Diệu Kỳ Thay Chúa Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Diệu Kỳ Thay Chúa Tôi
  • Lời: Haldor Lillenas
  • Nhạc: Haldor Lillenas
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Diệu Kỳ Thay Chúa Tôi
1. Thời gian trôi lướt qua tháng năm bay vút theo dòng đời
Diệu kỳ thay tình yêu Chúa ban cho người
Thời gian trôi khuất xa rồi, nhưng yêu thương Ngài không rời
Chúa chí tôn, Đấng cứu tôi, Vua của tôi.
Điệp Khúc:
Tụng ca Đức Chúa Trời tôn vinh Ngài muôn đời
Trên trời muôn thiên binh quanh ngôi Chúa hát không thôi
Tôi vui bên bao người, dâng lên lời ca ngợi chúc tôn
Đấng cứu tôi, Vua của tôi.
2. Diệu kỳ thay Chúa tôi Đấng oai nghi ở trên ngôi trời
Diệu kỳ thay tình yêu Chúa cao tuyệt vời
Ngài yêu tôi thứ tha tội, ban cho tôi tình yêu trời
Chúa chí tôn, Đấng cứu tôi, Vua của tôi.
3. Lòng tôi vui ước mơ sống riêng cho Chúa tôi trọn đời
Kỳ vọng tôi nguyện theo ý Cha trên trời
Còn bao lâu sống trong đời, xin cho tôi học vâng lời
Chúa chí tôn, Đấng cứu tôi, Vua của tôi.
4. Tài năng tôi Chúa ban cũng xin đem đến nơi chân Ngài
Cầu xin Cha dùng tôi có ích cho Ngài
Làm tôi nên thánh trong sạch, cho tâm linh mừng vui hoài
Chúa chí tôn, Đấng cứu tôi, Vua của tôi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo