Chúa Sống Trong Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 02:50, ngày 9 tháng 1 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added mp3 and pdf)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Chúa Sống Trong Tôi
  • Lời: Daniel W. Whittle
  • Nhạc: James McGranahan
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Chúa Sống Trong Tôi
1. Lìa Chúa yêu thương tôi đi lạc đường
Màn đêm tìm đâu ánh dương
Thánh Kinh cho tôi chân lý rạng ngời
Soi sáng cho đường lối tôi.
Điệp Khúc:
Nay Chúa sống trong tôi cho đến luôn muôn đời
Ồ! Đời tôi có Jêsus rồi, vui hát tôn Ngài chẳng thôi.
2. Rực rỡ muôn hoa trong ánh mặt trời
Tình yêu Ngài ban khắp nơi
Tỏa soi đem bao sự sống cho đời
Và Chúa trong đời sống tôi.
3. Sự sống ban cho hoa trái trong vườn
Đẹp xinh, ngọt ngon, ngát hương
Chúc tôn Cha yêu thương đến muôn đời
Và Thánh Linh, sự sống tôi.
4. Đầy dẫy trong tôi ơn Chúa tuôn tràn
Quyền năng từ nơi Chúa ban
Đổi thay cho tôi được giống như Ngài
Vì Chúa không hề chuyển lay.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo