Gióp : Chương 37

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 01:46, ngày 6 tháng 2 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Update Ban Dich 2011)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Thật vậy, điều này làm cho trái tim của tôi run sợ như muốn nhảy ra khỏi chỗ của nó.

2. Hãy chú ý lắng nghe tiếng của Ngài, vang ra như sấm động, cùng âm thanh rền vang phát ra từ miệng của Ngài.

3. Ngài thả chớp ra dưới bầu trời, rồi sai nó đến những nơi tận cùng của trái đất.

4. Theo sau nó, có tiếng ầm ầm, tức là tiếng sấm rền uy nghi của Ngài - Ngài không kiềm chế để tiếng của Ngài được lắng nghe.

5. Đức Chúa Trời phát ra tiếng sấm rền vang thật là diệu kỳ. Ngài thực hiện những việc lớn lao mà chúng ta không thể thấu hiểu.

6. Ngài phán với tuyết: Hãy rơi nhè nhẹ xuống đất! Ngài cũng truyền cho mưa: Hãy tuôn mưa xuống thật dầm dề!

7. Ngài niêm phong bàn tay của mọi người, để tất cả loài người có thể nhận biết công việc của Ngài.

8. Thú rừng rút vào hang, nằm yên trong hang động.

9. Gió lốc từ phương nam kéo tới, gió lạnh từ phương bắc tràn về.

10. Hơi thở của Đức Chúa Trời khiến nước thành đá, những vùng nước mênh mông bị đóng băng.

11. Ngài ngưng tụ hơi nước trong những đám mây, rồi Ngài phân tán những đám mây để tỏa sáng.

12. Ngài khuấy động để chúng xoay chiều theo sự hướng dẫn của Ngài, và theo sự hướng dẫn của Ngài chúng có thể thực hiện bất kỳ việc gì Ngài truyền cho chúng trên khắp cả mặt đất.

13. Bất kể là Ngài sai chúng đến để trừng phạt, để nhuần tưới mặt đất, hay để bày tỏ tình thương.

14. Thưa ông Gióp! Hãy lắng nghe điều nầy. Hãy đứng yên và suy gẫm những công việc diệu kỳ của Đức Chúa Trời.

15. Ông có biết cách nào Ðức Chúa Trời truyền cho ánh sáng làm tỏa sáng những đám mây của Ngài hay không?

16. Ông có biết làm thế nào những đám mây giữ được cân bằng hay không? Thật là những công việc diệu kỳ của Đấng toàn tri.

17. Ông có biết tại sao trang phục bị nóng lên khi Ngài lấy gió nồm làm cho yên tịnh mặt đất hay không?

18. Có phải ông đã cùng với Ngài trải bầu trời ra thật kiên định giống như một tấm gương đúc bằng kim loại hay không?

19. Xin hãy dạy cho chúng tôi biết phải thưa với Ngài như thế nào, bởi vì chúng tôi tăm tối không biết chuẩn bị nói điều gì.

20. Có nên thưa với Ngài rằng tôi sẽ phát biểu hay không? Thật vậy, nếu có một người nào dám nói, người đó sẽ bị nuốt gọn.

21. Cho đến bây giờ không ai dám nhìn vào vầng sáng khi nó chói lòa trên bầu trời vào lúc gió thổi sạch mây.

22. Từ phương bắc, ánh quang rực rỡ của Ngài xuất hiện; sự oai nghi và tôn kính vây quanh Đức Chúa Trời.

23. Ðối với Ðấng Toàn Năng, chúng ta không thể tìm được Ngài. Quyền năng và sự công chính của Ngài thật là siêu việt, công lý của Ngài thật dồi dào, và Ngài không hề áp bức.

24. Do đó loài người tôn kính Ngài, và Ngài không quan tâm đến kẻ nào trong lòng cho mình là khôn ngoan.

Bản Dịch 1925

1. Phải, trái tim tôi run sợ vì sự đó, Nó nhảy động dời khỏi chỗ nó.
2. Khá nghe, khá nghe giọng vang dầy của tiếng Ngài, Và tiếng ầm ầm ra khỏi miệng Ngài!
3. Ngài khiến nó dội dưới các từng trời, Và chớp nhoáng Ngài chiếu đến cùng trái đất.
4. Kế liền có tiếng ầm ầm, Ngài phát tiếng oai nghi và sấm rền ra, Và khi nổi tiếng Ngài lên, thì không cầm giữ chớp nhoáng lại.
5. Đức Chúa Trời phát tiếng và sấm rền ra lạ kỳ; Ngài làm những công việc lớn lao mà chúng ta hiểu không nổi?
6. Vì Ngài phán với tuyết rằng: Hãy sa xuống đất! Và cũng phán vậy cho trận mưa mây và mưa lớn.
7. Ngài niêm phong tay của mọi người, Để mọi người Ngài đã dựng nên biết được công việc của Ngài.
8. Khi ấy các thú vật rừng rút trong hang nó, Và ở trong hầm của chúng nó.
9. Từ các lầu các phương nam bão tuôn tới, Và gió bắc dẫn lạnh lẽo đến.
10. Nước đá thành ra bởi hơi thở của Đức Chúa Trời; Bề rộng của nước đông đặc lại.
11. Ngài chứa nước trong mây, Và giăng ra các mây chớp nhoáng của Ngài;
12. Nhờ Ngài dẫn dắt, nó bay vận khắp tứ phương, Đặng làm xong công việc mà Ngài phán biểu nó làm trên khắp trái đất.
13. Ngài sai mây hoặc để giáng họa, hoặc để tưới đất, Hoặc để làm ơn cho loài người.
14. Hỡi Gióp, hãy nghe lời nầy, Khá đứng yên, suy nghĩ về các việc diệu kỳ của Đức Chúa Trời.
15. Ông có biết cách nào Đức Chúa Trời sắp đặt các việc ấy chăng? Cách nào Ngài chiếu lòa chớp nhoáng của mây Ngài chăng?
16. Ông có biết mây cân bình sao chăng? Có hiểu công việc diệu kỳ của Đấng có trí huệ trọn vẹn sao chăng?
17. Có biết cớ sao quần áo ông nóng, Khi Ngài lấy gió nam mà làm cho trái đất được an tịnh?
18. Ông có thế trải bầu trời ra với Đức Chúa Trời chăng? Nó vốn vững chắc như một tấm kính đúc.
19. Hãy dạy cho chúng tôi biết điều chúng tôi phải thưa cùng Ngài; Vì tại sự dốt nát, chúng tôi chẳng biết bày lời gì với Ngài.
20. Người ta há sẽ thuật với Đức Chúa Trời rằng tôi muốn thưa với Ngài sao? Nếu ai nói với Ngài, quả hẳn sẽ bị nuốt đi.
21. Bây giờ, người ta không thấy sự sáng chói lòa, nó đã ẩn trong mây; Nhưng gió thổi qua xô mây đi và trời trong trẻo lại.
22. Ráng vàng từ phương Bắc đến; Nơi Đức Chúa Trời có oai nghiêm đáng sợ thay!
23. Luận về Đấng Toàn năng, ta không tìm thấy đến Ngài được: Ngài vốn rất quyền năng, rất chánh trực và công bình cực điểm, không hề hà hiếp ai.
24. Bởi cớ ấy nên loài người kính sợ Ngài; Ngài không đoái đến kẻ nào tưởng mình có lòng khôn ngoan.

Bản Dịch 2011

Ê-li-hu Cao Rao Sự Uy Nghi của Ðức Chúa Trời

1 Phải, nghĩ đến đó tim tôi run lên cầm cập;

Nó đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tôi.

2 Hãy nghe kỹ tiếng Ngài gầm thét;

Âm thanh vang rền thoát ra từ miệng Ngài.

3 Tiếng Ngài làm rúng động khắp bầu trời;

Chớp nhoáng của Ngài lóe ra đến tận cùng trái đất.

4 Tiếp theo chớp là sấm nổ long trời lở đất;

Tiếng sấm uy nghi của Ngài vang dội khắp gầm trời;

Ngài không kiềm hãm tia sét khi tiếng Ngài phát ra.

5 Tiếng Ðức Chúa Trời rất diệu kỳ qua tiếng sấm vang rền;

Ngài làm các việc lớn lao chúng ta không thể nào hiểu thấu.

6 Ngài phán với tuyết, “Hãy rơi nhẹ xuống đất,”

Ngài nói với mưa rào, “Hãy sa xuống lất phất,” và bảo với mưa to, “Hãy đổ xuống ào ào.”

7 Người ta bị trói tay và không thể làm việc ngoài trời được nữa;

Ðể mọi người có cơ hội nhận biết công việc của Ngài.

8 Các thú rừng phải rút vào hang để trú ẩn;

Chúng phải ở trong hang chờ đến lúc tạnh mưa.

9 Từ phương nam bão ùn ùn thổi đến;

Gió từ phương bắc thổi về mang hơi lạnh thấu xương.

10 Hơi thở Ðức Chúa Trời biến nước thành nước đá;

Cả mặt biển mênh mông đóng thành băng đá dễ dàng.

11 Ngài chứa nước trong các đám mây đen kịt;

Ngài giăng mây khắp trời và khiến chớp từ trong đó lóe ra.

12 Mây bay lòng vòng khắp đất theo sự hướng dẫn của Ngài;

Chúng sẽ làm bất cứ điều gì Ngài truyền trên khắp mặt đất.

13 Ngài sai mây đi, khi thì để sửa phạt,

Khi thì để tưới nhuần mặt đất, khi thì để bày tỏ tình thương.

14 Thưa ông Gióp, xin ông lắng nghe điều này:

Xin ông đứng lại và ngẫm nghĩ về các công việc diệu kỳ của Ðức Chúa Trời một lát.

15 Ông có biết cách nào Ðức Chúa Trời phân bố các mệnh lệnh cho chúng không?

Ông có biết cách nào Ngài khiến chớp nhoáng lóe lên trong các đám mây của Ngài chăng?

16 Ông có biết tại sao mây có thể trôi lơ lửng giữa bầu trời chăng?

Ông có thể hiểu được các công việc diệu kỳ của Ðấng có tri thức hoàn toàn chăng?

17 Ông có biết tại sao áo quần ông nóng bức,

Khi Ngài lấy gió nồm làm yên tịnh mặt đất chăng?

18 Ông có thể phụ với Ðức Chúa Trời giăng bầu trời ra,

Như một tấm gương đúc cứng cáp lớn lao vô tận chăng?

19 Ông dạy cho chúng tôi biết phải thưa với Ngài như thế nào đi;

Chúng tôi chẳng kiếm được lời nào, vì vẫn còn tối tăm mù tịt.

20 Có ai thưa với Ngài rằng tôi muốn phát biểu chăng?

Có ai muốn cho mình bị nuốt mất chăng?

21 Không ai có thể nhìn thẳng vào mặt trời đúng ngọ,

Vì ánh sáng của nó quá chói chang khi mây đã bị gió thổi đi.

22 Từ phương bắc vẻ huy hoàng của Ngài xuất hiện;

Ðức Chúa Trời mặc lấy vẻ uy nghi đáng sợ.

23 Ðối với Ðấng Toàn Năng chúng ta không thể tìm được Ngài;

Ngài là Ðấng quyền năng cao cả và rất mực công bình,

Ðức công chính của Ngài thật không sao kể xiết,

Ngài không bao giờ hà hiếp người nào.

24 Vì thế người ta sợ Ngài,

Ngài chẳng coi những kẻ tự cho mình là khôn ngoan ra gì.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành