nhưng Ta biết Ngài và vâng giữ lời Ngài. 56 Tổ phụ các ngươi là Áp-ra-ham vui mừng mong thấy ngày của Ta; bây giờ ông đã thấy và vui mừng.”

57 Người Do-thái nói với Ngài, “Thầy chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy Áp-ra-ham sao?”

58 Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, trước khi Áp-ra-ham sinh ra, Ta đã hiện hữu.”

59 Nghe vậy họ lượm đá để ném Ngài, nhưng Ðức Chúa Jesus lánh đi và ra khỏi đền thờ.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành