Gióp : Chương 18

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 23:59, ngày 6 tháng 4 năm 2018 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Bản Dịch 1926 to Bản Dịch 1925)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Binh-đát, người Su-a, bèn đáp rằng:
2. Ông gài bẫy bằng các lời mình cho đến chừng nào? Hãy suy nghĩ, rồi chúng tôi sẽ nói.
3. Nhân sao chúng tôi bị coi như thú vật, Và ngu dại trước mặt ông?
4. Ông nổi giận bèn xẻ rạch mình, Há vì ông mà trái đất sẽ bị bỏ hoang, Và hòn đá phải dời đi khỏi chỗ nó sao?
5. Thật ánh sáng kẻ ác sẽ tắt đi, Ngọn lửa của hắn không chói nữa.
6. Ánh sáng sẽ mờ tối trong trại hắn, Ngọn đèn hắn sẽ tắt ở bên hắn.
7. Các bước mạnh bạo hắn sẽ bị cuồng đi, Chính các mưu chước người sẽ đánh đổ người.
8. Vì hắn bị chân mình hãm vào cái bẩy, Và đi trên mảnh lưới.
9. Cái bẩy sẽ thắt hắn nơi gót chân, Và dò lưới sẽ bắt nó.
10. Có sợi dây khuất dưới đất, Và cái bẫy ẩn tại trên đường để hãm lấy nó.
11. Từ bốn phía sự kinh khủng sẽ làm cho hắn bối rối, Xô đẩy người đây đó, buộc vấn bước người.
12. Sức lực hắn vì đói khát sẽ ra yếu, Và tai họa chực sẵn ở bên cạnh người.
13. Các chi thể hắn sẽ bị tiêu nuốt, Tất sẽ bị con đầu lòng của sự chết tiêu nuốt.
14. Hắn sẽ bị rút ra khỏi nhà trại mình, là nơi hắn nương cậy; Đoạn bị dẫn đến vua của sự kinh khiếp.
15. Kẻ chẳng thuộc về hắn sẽ ở trong trại hắn, Còn diêm sanh sẽ rải ra trên chỗ ở của nó.
16. Ở dưới thì rễ hắn khô héo, ở trên lại bị chặt nhành.
17. Kỷ niệm hắn sẽ diệt khỏi thế gian, Danh hắn không lưu lại trên mặt đất.
18. Hắn bị xô đuổi khỏi ánh sáng mà vào tối tăm, Và người ta khu trục nó khỏi thế gian.
19. Hắn sẽ chẳng có con cháu giữa dân sự mình, Cũng không có ai còn sống tại trong nơi ở mình.
20. Những người hậu sanh sẽ lấy làm sững sờ về ngày của hắn, Y như kẻ tiền bối đã lấy làm kinh khiếp.
21. Quả thật đó là nơi ở của kẻ bất công, Và ấy là chốn của người không biết Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011

Binh-đát: Ðức Chúa Trời Chỉ Phạt Kẻ Gian Ác
1. Bấy giờ Binh-đát người Su-a đáp lời và nói:
2. Ðến bao giờ anh mới ngưng tìm lời và thôi nói đây?
Anh hãy suy xét lại đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau.
3. Tại sao chúng tôi bị xem như đàn bò ngốc nghếch?
Sao anh xem chúng tôi như đần độn trước mắt anh?
4. Dù anh có xé nát chính mình trong khi giận dữ,
Chẳng lẽ vì anh mà đất phải bị bỏ hoang sao?
Hay vầng đá phải bị dời đi khỏi chỗ của nó sao?
5. Ánh sáng của kẻ gian ác sẽ bị dập tắt;
Ngọn lửa của nó sẽ không còn chiếu sáng nữa.
6. Ánh sáng trong nhà nó sẽ lịm dần cho đến khi đen mịt;
Ngọn đèn treo trên đầu nó sẽ bị dập tắt tối thui.
7. Những bước chân mạnh bạo của nó sẽ nhỏ yếu dần;
Các mưu mô của nó sẽ quật nó ngã nhào,
8. Vì chân nó sẽ dẫn đưa nó vào bẫy lưới;
Nó sẽ sa chân vào hố bẫy đã đào.
9. Bẫy lưới sẽ tóm chặt cổ chân nó;
Bẫy sập xuống và bắt gọn nó.
10. Dây thòng lọng giấu dưới mặt đất sẽ trói chặt nó;
Bẫy đã gài sẵn trên đường nó sẽ đi qua.
11. Các nỗi kinh hoàng khiến nó sợ hãi sẽ bủa vây nó tứ phía,
Chúng sẽ đuổi theo nó bén gót.
12. Sức lực nó sẽ yếu dần vì đói khát;
Tai họa sẽ luôn chực sẵn bên cạnh nó.
13. Da thịt nó sẽ bị chứng bịnh nan y ăn dần từng mảng;
Con trưởng của tử thần sẽ ăn dần tứ chi nó.
14. Nó sẽ bị lôi ra khỏi chiếc lều nơi nó nương náu,
Ðể đem đến nộp cho vua của những kinh hoàng.
15. Những thứ không phải của nó sẽ đến ở trong lều của nó;
Lửa diêm sinh sẽ rải ra khắp chỗ nó đã cư trú một thời.
16. Các rễ của nó bên dưới sẽ héo khô cằn cỗi;
Các nhánh của nó bên trên sẽ bị chặt trụi trơ thân.
17. Kỷ niệm về nó sẽ bị mất đi trên đất;
Tên của nó sẽ không được ai nhắc đến ở dọc đường.
18. Nó sẽ bị xô đuổi phải lìa ánh sáng mà lủi vào bóng tối;
Nó sẽ bị người ta trục xuất khỏi thế gian.
19. Nó sẽ không có con hay cháu ở giữa vòng dân của nó;
Nó sẽ không còn ai bà con trong dòng họ sót lại ở quê hương.
20. Những kẻ sinh ra sau sẽ ngạc nhiên về số phận của nó,
Y như những người ở phương đông đã sợ hãi.
21. Quả thật, đó là nơi ở của phường gian ác;
Ðó là nơi ở của những kẻ không biết Ðức Chúa Trời.

Tài Liệu