Cuộc Đời Tươi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Cuộc Đời Tươi
  • Lời: William M. Golden
  • Nhạc: William M. Golden
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Cuộc Đời Tươi
1. Tôi quyết luôn luôn chăm lo việc lành
Người gặp gian nan tôi nguyện lo lắng
Cuộc sống của tôi ngắn như mây chiều
Từ đây tôi quyết làm hết sức tôi.
Điệp Khúc:
Đời như mây chiều trước lúc tắt nắng không bao lâu đâu
Tôi sẽ lên đường gặp những việc lành trước do tôi làm
Và tại nơi đó đời mãi thắm tươi.
2. Con Đức Chúa Cha giống như ngọn đèn
Dọc đường tôi đi xin nguyện soi sáng
Tôi sẽ hát vang khúc ca khen Ngài
Nguyện luôn nâng đỡ bao kẻ khốn cùng.
3. Tôi chỉ chăm lo sống luôn cho Ngài
Bằng một cuộc sống thanh bạch nhân ái
Vì Chúa tôi nguyện đứng lên mỗi ngày
Dùng đôi tay nhỏ lo cứu giúp người.
4. Khi có ai cần đến đôi tay này
Dù đang đêm vắng tôi liền tìm đến
Ai kẻ ốm đau những ai bần hàn
Dùng lời êm ái chăm sóc lo liệu.
5. Trong suốt linh trình có ai nặng nề
Nào đâu làm ngơ tôi liền giúp đỡ
Bằng cả sức tôi khiến đêm nên ngày
Đường đời gai góc rồi sẽ nở hoa.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo