Con Đường Thập Giá Cô Đơn

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Con Đường Thập Giá Cô Đơn
  • Lời: Vũ Đức Nghiêm
  • Nhạc: Vũ Đức Nghiêm
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Con Đường Thập Giá Cô Đơn
1. Đường trường gai góc Chúa đi một mình
Chất ngất trên vai bao nhiêu tội tình
Vườn xưa xa vắng quân thù vây quanh
Phút lâm nguy môn đồ xa lánh
Bầu trời đen tối mây che mịt mờ
Chúa chết thay tôi ơn sâu nào ngờ
Chịu bao đau đớn không lời than van
Trên con đường thập giá gian nan
Đồi xưa Chúa cam chịu nhục hình
Chúa yêu thương nhân loại điêu linh
Đồi Gô-gô-tha chói sáng vinh quang
Cứu vớt bao linh hồn về thiên đàng
Bầu trời tăm tối mây vương ngập đồi
Lúc Chúa hy sinh thay cho loài người
Tình thương Cứu Chúa không gì cao hơn
Ôi con đường thập giá cô đơn.
2. Đường trường gai góc Chúa đi một mình
Gánh vác thay cho tôi muôn dân tội tình
Người chung quanh đứng chê cười xôn xao
Mũ gai như vương miện đẫm máu
Rồi khi ngọn giáo đâm bên cạnh sườn
Huyết thánh tuôn rơi suối thiêng khởi nguồn
Hồn Ngài giao thác quy về tay Cha
Con giao hồn trong cánh tay Cha
Màn che xé đôi trong điện thờ
Tối tăm vương khung trời ban trưa
Mà Gô-gô-tha chói sáng vinh quang
Ánh sáng thiên cung tràn ngập huy hoàng
Ngày nay theo Chúa đi trên đường trần
Dẫu lắm gian nan, quyết không ngại ngần
Lòng yêu mến Chúa suốt đời keo sơn
Yêu con đường thập giá cô đơn.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo