Giê-xu Lẽ Sống Đời Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời: Merrill Dunlop
  • Nhạc: Merrill Dunlop

Lời Anh

Lời Việt

Giê-xu Lẽ Sống Đời Tôi
Giê-xu lẽ sống cuộc đời tôi mãi
Giê-xu trong tôi cuộc đời tươi mới
Tôi nay thuộc Ngài lòng vui thỏa thay
Chúa dắt dẫn vào nơi đã hứa ban
Mỗi phút Giê-xu luôn sẽ là lẽ sống cuộc đời tôi mãi
Giê-xu trong tôi tràn đầy tươi mới
Đời tôi từ nay dâng hiến trọn trong tay Cứu Chúa Giê-xu Christ thôi.


Tài Liệu Tham Khảo