Chúa Phục Sinh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 23:34, ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Chúa Phục Sinh

Lời Việt

Chúa Phục Sinh
Chúa phục sinh huy hoàng vinh hiển vô song.
Chúa phục sinh muôn ngàn Thiên Sứ hát tôn vinh.
Chúa phục sinh trong lòng thay đổi cả tâm tôi,
Chúa phục sinh cho niềm tin thắp sáng tim tôi.
Đồng hát Ha lê lu gia! Ngợi ca Ha lê lu gia!
Mừng Chúa Ha lê lu gia! Phục sinh Ha lê lu gia!
Đồng hát Cứu Chúa đã sống! Ngợi ca vua trên muôn vua,
Tình thương ơn trên bao la đầy vơi ban ra nơi nơi.

Tài Liệu Tham Khảo