Giây Phút Ngợi Ca

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Giây Phút Ngợi Ca
  • Lời: David Graham
  • Nhạc: David Graham
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Giây Phút Ngợi Ca
1. Giờ đây giây phút này con ngước mắt lên cao
Dâng Chúa khúc hoan ca ngợi khen danh Chúa
Giờ đây trong cảnh này con ngước mắt lên cao
Xin Chúa đến nơi đây bên cạnh con.
Điệp Khúc:
Nguyện dâng tiếng ca tôn thờ
Lòng yêu kính dâng lên Ngài
Nguyện dâng lên Cha kính yêu Jêsus nhân từ.
2. Dù đau thương ngất đầy con ngước mắt lên cao
Dâng Chúa khúc bi ai lòng con tan vỡ
Giờ ly tan, cách biệt con ngước mắt lên cao
Xin Chúa nắm tay con, đưa đường con.
3. Lạy Jêsus ái từ con ngước mắt lên cao
Dâng tiếng hát suy tôn tựa hương thơm ngát
Vượt qua muôn cảnh đời tay Chúa dắt đưa con
Cho đến lúc an vui bên cạnh Cha.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo