Dâng Chúa Trọn Đời

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Dâng Chúa Trọn Đời
  • Lời: Trương Văn Xê
  • Nhạc: Trương Văn Xê
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Dâng Chúa Trọn Đời
1. Khi Chúa sai đi con quyết vâng lời
Theo Chúa suốt đời làm tôi nhỏ bé
Ra đi rao báo cho người
Tin vui Thiên Chúa muôn đời
Cứu ai lầm than, dìu ai lạc lối
Năng sức của con xin hiến cho Ngài
Dâng Chúa tâm hồn thành kính đơn sơ
Dù đời thử thách cuốn lôi
Dù chịu nhiều nỗi đắng cay
Sắc son trong lòng yêu Chúa thủy chung.
Điệp Khúc:
Chúa kính yêu ôi!
Chúa kính yêu ôi!
Xin Cha ban quyền năng cho con
Con sẽ ra đi khắp bốn phương trời
Gieo giống Tin Lành tỏa ngát hương thơm
Cho nhân gian biết Jêsus vào đời Ngài gánh đớn đau
Để cho con người vui hưởng tình yêu!
Chúa kính yêu ôi! Đời con tận hiến.
2. Ân tứ Chúa ban con mãi giữ gìn
Khi Chúa tin dùng làm con gặt tốt
Ra tay nâng đỡ bao người cô đơn hư mất trong đời
Dẫn đưa về nơi bình an, êm ấm
Ban phát yêu thương, rao báo danh Ngài
Con sẽ đi vào đồng lúc trĩu bông
Không ham danh tiếng chóng qua
Nào màng vật chất hư không
Tín trung theo Ngài trên lối trần gian.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo