Gióp : Chương 38

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Sau đó, từ giữa trận cuồng phong, Đức Chúa Trời phán cùng Gióp, Ngài nói:

2. Kẻ nầy là ai mà dám dùng những lời thiếu hiểu biết làm lu mờ ý định của Ta?

3. Bây giờ, hãy thắt đai của ngươi giống như một dũng sĩ, rồi Ta sẽ hỏi ngươi, và ngươi sẽ trả lời cho Ta.

4. Khi Ta đặt những nền móng của trái đất thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi hiểu, hãy trả lời cho Ta.

5. Chắc ngươi biết ai đã ấn định kích thước của trái đất, và ai là người căng dây đo trên nó?

6. Những nền móng của nó đã được gắn chặt vào cái gì, hay là ai đã đặt viên đá góc của nó?

7. Khi nào các sao mai cùng nhau ca hát, và các con trai của Đức Chúa Trời cất tiếng hoan ca?

8. Ai đã dùng các cửa để ngăn biển khi nước tuôn trào từ vực sâu?

9. Khi nào Ta đã dùng những đám mây làm trang phục cho nó, và lấy sự tối tăm mịt mùng làm khăn quàng cho nó?

10. Ta đã định ranh giới cho nó, đặt những cánh cửa và then cài vào lúc nào?

11. Ta đã phán: "Ngươi chỉ có thể đến đây, không được đi xa hơn nữa! Những lượn sóng ngạo nghễ phải dừng lại tại đây” vào lúc nào?

12. Trong cuộc đời của ngươi, có khi nào ngươi ra lệnh cho buổi sáng, hay là chỉ định vị trí cho hừng đông,

13. Để nó nắm chặt những nơi tận cùng của trái đất, rồi giũ những kẻ ác ra khỏi đó hay không?

14. Nó bị biến dạng như đất sét dưới cái ấn, rồi chúng lộ ra bên ngoài như y phục.

15. Ánh sáng đã bị tước mất khỏi những kẻ ác, và cánh tay giơ cao đã bị bẻ gãy.

16. Có bao giờ ngươi đến tận nguồn của biển, hay đã tìm tòi, rồi bước đi trên những vực sâu?

17. Ngươi có bao giờ thấy các cổng của sự chết, hay nhìn thấy những cánh cửa với bóng dáng của tử thần hay không?

18. Thậm chí, ngươi có biết trái đất rộng bao nhiêu hay không? Nếu ngươi biết tất cả những điều đó, hãy nói đi.

19. Con đường nào dẫn đến nơi ánh sáng cư trú? Chỗ của tối tăm cư ngụ là tại nơi nào?

20. Để ngươi có thể dẫn nó về ranh giới của nó, bởi vì ngươi biết đường về nhà của nó.

21. Ngươi biết tất cả phải không? - Bởi vì ngươi đã được sinh ra vào lúc đó, và năm tháng của đời ngươi thật quá nhiều!

22. Ngươi đã vào chỗ chứa tuyết, hay đã thấy chỗ chứa mưa đá,

23. Mà Ta đã để dành cho thời hoạn nạn, cho lúc chiến tranh và giặc giã hay không?

24. Ánh sáng bị phân tán, gió đông tản mác khắp trên đất bằng cách nào?

25. Ai đã vạch luồng cho nước chảy, và rẻ lối cho sấm chớp?

26. Đem mưa đến vùng đất không có người, tại nơi hoang vu không có người.

27. Để nhuần tưới vùng đất hoang vắng và điêu tàn, khiến chồi đâm ra, và mầm non mọc lên.

28. Mưa có cha không? Ai sinh ra những giọt sương?

29. Băng ra từ dạ của ai? Ai sinh ra sương tuyết trên trời?

30. Nước bị cứng như đá, mặt vực sâu bị giữ chặt lại.

31. Ngươi có thể buộc chòm sao Thất Tinh lại, hay mở xiềng cho sao Thiên Lang hay không?

32. Ngươi có thể dẫn các sao Hoàng Đạo ra đúng mùa, và dắt sao Đại Hùng cùng với các con của nó hay không?

33. Ngươi có biết những quy luật của các tinh tú trên trời, hay ngươi có thể sắp đặt ảnh hưởng của chúng trên trái đất hay không?

34. Ngươi có thể cất tiếng gọi mây để chúng đổ nước xuống, phủ trùm ngươi chăng?

35. Ngươi có thể truyền lệnh cho sấm chớp ra đi, và chúng nói với ngươi rằng: Chúng tôi sẵn sàng.

36. Ai đã đặt sự khôn ngoan vào tấm lòng? Ai đã ban sự hiểu biết cho tâm trí?

37. Ai có đủ khôn ngoan để đếm những đám mây? Ai có thể rót những bình ở trên trời.

38. Bụi đất dồn lại thành những đống cứng ngắc, và đất cục kết dính với nhau vào lúc nào?

39. Ngươi có săn mồi cho sư tử, và làm thỏa mãn khẩu vị của sư tử con hay không?

40. Lúc nào chúng ẩn trong hang, hay khi nào chúng rình rập trong bụi rậm?

41. Ai đã cung cấp thức ăn cho quạ vào lúc chúng lang thang không có thức ăn, và đàn quạ con kêu cầu cùng Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch 1925

1. Bấy giờ, từ giữa cơn gió trốt, Đức Chúa Trời đáp cùng Gióp rằng:
2. Kẻ nầy là ai dám dùng các lời không tri thức, Mà làm cho mờ ám các mưu định ta?
3. Khá thắt lưng người như kẻ dõng sĩ; Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi sẽ chỉ dạy cho ta!
4. Khi ta đặt nền trái đất, thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng, hãy tỏ bày đi.
5. Ai đã định độ lượng nó, Và giăng dây mực trên nó, ngươi có biết chăng?
6. Nền nó đặt trên chi? Ai có trồng hòn đá góc của nó?
7. Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau, Và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng.
8. Vả lại, khi biển bể bờ và cất ra khỏi lòng đất, Ai đã lấy các cửa mà ngăn đóng nó lại?
9. Khi ấy ta ban cho nó mây làm áo xống, Lấy tăm tối làm khăn vấn của nó;
10. Ta định giới hạn cho nó, Đặt then chốt và cửa của nó,
11. Mà rằng: Mầy đến đây, chớ không đi xa nữa, Các lượn sóng kiêu ngạo mầy phải dừng lại tại đây!
12. Từ khi ngươi sanh, ngươi há có sai khiến buổi sáng, Và phân định chỗ cho hừng đông,
13. Để nó chiếu đến bốn bề trái đất, Và đuổi rảy kẻ gian ác khỏi nó chăng?
14. Trái đất biến hình như đất sét dưới dấu ấn, Và mọi vật hiện ra trau giồi như bằng áo.
15. Sự sáng đã cất khỏi kẻ ác, Cánh tay chúng nó giơ lên, đã bị gãy rồi.
16. Chớ thì ngươi có thấu đến nguồn của biển sao? Há có bước dưới đáy của vực sâu chăng?
17. Cửa âm phủ há có bày ra trước mặt ngươi chớ? Có thấy các cửa của bóng sự chết chăng?
18. Lằn mắt ngươi có thấu đến nơi khoan khoát mênh mông của đất chăng? Nếu ngươi biết các điều đó, hãy nói đi.
19. Con đường dẫn đến nơi ở của ánh sáng là đâu? Còn nơi của tối tăm thì ở đâu?
20. Chớ thì ngươi có thế dẫn nó lại vào địa giới nó sao? Có biết các đường lối của nhà nó ở chăng?
21. Không sai, người biết mà! Vì ngươi đã sanh trước khi ấy, Số ngày ngươi lấy làm nhiều thay
22. Ngươi có vào các kho tuyết chăng? Có thấy nơi chứa mưa đá,
23. Mà ta đã để dành cho thì hoạn nạn, Cho ngày chiến trận và giặc giã chăng?
24. Ánh sáng phân ra bởi đường nào, Và gió đông theo lối nào mà thổi ra trên đất?
25. Ai đào kinh cho nước mưa chảy, Phóng đường cho chớp nhoáng của sấm sét,
26. Để mưa xuống đất bỏ hoang, Và trên đồng vắng không có người ở;
27. Đặng tưới đất hoang vu, mong quạnh, Và làm cho các chồi cây cỏ mọc lên?
28. Mưa có cha chăng? Ai sanh các giọt sương ra?
29. Nước đá ra bởi lòng của ai? Ai đẻ ra sương móc của trời?
30. Nước đông lại như đá, rồi ẩn bí, Và mặt vực sâu trở thành cứng.
31. Ngươi có thế riết các dây chằng Sao rua lại, Và tách các xiềng Sao cầy ra chăng?
32. Ngươi có thế làm cho các cung Huỳnh đạo ra theo thì, Và dẫn đường cho Bắc đẩu với các sao theo nó chăng?
33. Ngươi có biết luật của các từng trời sao? Có thể lập chủ quyền nó dưới đất chăng?
34. Ngươi có thế cất tiếng mình la lên cùng mây, Khiến cho mưa tuôn xuống thân ngươi chăng?
35. Ngươi có thế thả chớp nhoáng ra, Để nó đi, và đáp với ngươi rằng: Thưa, chúng tôi đây?
36. Ai có đặt khôn ngoan trong lòng, Và ban sự thông sáng cho trí não?
37. Ai nhờ sự khôn ngoan mà đếm được các mây? Khi bụi đất chảy như loài kim tan ra,
38. Và các cục đất dính lại nhau, Ai nghiêng đổ những bình nước của các từng trời?

Bản Dịch 2011

CHÚA Trả Lời Gióp

1 Bấy giờ từ trong trận cuồng phong CHÚA đáp lời Gióp;

Ngài phán:

2 Kẻ này là ai mà dám dùng những lời thiếu hiểu biết

Làm lu mờ ý định của Ta?

3 Hãy thắt lưng ngươi cho chặt như một dũng sĩ;

Vì Ta sẽ hỏi ngươi, và ngươi hãy trả lời Ta.

4 Ngươi ở đâu khi Ta đặt nền trái đất?

Hãy nói cho Ta nghe, ngươi hiểu biết được gì?

5 Ai đã định kích thước của nó, ngươi có biết không?

Hay ai đã giăng thước dây ra đo nó?

6 Nền của nó được đặt trên chi?

Ai đã đặt viên đá góc làm chuẩn cho nó?

7 Khi nào các sao mai cùng nhau ca hát?

Khi nào tất cả các con của Ðức Chúa Trời cùng trỗi tiếng vui mừng?

8 Ai đóng các cửa đại dương để giữ nước lại,

Khi nước cuồn cuộn từ trong lòng biển trào ra,

9 Khi Ta lấy mây trời làm y phục cho nó,

Và lấy tối tăm mù mịt làm khăn quấn quanh nó,

10 Khi Ta định giới hạn cho nó,

Gài các then và khóa các cửa của nó;

11 Bấy giờ Ta phán, “Ngươi chỉ được đến đây, chứ không được tiến xa hơn nữa;

Các đợt sóng ngạo nghễ của ngươi phải dừng lại ở đây”?

12 Từ khi chào đời ngươi có bao giờ ra lịnh cho buổi sáng,

Và định nơi nào cho mặt trời sẽ tỏa ánh bình minh,

13 Ðể nó tỏa sáng khắp bốn phương trên đất,

Và giũ sạch bọn gian ác khỏi mặt đất chăng?

14 Trái đất biến dạng như đất sét bị in hằn dưới ấn;

Muôn vật lộ ra rực rỡ như chiếc áo đẹp nhiều màu.

15 Hừng đông đến xua tan tia sáng của phường gian ác,

Ðể cánh tay giơ cao của kẻ bạo ngược bị gãy đi.

16 Có khi nào ngươi đã vào tận các nguồn của biển cả,

Hoặc bước đi trong các đáy của vực sâu?

17 Cửa của tử thần có bao giờ lộ ra cho ngươi thấy?

Cổng của sự chết ngươi đã có dịp nhìn thấy chưa?

18 Ngươi có biết mặt đất rộng đến mức nào không?

Nếu ngươi biết tất cả những điều ấy, hãy nói cho Ta nghe đi.

19 Con đường nào dẫn đến nơi ánh sáng ở?

Còn tối tăm ngụ tại nơi nào?

20 Ngươi có thể dẫn chúng về nơi chúng ở,

Ngươi có biết đường nào đưa về nhà chúng hay chăng?

21 Dĩ nhiên là ngươi biết tất cả những điều ấy rồi phải không?

Bởi vì ngươi đã sinh ra trước chúng kia mà!

Và những ngày của đời ngươi nhiều vô kể phải không?

22 Có bao giờ ngươi đã vào các kho chứa tuyết?

Hay đã khi nào ngươi thấy các kho chứa mưa đá?

23 Ngươi có biết đó là những thứ Ta để dành cho kỳ hoạn nạn,

Cho ngày chiến trận và giặc giã chăng?

24 Bằng đường nào ánh sáng tỏa ra tứ phía?

Bởi cách nào gió đông thổi qua khắp đất?

25 Ai làm ra sông rạch cho nước mưa tuôn chảy?

Ai vạch đường cho sấm sét trên không?

26 Ai làm mưa xuống miền không người ở,

Xuống đồng hoang không một bóng người,

27 Làm nơi vốn khô khan và hoang vắng được đẫm ướt,

Khiến cỏ non từ dưới đất mọc lên?

28 Mưa có cha không?

Ai sinh ra các giọt sương?

29 Băng giá ra từ dạ của ai?

Sương muối trên trời rơi xuống do ai sinh đẻ?

30 Lý do nào nước đã đông lại rắn như đá?

Tại sao mặt nước của biển sâu đông lại thành băng?

31 Ngươi có thể trói chòm sao Thất Tinh lại chăng?

Hay có thể mở dây trói cho chòm sao Thiên Lang chăng?

32 Ngươi có thể làm cho mỗi tinh tú hiện ra đúng mùa của nó chăng?

Ngươi có thể hướng dẫn sao Bắc Ðẩu với các con của nó sao?

33 Ngươi có biết các quy luật của các tinh tú trên trời cao chăng?

Ngươi có thể lập quyền bính của trời cao trên đất chăng?

34 Ngươi có thể cất tiếng truyền lịnh cho mây,

Ðể chúng đổ mưa xuống phủ ngươi ướt đẫm chăng?

35 Ngươi có thể sai chớp nhoáng để chúng ra đi,

Và nói với ngươi rằng, “Có chúng tôi đây” chăng?

36 Ai đã phú cho đầu óc sự khôn ngoan,

Và ban cho lòng dạ sự thông sáng?

37 Ai tài giỏi đủ để có thể đếm hết các đám mây?

Ai có thể làm nghiêng các vò trên trời để đổ nước ra,

38 Khiến bụi đất dồn lại thành những đống cứng ngắc,

Và làm các cục đất sét dính chặt với nhau?

39 Có phải ngươi săn mồi giùm cho sư tử cái?

Khiến bầy sư tử con được no bụng đói cồn cào.

40 Ngươi có biết lúc nào chúng sẽ nằm nghỉ trong hang,

Hay khi nào chúng sẽ rình mồi trong bụi rậm?

41 Ai cung cấp thức ăn cho quạ khi đàn quạ con đói bụng kêu xin Ðức Chúa Trời,

Trong khi quạ mẹ đi tìm khắp nơi mà vẫn không kiếm ra được thức ăn?

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành