Christ Nắm Tôi Thật Chặt

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: He Will Hold Me Fast
  • Tựa đề: Chúa Nắm Tôi
  • Lời: Ada Ruth Habershon (1861-1918)
  • Nhạc: Robert Harkness (1880-1961)
  • Tài Liệu:

Lời Anh

He Will Hold Me Fast
1. When I fear my faith will fail,
Christ will hold me fast;
When the tempter would prevail,
He can hold me fast.
Refrain
He will hold me fast,
He will hold me fast;
For my Savior loves me so,
He will hold me fast.
2. I could never keep my hold,
He will hold me fast;
For my love is often cold,
He must hold me fast.
3. I am precious in His sight,
He will hold me fast;
Those He saves are His delight.
He will hold me fast.
4. He’ll not let my soul be lost,
Christ will hold me fast;
Bought by Him at such a cost,
He will hold me fast.

Lời Việt

Chúa Nắm Tôi
1. Khi hiểm nguy làm lòng bất an
Ngài nắm tôi thật chặt
Tuy quỉ vương mưu hại lắm cơn
Ngài giữ gìn tôi thật chắc.
Điệp Khúc:
Chúa nắm tôi thật chặt
Ngài nắm tôi thật chặt
Ngài yêu thương tôi rất thiết tha
Ngài nắm tôi thật chặt.
2. Khi thấy khôn bề tự bảo thân
Ngài nắm tôi thật chặt
Tuy ái tâm tôi nguội xuống lần
Ngài giữ gìn tôi thật chắc.
3. Do Chúa tôi được trọng quí thay
Ngài nắm tôi thật chặt
Mua chính thân tôi bằng giá cao
Ngài giữ gìn tôi thật chắc.
4. Vua chẳng buông hồn này đắm trôi
Ngài nắm tôi thật chặt
Đem giá mua tôi trọn cả rồi
Ngài giữ gìn tôi thật chắc.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo