Gióp : Chương 3

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Sau việc nầy, Gióp mở miệng nguyền rủa ngày sinh của mình. 2. Gióp nói rằng:

3. Nguyện ngày mà tôi đã được sinh ra, và đêm đã loan báo "Một bé trai được thụ thai", bị hư mất đi. 4. Nguyện ngày đó trở thành tối tăm, nguyện Ðức Chúa Trời trên cao không đoái đến nó, nguyện ánh sáng cũng không tỏa rạng trên nó. 5. Nguyện nó thuộc về sự tối tăm, nguyện bóng mây của sự chết che phủ nó, nguyện sự đen tối giữa ban ngày làm nó kinh khiếp. 6. Nguyện sự tối tăm mịt mùng vây chặt đêm đó, nguyện nó không được kể vào những ngày trong năm, nguyện nó không được tính trong số các tháng.

7. Ôi! Ước gì đêm đó bị son sẻ, và không hề có tiếng reo vui về nó. 8. Nguyện những người chuyên nguyền rủa, nguyền rủa ngày đó - tức là những người sẵn sàng chọc tức cả Lê-vi-a-than. 9. Nguyện các vì sao, chiếu lúc bình minh, vẫn còn tối mãi, nguyện cho nó mong chờ ánh sáng nhưng không thấy ánh bình minh. 10. Bởi vì nó đã không đóng các cửa tử cung, cũng không che giấu sự đau đớn khỏi mắt tôi.

11. Tại sao tôi không chết khi vừa ra khỏi dạ, không tắt hơi khi mới lọt lòng? 12. Thì đâu cần những đầu gối để nâng đỡ tôi, và ngực để cho tôi bú? 13. Nếu không, giờ đây tôi đã nằm an tịnh, đã được yên giấc, và được nghỉ ngơi, 14. cùng với các vua và những người mưu lược ở trên đất, là những người đã xây dựng đền đài cho mình mà nay đã bị đổ nát; 15. hay là với những người quyền quý có nhiều vàng, là những người mà nhà của họ đầy bạc.

16. Hoặc tại sao tôi không được chôn như một đứa bé bị sảo thai, hay như một trẻ sơ sinh chưa hề thấy ánh sáng? 17. Bởi vì tại nơi đó kẻ ác không còn quấy phá, tại nơi đó người kiệt sức được nghỉ ngơi, 18. các tù nhân cùng nhau an nghỉ, không còn nghe tiếng của những kẻ áp bức. 19. Người sang và kẻ hèn đều ở đó, và kẻ nô lệ được tự do khỏi chủ của mình.

20. Tại sao lại đem sự sáng cho kẻ bị khổ đau, và ban sự sống cho người có lòng cay đắng? 21. - là những người mong chờ sự chết mà nó không đến, họ tìm kiếm nó còn hơn là tìm châu báu. 22. Họ vui mừng, hớn hở, và sung sướng khi tìm được mộ phần.

23. Là một người mà hướng đi bị che khuất, là người bị Đức Chúa Trời dựng rào cản, 24. cho nên thức ăn của tôi là tiếng thở dài, và lời thở than của tôi tuôn trào như nước. 25. Bởi vì những gì tôi lo sợ đã xảy ra cho tôi, và những gì tôi kinh hãi đã xảy đến cho tôi. 26. Tôi không được an ổn, không được bình tịnh, không được an nghỉ, bởi vì sự rối ren phiền muộn kéo đến.

Bản Dịch 1925

1. Sau việc ấy, Gióp mở miệng rủa ngày sanh mình.
2. Gióp bèn cất tiếng nói rằng:
3. Ngày ta đã sanh ra, khá hư mất đi; Còn đêm đã nói rằng: Có được thai dựng một con trai, hãy tiêu diệt đi!
4. Nguyện ngày ấy bị ra tăm tối! Nguyện Đức Chúa Trời từ trên cao chớ thèm kể đến, Và ánh sáng đừng chiếu trên nó!
5. Chớ gì tối tăm và bóng sự chết nhìn nhận nó, Áng mây kéo phủ trên nó, Và nhựt thực làm cho nó kinh khiếp.
6. Nguyện sự tối tăm mịt mịt hãm lấy đêm ấy; Chớ cho nó đồng lạc với các ngày của năm; Đừng kể nó vào số của các tháng!
7. Phải, nguyện cho đêm ấy bị son sẻ; Tiếng vui cười chớ vang ra trong khoảng nó!
8. Ai hay rủa sả ngày, và có tài chọc Lê-vi-a-than dậy, Hãy rủa sả nó!
9. Nguyện sao chạng vạng đêm ấy phải tối tăm; Nó mong ánh sáng, mà ánh sáng lại chẳng có, Chớ cho nó thấy rạng đông mở ra!
10. Bởi vì đêm ấy không bế cửa lòng hoài thai ta, Chẳng có giấu sự đau đớn khỏi mắt ta.
11. Nhân sao tôi chẳng chết từ trong tử cung? Nhân sao không tắt hơi khi lọt lòng mẹ.?
12. Cớ sao hai đầu gối đỡ lấy tôi, Và vú để cho tôi bú?
13. Bằng chẳng vậy, bây giờ ắt tôi đã nằm an tịnh, Được ngủ và nghỉ ngơi
14. Cùng các vua và mưu sĩ của thế gian, Đã cất mình những lăng tẩm;
15. Hoặc với các quan trưởng có vàng, Và chất bạc đầy cung điện mình.
16. Hoặc tôi chẳng hề có, như một thai sảo biệt tăm, Giống các con trẻ không thấy ánh sáng.
17. Ở đó kẻ hung ác thôi rày rạc, Và các người mỏn sức được an nghỉ;
18. Ở đó những kẻ bị tù đồng nhau được bình tịnh, Không còn nghe tiếng của kẻ hà hiếp nữa.
19. Tại nơi ấy nhỏ và lớn đều ở cùng nhau, Và kẻ tôi mọi được phóng khỏi ách chủ mình.
20. Cớ sao ban ánh sáng cho kẻ hoạn nạn, Và sanh mạng cho kẻ có lòng đầy đắng cay?
21. Người như thế mong chết, mà lại không được chết; Cầu thác hơn là tìm kiếm bửu vật giấu kín;
22. Khi người ấy tìm được mồ mả, Thì vui vẻ và nức lòng mừng rỡ thay,
23. Người nào không biết đường mình phải theo, Và bị Đức Chúa Trời vây bọc bốn bên, sao lại được sự sống?
24. Vì trước khi ăn, tôi đã than siếc, Tiếng kêu vang tôi tuôn tôi như nước.
25. Vì việc tôi sợ hãi đã thấu đến tôi; Điều tôi kinh khủng lại xảy ra cho tôi.
26. Tôi chẳng được an lạc, chẳng được bình tịnh, chẳng được an nghỉ; Song nỗi rối loạn đã áp đến!

Bản Dịch 2011

Gióp Nguyền Rủa Ngày Sinh của Ông

1 Sau đó Gióp mở miệng và nguyền rủa ngày sinh của ông. 2 Gióp nói:

3 Ước chi ngày tôi sinh ra biến mất;

Ước chi đêm người ta nói “Bà đã mang thai một cháu trai” triệt tiêu.

4 Ước chi ngày ấy trở thành tăm tối.

Ước chi Ðức Chúa Trời từ trời cao không đoái đến nó,

Và ánh sáng không tỏa rạng trên nó.

5 Ước chi bóng tối và màn đen mù mịt cứ bám giữ lấy nó;

Ước chi mây đen bao phủ nó.

Ước chi bóng tối xảy ra giữa ban ngày làm nó kinh hãi.

6 Ðêm đó ước chi màn đêm cứ giữ chặt lấy nó.

Nguyện nó không được kể vào số những ngày trong năm.

Nguyện nó không được tính vào số các ngày trong tháng.

7 Phải, ước chi đêm đó chỉ là một đêm tĩnh mịch.

Ước chi trong đêm đó không ai nghe tiếng reo to mừng rỡ, vì đã nghe tiếng trẻ khóc chào đời.

8 Nguyện những ai hay nguyền rủa hãy nguyền rủa ngày ấy;

Ðó là những người có khả năng chửi rủa đến nỗi quái vật cũng phải nổi khùng.

9 Nguyện những sao mai của ngày ấy bị khuất đi trong tăm tối;

Nguyện nó mong đợi ánh bình minh nhưng chẳng có gì;

Nguyện mắt nó sẽ không thấy tia hừng đông nào xuất hiện;

10 Bởi vì nó đã không đóng cửa lòng của mẹ tôi lại,

Hầu mắt tôi khỏi phải nhìn thấy cảnh đau đớn như thế này.

11 Sao tôi đã không chết đi khi vừa mới chào đời?

Sao lúc tôi ra khỏi lòng mẹ không là lúc tôi vừa tắt thở?

12 Tại sao đã có những đầu gối để nâng niu tôi,

Hay đã có bầu sữa mẹ để cho tôi bú?

13 Vì nếu được chết yểu, bây giờ tôi đã nằm im và nín lặng;

Tôi đã được an giấc và nghỉ ngơi,

14 Với các vị vua và các mưu sĩ trên đất,

Những người đã xây mộ cho mình trong nơi hoang vắng,

15 Hay với những nhà quyền quý có lắm bạc nhiều vàng,

Những người chất chứa trong các nhà họ biết bao tiền bạc.

16 Hay tại sao tôi không được chôn như một bào thai bị sảo,

Như một thai nhi không trông thấy ánh sáng mặt trời?

17 Ở nơi đó kẻ gian ác hết còn cơ hội để gây rối,

Những người mệt mỏi đã được nghỉ ngơi.

18 Ở nơi đó các tù nhân cùng nhau được thoải mái;

Họ không còn phải nghe tiếng quát tháo của cai tù.

19 Ở nơi đó kẻ nhỏ và người lớn đều như nhau;

Ngay cả các nô lệ cũng được tự do khỏi các chủ nhân của họ.

20 Tại sao lại ban ánh sáng cho người đau khổ,

Và ban mạng sống cho linh hồn kẻ sầu khổ bi thương,

21 Những kẻ chỉ mong được chết, nhưng cái chết không đến;

Họ đào bới tìm kiếm nó còn hơn tìm kho báu bị chôn giấu;

22 Những kẻ đã quá đỗi vui mừng,

Và nức lòng mừng rỡ khi tìm được phần mộ cho mình?

23 Sao lại ban ánh sáng cho người không biết mình sẽ đi đâu;

Người đã bị Ðức Chúa Trời dựng hàng rào bao vây bốn phía?

24 Vì tiếng thở dài ảo não đến với tôi đều đặn như cơm bánh,

Và tiếng rên rỉ của tôi cứ tuôn ra như uống nước hằng ngày.

25 Quả thật những gì tôi lo sợ đã xảy đến với tôi;

Những gì tôi kinh hãi đã xảy ra cho tôi.

26 Tôi không được thoải mái, tôi không được bình tịnh,

Tôi không được nghỉ ngơi, vì rắc rối phiền muộn đã ập đến rồi.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành