Chuông Giáng Sinh Ngân

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Chuông Giáng Sinh Ngân
  • Lời: Trương Văn Xê
  • Nhạc: Larry Leader
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Chuông Giánh Sinh Ngân
1. Chuông Giáng sinh lại ngân khắp xa gần
Thánh thót vang ra cùng bốn phương
Loan báo tin mừng cho cả nhân loại
Biết Jêsus đêm nay ra đời
Loan báo tin mừng cho cả nhân loại
Biết Cứu Chúa đêm nay ra đời.
Điệp Khúc:
Đêm thánh, đêm thánh
Chuông vẫn ngân nga rền không gian
Ơn phước, ơn phước
Chúa Jêsus giáng sinh cho đời.
2. Đêm Giáng Sinh về xao xuyến tâm hồn
Hát vang lên chung bài Thánh ca
Ca khúc muôn đời, ca khúc cao vời
Chúc tán Chúa yêu thương con người
Ca khúc muôn đời, ca khúc cao vời
Chúc tán Chúa yêu thương con người.
3. Nhân Giáng Sinh về mong ước chân thành
Chúa sẽ ban an bình thỏa vui
Cho những ai hằng khao khát ơn trời
Chắc chắn Chúa sẽ ban thêm nhiều
Cho những ai hằng khao khát ơn trời
Chắc chắn Chúa sẽ ban thêm nhiều.
4. Chuông Giáng sinh lại vang bốn phương trời
Lướt êm trên sông dài núi cao
Cho khắp địa cầu nghe đến Tin Lành
Biết Jêsus yêu thương nhân loại
Cho khắp địa cầu nghe đến Tin Lành
Biết Cứu Chúa yêu thương nhân loại.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo