Chỗ Hóc Đá Vững An

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 01:21, ngày 10 tháng 1 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added mp3 and pdf)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

Lời Anh

He Hideth My Soul
1. A wonderful Savior is Jesus my Lord,
A wonderful Savior to me;
He hideth my soul in the cleft of the rock,
Where rivers of pleasure I see.
Refrain:
He hideth my soul in the cleft of the rock,
That shadows a dry, thirsty land;
He hideth my life in the depths of His love,
And covers me there with His hand,
And covers me there with His hand.
2. A wonderful Savior is Jesus my Lord,
He taketh my burden away,
He holdeth me up and I shall not be moved,
He giveth me strength as my day.
3. With numberless blessings each moment He crowns,
And filled with His fullness divine,
I sing in my rapture, oh, glory to God!
For such a Redeemer as mine.
4. When clothed with His brightness transported I rise
To meet Him in clouds of the sky,
His perfect salvation, His wonderful love,
I’ll shout with the millions on high.

Lời Việt

Chỗ Hóc Đá Vững An
1. Chỉ có Giê-xu siêu phàm là chính Cứu Chúa tôi
Cứu Chúa thật lạ lùng muôn muôn đời
Chỗ hóc đá thiêng kia đem hồn linh tôi yên giấu
Ở đây tôi vui xem sông linh mầu
Điệp Khúc:
Hồn tôi Giê-xu đem đặt chỗ hóc đá vững an
Bóng linh thạch che dải đất khô hạn
Ngài lấy ái đức phủ tôi trong chốn thâm uyên thay
Cánh tay Giê-xu che an ninh thay
Cánh thiêng che trùm khiến bình tịnh thay.
2. Chỉ có Giê-xu siêu phàm là chính Cứu Chúa tôi
Cất gánh ác khiên ra khỏi tôi rồi
Chúa đỡ nâng tâm tôi không dời lay không nao núng
Bổ thêm cho tôi linh năng vô cùng.
3. Lúc cất lên cao tôi được cùng khoác áo trắng tinh
Rước Chúa quang lâm từ trên thiên đình
Với cả thiên dân chung hòa giọng hoan ca cung kính
Cứu ân cao siêu yêu thương trọn tình.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo