Dâng Con Cho Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Dâng Con Cho Chúa
  • Lời: Nguyệt Thu
  • Nhạc: Daniel B. Towner, 1887
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Dâng Con Cho Chúa
1. Đem con đến với Cha, xin Ngài chăm nom đưa dắt
Đang khi còn trong nôi cho đến lúc khi bạc đầu
Như trang giấy trắng tinh, xin lời Jêsus in dấu
Có Cứu Chúa là Đấng chăm lo cho con trọn đời.
Điệp Khúc:
Từ khi con còn thơ ấu, biết khắc ghi lời Cha
Đấng mãi mãi dìu dắt bước chân con đi theo Ngài.
2. Đem con đến với Cha, luôn được nâng niu yêu mến
Mong tâm hồn đơn sơ, thanh khiết suốt trong cuộc đời
Mong như đất sét kia khi được Ngài đem uốn nắn
Ánh sáng Chúa hằng giúp bước chân con trên đường đời.
3. Đem con đến với Cha, xin Ngài ban ơn thêm sức
Mong con được khôn ngoan, yêu Chúa, mến thương mọi người
An tâm có Jêsus, duy Ngài là nơi nương náu
Dưới bóng Chúa được sống trong ơn yêu thương trọn đời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo