Con Đường Sự Sống

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Wayfaring Stranger
  • Lời: "Ein Pilgrim bin auch ich auf Erden" by Isaac Niswander (1816)
  • Nhạc: Dân Ca Hoa Kỳ
  • Tài Liệu:
  • The Makers of the Sacred Harp, by David Warren Steel and Richard H. Hulan
  • Bever's Christian Songster (1858)

Lời Anh

Wayfaring Stranger
I'm just a poor wayfaring stranger
Traveling through this world below
There is no sickness, no toil, nor danger
In that bright land to which I go
I'm going there to see my Father
And all my loved ones who've gone on
I'm just going over Jordan
I'm just going over home
I know dark clouds will gather 'round me
I know my way is hard and steep
But beauteous fields arise before me
Where God's redeemed, their vigils…

Lời Việt

Con Đường Sự Sống
1. Kìa người yêu ta bán ta với quan tiền
Và đem đến nơi toàn dân lên án.
Mình trần móc sắt bủa xô xuống thân Ngài,
Nào ai tiếc thương đến con thượng thiên?
Ðầu này tuôn máu lằn roi vẫn không ngừng,
Nhọc nhằn mang vác tội nhân đọa đày.
Tình yêu Chúa Cha chẳng ai ví so bằng.
Lạy Cha thánh ôi! thứ tha tội nhân.
2. Nguyện cầu Cứu Chúa Ðấng yêu mến trọn đời,
Ngài vui chết thay người trên thập giá.
Từng dòng huyết báu thắm trên xác thân Ngài,
Lằn roi móc sâu da thịt sờn đau.
Mình Ngài treo cao làn hơi thở nghẹn ngào
Vì tình nhân thế Ngài yêu vô ngần.
Tình yêu Chúa Cha láng lai khắp muôn đời.
Nào ai có hay? Jêsus vì ta.

Tài Liệu Tham Khảo