Gióp : Chương 40

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đức Giê-hô-va tiếp tục phán cùng Gióp:

2. Kẻ chất vấn đòi chỉnh sửa Đấng Toàn Năng, kẻ tranh tụng với Đức Chúa Trời, hãy trả lời đi!

3. Gióp thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng:

4. Xin hãy xem! Con thật thấp hèn. Con lấy tay bịt miệng của con lại bởi vì con biết nói gì để trả lời cho Ngài.

5. Có lần con đã nói nhưng con không nhắc lại lần thứ hai. Con sẽ không nói thêm lời nào nữa.

6. Sau đó, từ trong trận cuồng phong Đức Giê-hô-va phán cùng Gióp rằng:

7. Bây giờ, hãy thắt đai của ngươi giống như một dũng sĩ, rồi Ta sẽ hỏi ngươi, và ngươi sẽ trả lời cho Ta.

8. Thật vậy, không phải ngươi muốn phá bỏ sự phán xét của Ta hay sao? Không phải ngươi đã lên án Ta để chứng tỏ rằng ngươi là đúng hay sao?

9. Không phải ngươi có cánh tay quyền năng như Ðức Chúa Trời, hay là có giọng nói vang rền như sấm động của Ngài hay sao?

10. Hãy trang phục cho ngươi bằng sự oai nghi và huy hoàng, hãy mặc cho ngươi sự vinh quang và đẹp đẽ.

11. Hãy trút đổ cơn giận của ngươi. Hãy tìm mọi kẻ kiêu ngạo, rồi làm cho hắn khiêm hạ.

12. Hãy tìm mọi kẻ kiêu ngạo, rồi làm cho hắn khiêm hạ. Hãy giày đạp kẻ gian ác ngay tại chỗ của hắn.

13. Hãy chôn vùi chúng với nhau trong bụi đất. Hãy gông cùm mặt của chúng trong nơi tối tăm.

14. Sau đó, Ta sẽ nhìn nhận với ngươi rằng chính tay phải của ngươi có thể giải cứu ngươi.

15. Bây giờ, hãy xem con khủng long Bê-hê-mốt mà Ta dựng nên nó cùng với ngươi - Nó ăn cỏ như bò.

16. Bây giờ, hãy xem sức lực nơi lưng của nó, và sức mạnh trong các bắp thịt nơi bụng của nó.

17. Đuôi của nó chuyển động giống như một cây bá hương, gân đùi của nó đan quyện với nhau thật chằng chịt.

18. Các xương nó như những ống đồng, những xương sườn nó giống như những thanh sắt.

19. Nó là tạo vật hàng đầu của Đức Chúa Trời. Chỉ có Ðấng dựng nên nó mới có thể dùng gươm đến gần nó.

20. Thật vậy núi đồi cung cấp thức ăn cho nó, cùng với tất cả các loài thú ngoài đồng đang nô đùa tại đó.

21. Nó nằm bên dưới các bụi sen, và ẩn mình trong đám sậy ở đầm lầy.

22. Những bụi sen phủ bóng cho nó, và các cành liễu bên bờ suối bao bọc nó.

23. Thật vậy, nước sông chảy cuồn cuộn, không làm nó sợ hãi; dù nước Sông Giô-đanh tràn đến miệng nó, nó vẫn thản nhiên.

24. Có ai có thể dùng bẫy xỏ mũi hay mắt của nó, rồi dẫn đi hay không?

Bản Dịch 1925

1. Từ giữa trận gió trốt, Đức Giê-hô-va đáp cùng Gióp, mà rằng:
2. Hãy thắt lưng ngươi như kẻ dõng sĩ; Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi sẽ chỉ dạy cho ta!
3. Ngươi há có ý phế lý đoán ta sao? Có muốn định tội cho ta đặng xưng mình là công bình ư?
4. Ngươi có một cánh tay như của Đức Chúa Trời chăng? Có thể phát tiếng sấm rền như Ngài sao?
5. Vậy bây giờ, ngươi hãy trang điểm mình bằng sự cao sang và oai nghi, Mặc lấy sự tôn trọng và vinh hiển.
6. Khá tuôn ra sự giận hoảng hốt của ngươi; Hãy liếc mắt xem kẻ kiêu ngạo và đánh hạ nó đi.
7. Hãy liếc mắt coi kẻ kiêu ngạo và đánh hạ nó đi; Khá chà nát kẻ hung bạo tại chỗ nó.
8. Hãy giấu chúng nó chung nhau trong bụi đất, Và lấp mặt họ trong chốn kín đáo.
9. Bấy giờ, ta cũng sẽ khen ngợi ngươi, Vì tay hữu ngươi chửng cứu ngươi được!
10. Nầy, con trâu nước mà ta đã dựng nên luôn với ngươi; Nó ăn cỏ như con bò.
11. Hãy xem: sức nó ở nơi lưng, Mãnh lực nó ở trong gân hông nó.
12. Nó cong đuôi nó như cây bá hương; Gân đùi nó tréo xỏ-rế.
13. Các xương nó như ống đồng, Tứ chi nó như cây sắt.
14. Nó là công việc khéo nhất của Đức Chúa Trời; Đấng dựng nên nó giao cho nó cây gươm của nó.
15. Các núi non sanh đồng cỏ cho nó ăn, Là nơi các thú đồng chơi giỡn.
16. Nó nằm ngủ dưới bông sen, Trong bụi sậy và nơi bưng.
17. Bông sen che bóng cho nó, Và cây liễu của rạch vây quanh nó.
18. Kìa, sông tràn lên dữ tợn, nhưng nó không sợ hãi gì; Dầu sông Giô-đanh bủa lên miệng nó, nó cũng ở vững vàng.
19. Ai bắt được nó trước mặt? Ai hãm nó trong lưới, rồi xoi mũi nó?
20. Ngươi có thể câu sấu với lưỡi câu, Và dùng dây mà xỏ lưỡi nó chăng?
21. Có thể xỏ một sợ mây qua mũi nó, Và soi hàm nó bằng một cái móc ư?
22. Nó há sẽ cầu ơn nhiều cùng ngươi, Và nói với ngươi những lời êm ái sao?
23. Nó sẽ lập giao ước với ngươi, Để ngươi bắt nó làm tôi mọi đời đời chớ?
24. Ngươi há sẽ chơi giỡn với nó như với một con chim, Cột nó cho các con gái nhỏ mình chơi hay sao?
25. Bọn thợ câu sẽ bán nó không? Phân phát nó cho các lái buôn chăng?
26. Ngươi có thể lấy cái đọc đâm đầy da nó, Dùng lao phóng cá mà găm đầy đầu nó chăng?
27. Hãy thử tra tay ngươi trên mình nó: Về sau khá nhớ việc tranh đấu, chớ hề làm lại ai nữa!
28. Kìa, sự trông bắt nó được bèn mất hết; Chỉ thấy tướng dạng nó, người ta liền rụng rời đi.

Bản Dịch 2011

'

1 CHÚA lại đáp lời Gióp và nói:

2 Kẻ bắt bẻ Ðấng Toàn Năng còn muốn thắc mắc nữa không?

Kẻ nào muốn tranh luận với Ðức Chúa Trời, hãy trả lời đi.

Gióp Trả Lời CHÚA

3 Bấy giờ Gióp trả lời với CHÚA và nói:

4 Thưa, con chẳng là gì cả; con biết nói gì để trả lời Ngài?

Con sẽ lấy tay bụm miệng con lại.

5 Con đã nói một lần rồi; con sẽ không dám đáp lời nữa.

Phải, con đã nói hai lần, và con sẽ không nói nữa.

CHÚA Hỏi Gióp

6 Bấy giờ từ trong trận cuồng phong CHÚA phán với Gióp:

7 Hãy thắt lưng ngươi cho chặt như một dũng sĩ;

Vì Ta sẽ hỏi ngươi và ngươi hãy trả lời Ta.

8 Ngay cả công lý của Ta mà ngươi muốn phế bỏ sao?

Ngươi lên án Ta để chứng tỏ rằng ngươi đúng hay sao?

9 Ngươi có cánh tay quyền năng như Ðức Chúa Trời chăng?

Tiếng ngươi có giống Ngài vang rền như tiếng sấm chăng?

10 Bây giờ hãy trang sức cho ngươi vẻ uy nghi và phẩm cách;

Hãy mặc cho ngươi sự tôn trọng và huy hoàng.

11 Ngươi cứ mặc sức trút đổ cơn giận của ngươi ra đi;

Hãy tìm kẻ kiêu ngạo và hạ nhục nó đi.

12 Hãy kiếm kẻ kiêu ngạo và hạ nó xuống;

Hãy giày đạp kẻ gian ác ngay tại chỗ của nó.

13 Hãy chôn vùi bọn chúng trong bụi đất;

Hãy nhốt chúng trong ngục thất dưới sâu.

14 Bấy giờ Ta sẽ nhìn nhận với ngươi rằng,

Chính tay phải của ngươi có thể giải cứu ngươi.

15 Bây giờ hãy xem con khủng long mà Ta dựng nên với ngươi;

Nó ăn cỏ như bò.

16 Hãy xem, sức mạnh của nó ở nơi lưng nó;

Sức lực của nó ở các bắp thịt bụng nó.

17 Nó ngay đuôi và đuôi cứng như cây bá hương;

Các gân đùi nó đan với nhau chắc nịch.

18 Các xương nó như các ống đồng;

Các chân nó như các thanh sắt.

19 Nó được xem như một tác phẩm độc đáo của Ðức Chúa Trời;

Chỉ Ðấng dựng nên nó mới có thể đến gần nó với thanh gươm của Ngài để trị nó.

20 Các núi đồi cung cấp thức ăn cho nó;

Ðó là nơi các dã thú nô đùa.

21 Nó nằm bên dưới các bụi sen,

Và ẩn mình trong đám sậy ở đầm lầy.

22 Các lá sen che mát nó;

Các cành liễu bên bờ suối bao quanh nó.

23 Nó không mảy may sợ hãi dù nước sông chảy cuồn cuộn;

Dù nước Sông Giô-đanh tràn đến miệng nó, nó vẫn thản nhiên.

24 Ai có thể bắt nó khi nó đang thức,

Hay có thể xỏ mũi nó rồi dẫn nó đi chăng?

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành