Khác biệt giữa các bản “Gióp : Chương 4”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
(Không hiển thị 8 phiên bản của cùng người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Bản Dịch Việt Ngữ==
 
==Bản Dịch Việt Ngữ==
  
1. Ê-li-pha, người Thê-man, đã đáp lại rằng: <br/>
+
1. Ê-li-pha, người Thê-man, đáp lại và nói: <br/>
  
 
2. Nếu có người nói với anh một lời phản biện, anh có phiền hay không? Nhưng ai có thể cầm giữ chính mình mà không nói? 3. Thật vậy, anh đã hướng dẫn nhiều người, và làm cho nhiều cánh tay yếu đuối trở nên mạnh mẽ. 4. Lời của anh đã nâng đỡ những người vấp ngã, anh đã làm vững mạnh những đầu gối yếu đuối. 5. Nhưng bây giờ, lúc chuyện đến với anh thì anh nản lòng, nó đụng đến anh thì anh kinh hãi. 6. Không phải sự tôn kính, tự tin, hy vọng, và chính trực là nhân cách của anh hay sao? <br/>
 
2. Nếu có người nói với anh một lời phản biện, anh có phiền hay không? Nhưng ai có thể cầm giữ chính mình mà không nói? 3. Thật vậy, anh đã hướng dẫn nhiều người, và làm cho nhiều cánh tay yếu đuối trở nên mạnh mẽ. 4. Lời của anh đã nâng đỡ những người vấp ngã, anh đã làm vững mạnh những đầu gối yếu đuối. 5. Nhưng bây giờ, lúc chuyện đến với anh thì anh nản lòng, nó đụng đến anh thì anh kinh hãi. 6. Không phải sự tôn kính, tự tin, hy vọng, và chính trực là nhân cách của anh hay sao? <br/>
  
7. Bây giờ, anh hãy suy nghĩ đi!  Có ai là người vô tội mà bị hủy diệt, hay là ở đâu mà một người công chính lại bị tiêu diệt? 8. Nhưng tôi thấy, những người nào cày sự gian ác, và gieo sự bất an, thì sẽ gặt như vậy. 9. Họ bị tiêu biến một cái hắt hơi của Ðức Chúa Trời, họ bị tiêu diệt chỉ vì một hơi thở giận dữ của Ngài. 10. Tiếng gầm của sư tử, tiếng rống của sư tử hung hăng, và những nanh của sư tử tơ đã bị bẻ gãy. 11. Con su tử già không còn, các sư tử con không thể bắt mồi, những sư tử cái bị tan lạc.
+
7. Bây giờ, anh hãy suy nghĩ!  Có ai là người vô tội mà bị hủy diệt, có nơi nào mà một người công chính lại bị tiêu diệt? 8. Nhưng tôi thấy, những người nào cày sự gian ác, và gieo sự bất an, thì sẽ gặt như vậy. 9. Họ bị tiêu biến bởi một cái hắt hơi của Ðức Chúa Trời, họ bị tiêu diệt vì một hơi thở giận dữ của Ngài. 10. Tiếng gầm của sư tử, tiếng rống của sư tử hung hăng, và những nanh của sư tử tơ đã bị bẻ gãy. 11. Con tử già không còn nữa, các sư tử con không thể bắt mồi, những sư tử cái đã bị tản lạc. <br/>
 +
 
 +
12. Có một lời âm thầm đến với tôi, tai tôi nghe một tiếng thì thầm. 13. Có những tư tưởng dằn vặt từ những khải tượng trong đêm, lúc giấc ngủ mê man đổ xuống trên nhiều người. 14. Sự kinh hãi xâm nhập tôi, sự run sợ làm tất cả xương tôi lay động. 15. Một thần linh đã đi ngang mặt tôi, khiến cho tóc trên thân thể của tôi dựng đứng. 16. Thần linh đứng yên, nhưng tôi không thể nhận ra hình dáng. Có một hình thể ở trước mắt tôi thật yên lặng, rồi tôi nghe một giọng nói: 17. “Người phàm có thể công chính hơn Ðức Chúa Trời sao? Loài người lại thanh sạch hơn Đấng Tạo Hóa của mình hay sao? 18. Hãy xem, Ngài không đặt sự tin cậy nơi những đầy tớ của Ngài, Ngài trách các thiên sứ của Ngài về những lầm lỗi. 19. Huống gì những kẻ sống trong những căn nhà bằng đất sét, là những người có nền tảng từ bụi đất, và bị chà đạp như mối mọt! 20. Một sớm một chiều họ bị nghiền nát thành từng mảnh, họ bị chết mất đời đời mà không ai biết. 21. Những việc xuất chúng của họ đã biến mất phải không, và họ chết mà không biết được sự khôn ngoan. <br/>
  
 
==Bản Dịch 1925==
 
==Bản Dịch 1925==

Bản hiện tại lúc 16:20, ngày 24 tháng 10 năm 2022

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Ê-li-pha, người Thê-man, đáp lại và nói:

2. Nếu có người nói với anh một lời phản biện, anh có phiền hay không? Nhưng ai có thể cầm giữ chính mình mà không nói? 3. Thật vậy, anh đã hướng dẫn nhiều người, và làm cho nhiều cánh tay yếu đuối trở nên mạnh mẽ. 4. Lời của anh đã nâng đỡ những người vấp ngã, anh đã làm vững mạnh những đầu gối yếu đuối. 5. Nhưng bây giờ, lúc chuyện đến với anh thì anh nản lòng, nó đụng đến anh thì anh kinh hãi. 6. Không phải sự tôn kính, tự tin, hy vọng, và chính trực là nhân cách của anh hay sao?

7. Bây giờ, anh hãy suy nghĩ! Có ai là người vô tội mà bị hủy diệt, có nơi nào mà một người công chính lại bị tiêu diệt? 8. Nhưng tôi thấy, những người nào cày sự gian ác, và gieo sự bất an, thì sẽ gặt như vậy. 9. Họ bị tiêu biến bởi một cái hắt hơi của Ðức Chúa Trời, họ bị tiêu diệt vì một hơi thở giận dữ của Ngài. 10. Tiếng gầm của sư tử, tiếng rống của sư tử hung hăng, và những nanh của sư tử tơ đã bị bẻ gãy. 11. Con sư tử già không còn nữa, các sư tử con không thể bắt mồi, và những sư tử cái đã bị tản lạc.

12. Có một lời âm thầm đến với tôi, tai tôi nghe một tiếng thì thầm. 13. Có những tư tưởng dằn vặt từ những khải tượng trong đêm, lúc giấc ngủ mê man đổ xuống trên nhiều người. 14. Sự kinh hãi xâm nhập tôi, sự run sợ làm tất cả xương tôi lay động. 15. Một thần linh đã đi ngang mặt tôi, khiến cho tóc trên thân thể của tôi dựng đứng. 16. Thần linh đứng yên, nhưng tôi không thể nhận ra hình dáng. Có một hình thể ở trước mắt tôi thật yên lặng, rồi tôi nghe một giọng nói: 17. “Người phàm có thể công chính hơn Ðức Chúa Trời sao? Loài người lại thanh sạch hơn Đấng Tạo Hóa của mình hay sao? 18. Hãy xem, Ngài không đặt sự tin cậy nơi những đầy tớ của Ngài, Ngài trách các thiên sứ của Ngài về những lầm lỗi. 19. Huống gì những kẻ sống trong những căn nhà bằng đất sét, là những người có nền tảng từ bụi đất, và bị chà đạp như mối mọt! 20. Một sớm một chiều họ bị nghiền nát thành từng mảnh, họ bị chết mất đời đời mà không ai biết. 21. Những việc xuất chúng của họ đã biến mất phải không, và họ chết mà không biết được sự khôn ngoan.

Bản Dịch 1925

1. Bấy giờ, Ê-li-pha, người Thê-man đáp lời mà rằng:
2. Nếu người ta thử nói với ông, ông sẽ mất lòng chăng? Nhưng ai cầm giữ mình không nói sao được?
3. Kìa, ông đã dạy dỗ nhiều người, Và làm cho tay yếu đuối ra mạnh mẽ;
4. Các lời nói ông đã đỡ kẻ xiêu tó lên, Và đầu gối lung lay, ông đã làm cho vững bền.
5. Nhưng bây giờ tai nạn xảy đến ông, ông lại giận; Nó lâm vào ông, thì ông bị rối lòng.
6. Ông kính sợ Đức Chúa Trời, ấy há chẳng phải nơi nương nhờ của ông? Tánh hạnh hoàn toàn của ông, há chẳng phải sự trông cậy của ông sao?
7. Ông hãy suy xét lại, nào bao giờ có kẻ vô tội bị hư mất? Đâu có người ngay thẳng lại bị trừ diệt?
8. Theo điều tôi đã thấy, ai cày sự gian ác, Và gieo điều khuấy rối, thì lại gặt lấy nó.
9. Bởi hơi thở Đức Chúa Trời, chúng bèn hư mất, Tại hơi xịt giận Ngài, họ bị tiêu hao đi.
10. Tiếng gầm của sư tử, và giọng sư tử hét đã êm lặng, Và nanh của các sư tử con bị gãy.
11. Sư tử mạnh bạo chết vì thiếu mồi, Và các sư tử con bị tản lạc.
12. Có một lời mật thấu đến tôi, Lỗ tai tôi văng vẳng nghe tiếng ấy,
13. Ban đêm đang khi loài người ngủ mê, Lòng tôi suy tưởng, bèn thấy dị tượng,
14. Sự kinh khủng sợ hãi xông hãm tôi, Khiến xương cốt tôi run rẩy.
15. Có một thần đi ngang qua trước mặt tôi; Các lông tóc của thịt tôi bèn xửng lên.
16. Thần đứng đó, tôi nhìn không biết mặt người; Có một hình dạng ở trước mặt tôi. Tôi nghe tiếng thầm thì nho nhỏ, mà rằng:
17. "Loài người hay chết, há công bình hơn Đức Chúa Trời ư? Loài người há được trong sạch hơn Đấng Tạo hóa mình sao?"
18. Kìa, Đức Chúa Trời không tin cậy các tôi tớ Ngài, Ngài thường trách sự điên dại của thiên sứ Ngài.
19. Phương chi những kẻ ở chòi đất sét được cất trên nền bụi cát, Bị chà nát như loài sâu mọt!
20. Giữa khoảng sáng đến chiều, chúng bị hư nát; Hằng chết luôn luôn, mà chẳng có ai lưu ý đến.
21. Dây chằng của chúng há chẳng bị dứt trong mình họ sao? Chúng thác, nào được khôn ngoan chi.

Bản Dịch 2011

Ê-li-pha Cho Rằng Gióp Ðã Phạm Tội

1 Bấy giờ Ê-li-pha người Tê-man lên tiếng:

2 Nếu ai nói với anh cảm nghĩ của mình, anh có giận không?

Nhưng ai có thể cứ im lặng mãi mà không lên tiếng?

3 Này, anh đã dạy bảo nhiều người;

Anh đã giúp cho những cánh tay yếu đuối trở nên mạnh mẽ.

4 Lời khuyên bảo của anh đã nâng đỡ những người bị vấp ngã;

Anh đã làm cho những đầu gối lỏng lẻo được vững vàng.

5 Nhưng bây giờ thảm cảnh đến với anh, anh đâm ra thất chí;

Nó đụng đến anh, anh kinh hãi bàng hoàng.

6 Chẳng lẽ lòng kính sợ Chúa của anh không cho anh ít tự tin,

Ðức liêm chính của anh không cho anh chút hy vọng gì sao?

7 Xin anh nhớ lại xem, có bao giờ người vô tội mà bị diệt mất chăng?

Có nơi nào người ngay thẳng lại bị tiêu vong chăng?

8 Nhưng điều tôi thấy là: ai cày để trồng tội ác,

Và ai gieo rắc rối phiền muộn, ắt sẽ gặt những thứ ấy.

9 Chỉ một cái hắt hơi của Ðức Chúa Trời, chúng liền chết mất,

Chỉ một cái nhảy mũi của Ngài, chúng bị thiêu hủy tức thì.

10 Ðâu còn tiếng gầm của sư tử, tiếng rống của sư tử hung tàn,

Các răng nhọn của sư tử tơ đã bị bẻ gãy cả rồi.

11 Con sư tử chúa đàn cũng phải chết vì không mồi,

Ðàn con nhỏ của sư tử cái ắt phải bị tan lạc.

12 Bây giờ có một lời đã lặng lẽ đến với tôi,

Tai tôi đã nghe tiếng của nó thì thầm.

13 Giữa các tư tưởng xuất hiện qua các khải tượng trong đêm,

Khi giấc ngủ say chụp xuống trên những người phàm.

14 Một cơn sợ hãi đã đến với tôi, tôi run lên cầm cập;

Tất cả các xương tôi đều lẩy bẩy rụng rời.

15 Một thần linh bay lướt qua mặt tôi,

Mình tôi nổi gai ốc, và lông tóc tôi dựng đứng.

16 Vị thần ấy đứng yên ở đó,

Nhưng tôi không thể nhận ra hình dáng của vị thần.

Có một hình dạng ở trước mắt tôi;

Hình dạng ấy cứ đứng yên ở đó, rồi tôi nghe tiếng nói:

17 “Người phàm có thể công chính hơn Ðức Chúa Trời chăng?

Loài người há trong sạch hơn Ðấng Tạo Hóa của mình sao?

18 Ngay cả các tôi tớ của Ngài mà Ngài còn chưa tin cậy;

Các thiên sứ của Ngài mà Ngài còn bắt lỗi,

19 Huống chi những kẻ sống trong căn nhà bằng đất sét, với nền móng bằng bụi đất,

Nó có thể bị nghiền nát như người ta bóp nát một con bướm đêm.

20 Sáng chúng còn đó, chiều chưa tàn chúng đã bị diệt mất rồi;

Chúng đã chết mất vĩnh viễn, và không ai quan tâm đến chúng nữa.

21 Dây căng lều của chúng đã bị nhổ theo chúng cả rồi sao?

Chúng chết mà không biết khôn ngoan nhận thức.”

Tài Liệu