Chỉ Có Jêsus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Chỉ Có Jêsus
  • Lời: Lance Latham
  • Nhạc: Lance Latham
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Chỉ Có Jêsus
1. Cuộc đời đem cho tôi bao nhiêu đắng cay lo buồn
Lòng thường chán chường tội tình chất trong hồn
Một mình mang bao nhiêu sầu thương đến tan nát lòng
Đang chết mất bỗng tôi gặp Chúa Jêsus.
Điệp Khúc:
Jêsus là Chúa rịt lành lòng vỡ, trong tay Ngài tôi sống vui tươi
Bao nhiêu gánh nặng sẽ biến nên ơn lành
Khi tôi nhìn biết Chúa bên mình.
2. Ngài làm đầy lòng tôi bao nhiêu ước mơ êm đềm
Và từng nỗi niềm Ngài nhận biết sâu nhiệm
Ngài làm tràn lòng tôi tình yêu thiết tha vững bền
Nguồn vui sống trong tôi chỉ có Jêsus.
3. Cuộc đời tôi trào dâng yêu thương, đức tin, hy vọng
Đẹp như lửa hồng, lửa hồng ấm êm lòng
Cuộc đời bình an không chỉ phân rẽ tôi khỏi Ngài
Người yêu dấu bên tôi chỉ có Jêsus.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo