Chuyện Gô-gô-tha

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Chuyện Gô-Gô-Tha
  • Lời: T. Dennis
  • Nhạc: T. Dennis
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Chuyện Gô-Gô-Tha
1. Này anh hỡi có đọc chuyện Gô-gô-tha
Chỗ Chúa chết huyết hồng tuôn
Ngài dùng chính huyết báu
Từ nơi hông kia đặng thanh tẩy muôn tội tình.
Điệp Khúc:
Ngài chết tim tan nát bởi vì tội ta
Hông Chúa giao đâm suốt vì ta
Vì anh luôn cả tôi Ngài cam chết
Treo nơi thập hình bởi chúng ta.
2. Rồi anh hãy tiếp đọc nơi chỗ mão gai
Chúng đã để trên đầu đây
Rồi Ngài cất tiếng khẩn cầu xin Cha tha
“Họ không biết đang làm gì!”
3. Jêsus ngước lên trời cất tiếng nói rằng
“Tất cả đã xong!” vì anh
Jêsus Cứu Chúa hỡi
Nguyện ban cho con mọi đời sống của chính Ngài.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo